We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataJos haet kansallisen toimistosi hallinnoimaa akkreditointia ja/tai avustusta, organisaatiosi tiedot on päivitettävä vain yhteen paikkaan: organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään.

Tietyissä tapauksissa organisaatiotiedot on kuitenkin pidettävä ajan tasalla sekä organisaatioiden rekisteröintijärjestelmässä että rahoitus- ja tarjousportaali SEDIAssa.

  • Jos sinulla on sekä PIC-koodi että organisaatiotunnus, on erittäin suositeltavaa päivittää organisaatiotiedot molemmissa järjestelmissä.  
  • Jos päivität rahoitus- ja tarjousportaali SEDIAn organisaatiotiedot 22. lokakuuta tai sen jälkeen. Nämä päivitykset eivät siirry automaattisesti organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään.
  • Jos haet korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirjaa (ECHE) etkä hakenut kansallisen toimistosi hallinnoimaa avustusta 22. lokakuuta tai sen jälkeen.
  • Jos haet kansallisten toimistojen hallinnoiman akkreditoinnin ja/tai avustuksen lisäksi myös koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) hallinnoimaa avustusta.
  • Jos olet osallistunut ainoastaan toimiin, joita hallinnoi yksinomaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA), ja haluat nyt osallistua myös kansallisten toimistojen hallinnoimiin toimiin.


Tiedoksi

Jos et ole varma, käsitteleekö kansallinen toimisto akkreditointiasi ja/tai avustustasi, tarkista Erasmus+ -ohjelmaoppaan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen oppaan tukikelpoisuusperusteet ja ota selvää, mihin voit lähettää akkreditointi- tai avustushakemuksesi.

Lisätietoja PIC-koodin vaativista toimista saat seuraavista lähteistä:

Kuten edellä mainittiin, organisaation tietoihin rahoitus- ja tarjousportaali SEDIAssa 22. lokakuuta tai sen jälkeen tehtyjä muutoksia ei siirretä organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään. 

Organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään tehtyjä muutoksia ei myöskään missään vaiheessa siirretä rahoitus- ja tarjousportaali SEDIAan. 

Huomaa, että organisaatioiden yhteyshenkilöiden tai käyttäjien nimet ja roolit eroavat toisistaan molempien järjestelmien välillä ja että tietyissä tapauksissa rahoitus- ja tarjousportaali SEDIAkäyttäjät eivät välttämättä pääse organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään. Katso FI_OID Yhteyshenkilöiden ja valtuutettujen käyttäjien hallinta.