We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


På denna sida förklaras basfunktionerna i systemet för registrering av organisationer.



Plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är startpunkten för att:

 1. Registrera din organisation för deltagande i Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens decentraliserade åtgärder via menyn Organisations.
 2. Komma åt ansökningsformulären för att ansöka om bidrag och/eller ackreditering via knapparna Opportunities för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Sidan är tillgänglig även om du ännu inte har något EU-användarnamn. 

Landningssidan har följande funktioner:

 1. Knappen Home - Den är tillgänglig från de flesta skärmar och kan användas för att återvända till landningssidan. 
 2. Menyn Opportunities - Tillgång till Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens ansökningsformulär. Alternativt använder man knapparna för snabb åtkomst. 
 3. Menyn Organisations - Tillgång till att  registrera en organisation, se en förteckning över dina organisationer och avancerad sökning.
 4. Namn på inloggad användare, inklusive utloggningsknappen.
  Notera: Användarnamnet visas endast om du redan är inloggad på något av kommissionens system med ditt EU-användarnamn. Om du ännu inte är inloggad visas istället en inloggningsknapp. 
 5. Alternativet sök, inklusive knappen för att expandera och visa avancerade sökalternativ.
 6. Knappen Register My Organisation.
 7. Snabb åtkomst:
  1. Knappen My Organisations - kommer att öppna förteckningen över dina organisationer. 
  2. Knappen Erasmus+ Opportunities - kommer att öppna Erasmus+ webbansökningsformulär.
  3. Knappen European Solidarity Corps Opportunities - kommer att öppna Europeiska solidaritetskårens webbansökningsformulär.


Skärmlayout och grunderna i systemet för registrering av organisationer.

När du öppnar organisationsmenyn från plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren, öppnas systemet för registrering av organisationer.

Följande delar visas på skärmen:

 1. Menyknappenknappen Home och registreringens status:
  1. Menyknappen - stänger eller öppnar sidomenyn.  
  2. Knappen Home - öppnar skärmen Welcome to the Organisation Registration system
  3. Status - under registreringen visas statusen som Draft. Efter en lyckad inlämning av formuläret uppdateras statusen till Registered
 2. Sidomenyn gör det möjligt att navigera till de olika avsnitten i registreringsformuläret. Du måste dock fylla i ett avsnitt innan du går vidare till nästa. Ikonerna framför menyposterna signalerar att avsnitten har fyllts i: 
  1. Röd: Avsnitt ej ifyllt. Du kan inte gå vidare till nästa avsnitt förrän det är ifyllt.
  2. Grön: Avsnitt ifyllt. Du kan gå vidare till nästa avsnitt. 
 3. Huvudskärmen.
 4. Knappen Register my organisation. Aktiv endast när alla avsnitt ät ifyllda. 


Obligatoriska avsnitt och fält i formuläret.

Fält i registreringsformuläret som är obligatoriska att fylla i är markerade med en röd asterisk  ( * ).  

De tillgängliga verktygstipsen, markerade med ikonen  (info)ger ytterligare instruktioner och hjälp med att fylla i varje fält. Håll muspekaren över ett specifikt verktygstips för att informationen ska visas.

I fritextfälten visas också en teckenräknare som anger hur många tecken som fortfarande kan användas.

Om en post i ett specifikt obligatoriskt fält bryter mot reglerna eller om all information som angetts tidigare tas bort från ett fält, ramas det in i rött och en varning visas. Du måste åtgärda sådana fel innan du kan fortsätta. 


Navigering genom formuläravsnitt.

Använd sidomenyn för att navigera till de olika avsnitten i registreringsformuläret. Inte förrän ett avsnitt är ifyllt (signaleras med en grön ikon) kan du gå vidare till nästa.
Om du försöker navigera till nästa avsnitt utan att ha fyllt i det tidigare avsnittet, visas ett varningsmeddelande. 


Sidomenyn går att minska, men knappen Register my organisation visas inte om den här inställningen används. 


Förteckningsfunktioner. 

Förteckningar, såsom de visas under SE_OID My Organisations eller sökresultaten, har följande funktioner:

 1. Antalet tillgängliga poster visas högst upp på förteckningen. 
 2. Du kan sortera förteckningen efter de olika kolumnerna i stigande eller fallande ordning genom att klicka på upp/ner-pilen i en särskild kolumn.
 3. En sökruta finns längst upp till höger i resultatlistan för ytterligare sökning bland de listade posterna. 
 4. Använd pilarna längst ned för att gå igenom förteckningen och se fler poster, om sådana finns.