We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataJeżeli wnioskujesz o akredytację i/lub o dofinansowanie, które jest zarządzane przez Twoją Narodową Agencję, będziesz musiał(-ła) jedynie zachować aktualność danych Twojej organizacji w jednym miejscu: Systemie Rejestracji Organizacji.

Istnieją jednak przypadki, które wymagają zachowania aktualności danych organizacji zarówno w Systemie Rejestracji Organizacji, jak i portalu Funding and Tenders w systemie SEDIA:

  • Jeżeli masz zarówno Kod Identyfikacyjny Uczestnika (PIC), jak i numer identyfikacyjny (ID organizacji), jest wysoce zalecane, aby uaktualnić dane Twojej organizacji w obu systemach.  
  • Jeżeli uaktualnisz dane organizacji w portalu Funding and Tenders w systemie SEDIA 22 października 2019 lub później. Dane te nie są transferowane automatycznie do Systemu Rejestracji Organizacji.
  • Jeżeli wnioskujesz o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) i nie wnioskowałeś(-aś) o dofinansowanie zarządzane przez Twoją Narodową Agencję 22 października 2019 lub później.
  • Jeżeli dodatkowo, oprócz wnioskowania o akredytację i/lub o dofinansowanie zarządzane przez Narodową Agencję, wnioskujesz również o dofinansowanie zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).
  • Jeżeli uczestniczyłeś(-aś) wyłącznie w akcjach, które są wyłącznie zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), natomiast teraz chcesz uczestniczyć również w akcjach zarządzanych przez Narodowe Agencje.


Informacja

Jeżeli nie jesteś pewien(-na) czy Twoja akredytacja i/lub dofinansowanie jest zarządzane przez Narodową Agencję, prosimy sprawdzić kryteria kwalifikowalności w Przewodniku po programie Erasmus+ i Przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności, aby sprawdzić, gdzie należy złożyć Twój wniosek o akredytację lub o dofinansowanie.

Więcej informacji dotyczących akcji, które wymagają Kodu Identyfikacyjnego Uczestnika (PIC) można znaleźć poniżej:

Jak wspomniano powyżej, zmiany danych organizacji w portalu Funding and Tenders w systemie SEDIA dokonane 22 października 2019 lub później nie są transferowane do Systemu Rejestracji Organizacji.

Podobnie, zmiany w Systemie Rejestracji Organizacji nie będą w żadnym momencie transferowane do portalu Funding and Tenders w systemie SEDIA.

Prosimy zwrócić uwagę, że mają miejsce różnice pomiędzy oba systemami w nazewnictwie i rolach osób kontaktowych/użytkowników z ramienia organizacji. W szczególnych przypadkach użytkownicy, którzy mają dostęp w portalu Funding and Tenders w systemie SEDIA, nie uzyskają dostępu w Systemie Rejestracji Organizacji. Prosimy zapoznać się z Zarządzanie osobami do kontaktu i uprawnionymi użytkownikami.