Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Vad handlar ämnet om?

De organisationsuppgifter som lagras i systemet för registrering av organisationer kan behöva uppdateras. Det kan finnas olika scenarier när en organisation behöver ändra sina uppgifter:

 1. Överföring av organisationsuppgifter från deltagarportalen till det nya systemet för registrering av organisationer
 2. Ändringar av organisationsuppgifterna
 3. Ändring av kontaktperson
 4. Ändring av auktoriserade användare


Information

Om din organisation är registrerad i både systemet för registrering av organisationer och deltagarportalen, rekommenderas du att uppdatera organisationsuppgifterna i båda systemen. 


Hur ändrar man organisationsuppgifter i systemet för registrering av organisationer?


Snabbsteg


Detaljerade steg

Gå in på förteckningen ”My Organisations” och välj ”Edit” för den organisation som ska uppdateras.

Gå in på sidan SE_OID My Organisations från plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. 

För att komma åt förteckningen över dina organisationer använd antingen:

 1. Menyn Organisations och välj My Organisations eller
 2. Knappen My Organisations direkt på sidan. 

Du kommer att uppmanas att ange ditt EU-användarnamn, om du ännu inte är inloggad på något av kommissionens system.

Förteckningen över organisationer som du har tillgång visas. Klicka på ikonen med den blåa pilen i kolumnen Details för att komma åt organisationsuppgifterna.

Systemet för registrering av organisationer öppnas på skärmen Organisation data. Härifrån har du tillgång till all den organisationsinformation som för närvarande är tillgänglig. 

För att enkelt få tillgång till ett särskilt avsnitt i formuläret, använd sidonavigeringen.


Ändra ”Organisation data”.

För att ändra organisationsuppgifter:

 1. Gå in på avsnittet Organisation data
 2. Gör de nödvändiga ändringarna. 
 3. Om inga andra uppdateringar behövs för din organisation, spara ändringarna genom att klicka på knappen Update my organisationÄndra ”Legal Address”.

För att ändra uppgifter om officiell adress:

 1. Gå in på avsnittet Legal Address i formuläret. 
 2. Gör de nödvändiga ändringarna. 
 3. Om inga andra uppdateringar behövs för din organisation, spara ändringarna genom att klicka på knappen Update my organisation


Ändra ”Organisation Contact Person”.

För att redigera organisationens kontaktperson: 

 1. Gå in på avsnittet Organisation Contact Person.
 2. Alla uppgifter på skärmen för organisationens kontaktperson kan ändras. Gör de nödvändiga justeringarna. 
 3. Klicka på knappen Update my organisation i sidonavigeringen om inga andra uppdateringar behövs för din organisation. Meddelandet Success visas. Klicka på OK för att stänga det. 


Modify "Authorised Users".

Gå in på avsnittet ”Authorised Users”.

Öppna avsnittet Authorised Users. Förteckningen över tillagda auktoriserade användare visas. 

Klicka på ikonen ”Edit” för att göra de nödvändiga ändringarna.

Hitta den kontakt som ska uppdateras i förteckningen och klicka på ikonen Edit (blyertspenna) bredvid. 

Gör justeringen och klicka på ”Update Contact”.

Gör de nödvändiga ändringarna i fönstret Edit a contact

Lämna in ändringar.

Klicka på knappen Update my organisation i sidonavigeringen om inga andra uppdateringar behövs för din organisation. Meddelandet Success visas. Klicka på OK för att stänga det. 


Uppdatera handlingar.

Handlingar som lagts till för din organisation kan inte ändras, bara tas bort. Om det krävs en ny version av en handling, måste du ladda upp den. Den gamla versionen bör tas bort. 

Se Hantera handlingar för närmare uppgifter.

Viktigt

Om din organisation redan är certifierad och har för avsikt att ansöka om ett nytt bidrag eller ackreditering, måste alla handlingar som är äldre än sex månader uppdateras och bifogas igen.

Lämna in ändringar. 

När alla ändringar har gjorts, klicka på knappen Update my organisation. Meddelandet Success visas. Klicka på OK för att stänga det.

Meddelanden. 

Systemet för registrering av organisationer kommer att skicka e-postmeddelanden till organisationens alla auktoriserade användare varje gång som ändringar lämnas in, och informera dem om att ändringar av organisationsuppgifter har gjorts i systemet.