We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tällä sivulla kerrotaan, miten organisaation yhteyshenkilöitä ja valtuutettuja käyttäjiä lisätään, muokataan ja poistetaan organisaatioiden rekisteröintijärjestelmässä.


Organisaation yhteyshenkilön ja valtuutettujen käyttäjien lisääminenLisää yhteyshenkilö kohdassa ”Organisation Contact Person”.

Siirry sivuvalikon kohtaan ”Organisation Contact Person”.

Näytölle avautuu osa, jossa voit lisätä organisaation yhteyshenkilön tiedot. 

Anna kaikki vaaditut tiedot.

Pakollisia tietoja ovat etu- ja sukunimi, asema organisaatiossa ja työsähköposti. Kaikki pakolliset kentät on merkitty selvästi symbolilla *.

Oletusarvon mukaan valintaruutuja, joissa pyydetään käyttämään organisaation puhelinnumeroita ja osoitetta, ei ole valittu. Jos nämä tiedot ovat oikeat organisaation yhteyshenkilön kohdalla, valitse valintaruudut. Tarvittavat tiedot otetaan rekisteröintilomakkeen Organisation data-osasta. 

Jos yhteyshenkilön puhelinnumerot ja/tai osoite eroavat organisaation tiedoissa annetuista tiedoista, anna tiedot vastaavissa kentissä. 

Organisaation yhteyshenkilö merkitty valmiiksi.

Sivuvalikon kuvake muuttuu vihreäksi, kun kaikki tämän osan pakolliset tiedot on annettu. Voit siirtyä rekisteröinnin seuraavaan osaan: Authorised UsersEnsimmäisen valtuutetun käyttäjän lisääminen 

Organisaation rekisteröijänä olet ensimmäinen Authorised User. Sinun on annettava henkilötietosi organisaation rekisteröintiprosessin aikana. 

Siirry osaan ”Authorised Users”.

Näytölle tulee Authorised Users -näyttö. Osa henkilötiedoistasi on jo täytetty valmiiksi, kuten etunimesi, sukunimesi ja sähköpostiosoitteesi. Nämä tiedot haetaan EU Login -tililtäsi. Etunimeä, sukunimeä ja työsähköpostiosoitetta ei voi muuttaa. 

Anna kaikki vaaditut tiedot.

Anna puuttuvat pakolliset tiedot. Sivuvalikon kuvake muuttuu vihreäksi, kun kaikki pakolliset kentät on täytetty.


Tässä rekisteröintiprosessin vaiheessa ei ole mahdollista lisätä muita valtuutettuja käyttäjiä. Se on mahdollista vasta rekisteröintilomakkeen lähettämisen jälkeen.Muiden valtuutettujen käyttäjien lisääminen (tarvittaessa)

Muiden valtuutettujen käyttäjien lisääminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun organisaation tiedot on ensimmäisen kerran toimitettu organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään tai organisaation tietoja päivitetään. 

Tärkeää

Muiden valtuutettujen käyttäjien rekisteröinti organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään on mahdollista vain, jos käyttäjillä on jo EU Login -tiliKäyttäjän sähköpostiosoitetta käytetään rekisteröinnin validoimiseen. 

Siirry ”Authorised Users” -osaan ja napsauta ”Add new” -painiketta.

Lisää muita käyttäjiä napsauttamalla Add new -painiketta. 


Anna vaaditut tiedot.

Anna kaikki vaaditut tiedot Create an authorised user -ikkunassa.

Muista: Rekisteröitävällä käyttäjällä on oltava käytössä EU Login -tili. Jos annettua sähköpostiosoitetta ei tunnisteta, kyseisen käyttäjän rekisteröinti ei ole mahdollista. Näyttöön tulee varoitusviesti.


Napsauta kohtaa ”Create authorised user”.

Create authorised user -painike aktivoituu, kun kaikki käyttäjän pakolliset tiedot on syötetty. Tallenna tiedot napsauttamalla sitä. 

