Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataKontaktna oseba in pooblaščeni uporabniki v sistemu za registracijo organizacij

Pri registraciji organizacije v sistemu za registracijo organizacij je potrebno navesti kontaktno osebo (Organisation Contact Person) in prvega pooblaščenega uporabnika (Authorised User). Dodatne pooblaščene uporabnike se lahko dodaja takoj, ko je organizacija registrirana.

Kontaktna oseba organizacije naj bo nekdo iz organizacije, na kogar se lahko obrnejo osebe, ki jih zanima ta organizacija. Podatki kontaktne osebe pa zaenkrat niso vidni nepooblaščenim uporabnikom sistema za registracijo organizacij oziroma platforme programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota. Če kontaktna oseba organizacije ni obenem v sistemu dodana tudi kot pooblaščeni uporabnik, ta oseba nima pravic za urejanje podatkov o organizaciji.

Vloga pooblaščenega uporabnika je dodeljena uporabnikom, ki jih je dodala oseba, ki je registrirala in/ali popravila podatke o organizaciji v sistemu za registracijo organizacij. Pooblaščeni uporabnik ni nujno kontaktna oseba organizacije. Oseba, ki je organizacijo registrirala, pa je samodejno pooblaščen uporabnik. 

Pooblaščeni uporabniki lahko urejajo podatke organizacije v sistemu, dodeljujejo ali preklicujejo pooblastila drugih uporabnikov in popravljajo podatke o kontaktni osebi organizacije.


Pomembno

Pooblaščeni uporabniki morajo imeti račun EU Login, preden se jih lahko doda v podatkih o organizaciji po registraciji.
Prenos kontaktnih podatkov in uporabnikov v sistem za registracijo organizacij

Če so se podatki o vaši organizaciji samodejno prenesli v sistem za registracijo organizacij in ste bili na portalu za udeležence ali portalu SEDIA Funding & Tenders navedeni kot kontaktna oseba, imenovani zastopnik pravne osebe (LEAR) ali vložnik registracije, so vam že dodeljene pravice za pregledovanje in urejanje podatkov o organizaciji v novem sistemu za registracijo organizacij.

Vloge uporabnikov so se pri prenosu podatkov o organizaciji s portala za udeležence dodelile na naslednje načine: 

  1. Pri organizacijah, kjer sta kontaktna oseba in vložnik različna: Prvi vložnik se prenese kot kontaktna oseba organizacije in pooblaščeni uporabnik.
  2. Pri organizacijah, kjer LEAR ni bil določen: Vložnik se prenese kot kontaktna oseba organizacije in pooblaščeni uporabnik.
  3. Pri organizacijah, kjer je bil LEAR določen: LEAR se prenese kot kontaktna oseba organizacije in pooblaščeni uporabnik.Če so se podatki o vaši organizaciji samodejno prenesli v sistem za registracijo organizacij in je bila vašemu računu dodeljena vloga pooblaščenega uporabnika, boste do podatkov o vaši organizaciji, vključno s podatki o kontaktni osebi organizacije in vseh pooblaščenih uporabnikih, lahko enostavno dostopali s seznama My Organisations. Za več informacij preberite stran Moje organizacije


Če ste bili na portalu za udeležence ali portalu SEDIA Funding & Tenders vložnik oziroma ste bili dodani kot imenovani zastopnik pravne osebe (LEAR) ali administrator računa po datumu prenosa organizacij, se popravljeni podatki ne bodo prenesli in zato organizacije ne boste videli na seznamu My Organisations.

Če ste bili dodani kot imenovani zastopnik pravne osebe (LEAR) za na centralizirani ravni potrjeno kodo PIC pred 15. oktobrom 2019 in na novo popravljeni podatki še niso bili ponovno potrjeni, vaše nove informacije niso bile prenesene v sistem za registracijo organizacij.

V obeh primerih je mogoče posodobiti podatke o imenovanem zastopniku pravne osebe (LEAR).

Da postanete pooblaščen uporabnik, zaprosite katerega od ostalih pooblaščenih uporabnikov, da vas doda v podatkih o organizaciji v sistemu za registracijo organizacij.


Hitri dostop