We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


På denna sida förklaras hur man söker efter organisationer i systemet för registrering av organisationer via plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens hemsida. 

Sökfunktionen är särskilt användbar om du vill registrera en organisation och är osäker på huruvida den redan har registrerats. Den gör det också möjligt för dig att hitta allmän information om en organisation som är registrerad på plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Viktigt

Om du planerar att register en organisation rekommenderas det att du söker liknande organisationer före du påbörjar registreringprocessen för att undvika dubbel registrering. Då kan du bestämma ifall du vill använda en redan existerande organisationsnummer i din ansökan eller ifall du ska registrera din organisation före du startar med ansökan. Komma åt sökningen.

Förklaring och illustration.

Det finns flera sätt att komma åt sökfunktionen:

  1. Direkt på plattformen Erasmus+ and Europeiska solidaritetskårens hemsida. Det är inte nödvändigt att logga in med ditt EU-inloggningskonto för att kunna använda sökfunktionen på denna sida. Som standard visas sökfältet för enkel sökning.
  2. På sidan Search for an Organisation, som nås från menyn Organisations. Om man väljer det här alternativet kommer Advanced Search att öppnas. 

Sök efter en organisation.

Enkel sökning.

Alternativet enkel sökning visas som standard.

I sökfältet skriver man hela eller delar av det officiella namnet, firmanamnet eller organisationens webbplats och klickar på Search. Alla organisationer som innehåller värden som liknar de du har angett kommer att visas i Search Results. Se avsnittet Results list nedan för mer information.


Avancerad sökning.

 plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens hemsida:

  1. Välj alternativet Search i menyn Organisations för att öppna den avancerade sökningen direkt.
  2. Klicka på knappen Expand advanced search bredvid sökfältet från huvudsidan.
  3. En utökad uppsättning fält, Advanced search, visas så att du kan begränsa din sökning.

Om du söker efter en enda organisation, är det att föredra att söka med hjälp av identifieringskoden för deltagare (PIC), eftersom den är unik för varje organisation. Om du inte har identifieringskoden för deltagare (PIC) till hands, använd någon av de andra sökkriterierna.

Klicka på knappen Search

I vårt exempel söker vi genom att använda en del av organisationens officiella namn och land som kriterier.

Beroende på vilka sökkriterier du använder, kommer resultaten att innefatta:

  • alla organisationer som innehåller värden liknande de som du har angett för det officiella namnet, firmanamnet eller hemsidan, och
  • endast de organisationer som exakt matchar de värden som du har angett under till exempel land, identifieringskod för deltagare (PIC), organisationsnummer, registreringsnummer, momsregistreringsnummer och kod för Erasmus stadga för högre utbildning.

I vårt exempel hittas endast en organisation som uppfyller de angivna sökkriterierna.

För att ta bort alla inmatade sökkriterier, klicka på knappen Reset


Listan över sökresultat.

Förklaring och illustration.

De organisationer som matchar dina sökkriterier listas nedanför sökfälten.

Antalet hittade poster visas överst på listan. Tio poster per sida visas som standard. Om fler än tio poster hittas, använd pilarna längst ned för att gå igenom listan och se fler poster.

Du kan sortera listan efter de olika kolumnerna, i stigande eller fallande ordning, genom att klicka på upp/ner-pilen i en särskild kolumn.

En sökruta finns längst upp till höger i resultatlistan för ytterligare sökning i de listade posterna. Skriv in en del av det officiella namn som du söker efter och tryck på Search.

Resultatlistan kommer att begränsas till dina specifika kriterier.