Näyttöön tulee Authorised Users -ikkuna, jossa näkyy vasta luotu käyttäjä valtuutettujen käyttäjien luettelossa.

Merkille pantavaa

Vasta lisättyä valtuutettua käyttäjää ei ole vielä tallennettu. Muista tallentaa muutokset napsauttamalla painiketta Update my organisation.  Toista vaiheet lisätäksesi muita valtuutettuja käyttäjiä.

Jos haluat lisätä valtuutettuja käyttäjiä, toista edellä kuvatut vaiheet. 

Organisaation päivittäminen kohdassa ”Update my organisation”

 Kun olet lisännyt kaikki valtuutetut käyttäjät, tallenna napsauttamalla painiketta Update my organisation. Jos päivitys onnistui, näyttöön tulee onnistumisviesti Success

Ilmoitukset

Organisaatioiden rekisteröintijärjestelmä lähettää sähköpostitse ilmoitukset, kun uusi valtuutettu käyttäjä on luotu. Ilmoitukset lähetetään juuri lisätylle valtuutetulle käyttäjälle ja organisaation kaikille muille valtuutetuille käyttäjille. Organisaation yhteyshenkilön ja valtuutettujen käyttäjien muokkaaminen ja poistaminen


Siirry kohtaan ”My Organisations” ja napsauta kynäkuvaketta päivitettävän organisaation kohdalla.

Siirry Erasmus+-ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen alustalta sivulle  My Organisations ja napsauta kynäkuvaketta päivitettävän organisaation kohdalla.

Muokkaa organisaation yhteyshenkilöä 

Muokkaa organisaation yhteyshenkilöä 

  1. Siirry osaan Organisation Contact Person.
  2. Kaikkia organisaation yhteyshenkilönäytön tietoja voidaan muuttaa. Tee tarvittavat muutokset. 
  3. Napsauta sivuvalikossa painiketta Update my organisation, jos organisaatiosi osalta ei tarvita muita päivityksiä. Näyttöön tulee onnistumisviesti Success. Sulje se napsauttamalla OK


Muokkaa valtuutettua käyttäjää

Siirry osaan ”Authorised Users”.

Avaa osa Authorised Users. Näyttöön tulee luettelo lisätyistä valtuutetuista käyttäjistä. 

Napsauta kynäkuvaketta ja tee tarvittavat muutokset.

Etsi päivitettävä yhteystieto luettelosta ja napsauta sen vieressä olevaa kynäkuvaketta

Tee muutokset ja napsauta ”Update Contact”.

Tee tarvittavat muutokset Edit a contact -ikkunassa. 

Lähetä muutokset

Napsauta sivuvalikossa painiketta Update my organisation, jos organisaatiosi osalta ei tarvita muita päivityksiä. Näyttöön tulee onnistumisviesti Success. Sulje se napsauttamalla OK


Poista valtuutettu käyttäjä

Poista valtuutettu käyttäjä seuraavasti:

  1. Siirry osaan ”Authorised Users”. Näyttöön tulee luettelo valtuutetuista käyttäjistä.  
  2. Valitse poistettava käyttäjä ja napsauta roskakorikuvaketta.
  3. Vahvista napsauttamalla ponnahdusikkunassa painiketta Yes. Peruuta poisto napsauttamalla painiketta No.
  4. Tallenna muutokset napsauttamalla sivuvalikossa painiketta Update my organisation. Näyttöön tulee onnistumisviesti Success. Sulje se napsauttamalla OK.

Muista!

Itsenäiseksi rekisteröijäksi  merkittyä käyttäjää ei voi poistaa.

Ilmoitukset

Sähköposti-ilmoitukset lähetetään, jos yhteystiedot tai käyttäjätiedot on päivitetty tai poistettu organisaation tiedoista organisaatioiden rekisteröintijärjestelmässä. Ilmoitukset lähetetään muutetulle tai poistetulle yhteyshenkilölle sekä organisaation kaikille muille rekisteröidyille yhteyshenkilöille.