Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

This page explains how to manage documents in the Organisation Registration system. 


After your organisation is registered in the Organisation Registration system you can add documents that are needed by the National Agency to certify your organisation. Information on the documents to be uploaded can be found in the Erasmus+ and European Solidarity Corps programme guides. 

If your organisation's information was automatically transferred from SEDIA to the Organisation Registration system, the available documents were also transferred and can be accessed in the Organisation Registration system. When checking and/or updating your organisation information, also check the documents section. Documents that are older than six months should be renewed. 


Accessing the Documents section of the Organisation Registration system is possible:

  1. Directly after initial submission of the organisation registration by accessing on the Documents section of the form or
  2. Via the list of My Organisations.


Quick steps

Detailed steps

Steps

Open "My Organisations".

Na platformie Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przejdź do zakładki Organizacje w menu głównym, a następnie kliknij na Moje organizacje.

Alternatywnie, jeśli znajdujesz się na stronie Szukaj organizacji, przewiń do dołu strony i wybierz ORGANIZACJE - Moje organizacje.

Uwaga


Sekcja "Moje organizacje" jest widoczna dopiero po uwierzytelnieniu (zalogowaniu się do systemu EU Login).

 Wyświetla się lista organizacji 

Tutaj można znaleźć listę organizacji zarejestrowanych przez Ciebie lub takich, w których jesteś osobą upoważnioną do reprezentowania organizacji w odniesieniu do programów Erasmus+ i/lub Europejskiego Korpusu Solidarności.


Wejdź w dane organizacji

Kliknij na niebieski identyfikator organizacji ID, aby uzyskać dostęp do szczegółów dotyczących wybranej organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji.  

System Rejestracji Organizacji otwiera się ze szczegółami wybranej organizacji. Z tego miejsca można przeglądać lub aktualizować informacje o organizacji. 

If you have not logged in to any European Commission system using your EU Login, you will be prompted to sign in. Please ensure that you use the same email address associated with your EU Login and organisation details. 

The list of your organisations will be displayed. Click on the blue arrow icon in the Details column to access the organisation details.

Access the "Documents" section.

Access the Documents section via the left hand menu.  This will take you to the documents section of the form, displaying, if available, documents currently uploaded to your organisation information. 

Click "Add document".

 Click on the Add document button. It will open a popup asking you to upload a document.  

Select a file to upload.

  • Select a file: Click Choose File and choose the file to upload from your computer. 
  • Document Type: Once you have chosen your file, indicate the Document type from the drop-down list. If you do not find your chosen type of document, choose the "Other" option. 

  • Once you have made sure that you have chosen the correct file and selected the correct document type, click on Upload.

Your documents list will be updated with your new document. Repeat this for all the documents you need to upload to your organisation.

Update organisation.

Once you added all documents, finalise the document upload by clicking on the Update my organisation button. Close the Success message.

If this is not done, the uploaded files will not be saved in the Organisation Registration system.

After the successful update, a blue download button will become available for each file.  

The documents list has the options to sort per column and search for a specific document. See List Functionalities for details. 

Download documents.

To download an uploaded file, simply click on the blue download button for the file you want to download. Follow the on-screen instructions to save or open the file. 

Deleting documents.

It is possible that you may want to delete a document from your organisation. To do this, find the document you intend to delete in the documents list and click the the red bin icon.

Confirm the deletion in the Warning window. 

To finalise the deletion, click the Update my organisation button and close the success message. The document is now removed. 


  • No labels