Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Objaśniono tu, jak zarządzać dokumentami w Systemie Rejestracji Organizacji.


Po zarejestrowaniu organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji, możesz dodawać dokumenty wymagane przez Narodową Agencję celem uwierzytelnienia Twojej organizacji. Informacje o wymaganych dokumentach, które należy przesłać można znaleźć w przewodnikach po programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. 

Jeśli nastąpiło automatyczne przeniesienie danych Twojej organizacji z systemu SEDIA do Systemu Rejestracji Organizacji, znajdujące się tam dokumenty również zostały przeniesione i są dostępne w Systemie Rejestracji Organizacji. Podczas sprawdzania i/lub aktualizowania danych organizacji sprawdź również sekcję Dokumenty. Dokumenty, które są starsze niż sześć miesięcy należy uaktualnić. 


Dostęp do sekcji Dokumenty w Systemie Rejestracji Organizacji jest możliwy:

  1. bezpośrednio po zakończeniu pierwszej rejestracji organizacji, przechodząc do sekcji Dokumenty formularza, albo
  2. wybierając z listy Moje organizacje.

Dokumenty umieszczone w Systemie Rejestracji Organizacji nie mogą zostać usunięte.


Instrukcja skrócona


Instrukcja szczegółowa


Krok po kroku
1

Otwórz „Moje Organizacje”

Aby wyświetlić listę Twoich organizacji posłuż się:

  1. Menu Organizacji i wybierz Moje organizacje albo
  2. Kliknij bezpośrednio na przycisk Moje organizacje znajdujący się na stronie. 

Jeśli nie zalogowałeś(-aś) się do żadnego systemu Komisji Europejskiej przez konto EU Login, system poprosi Cię o to. Musisz posłużyć się tym samym adresem e-mail, powiązanym z Twoim kontem EU Login oraz danymi organizacji. Należy pamiętać, że System Rejestracji Organizacji nie obsługuje uwierzytelniania za pomocą eID. Możliwe jest wyłącznie uwierzytelnienie za pomocą adresu e-mail i hasła przypisanego do Twojego konta EU Login.

Wyświetli się lista Twoich Organizacji. Przejdź do danych organizacji klikając ikonkę niebieskiej strzałki w kolumnie Dane.

2

Przejdź do sekcji „Dokumenty”

Przejdź do sekcji „Dokumenty” za pomocą menu po lewej stronie. W ten sposób zostaniesz przeniesiony do sekcji formularza, gdzie w miarę ich dostępności wymienione są dokumenty dodane do danych Twojej organizacji


3

Kliknij „Dodaj dokument”

 Kliknij przycisk Dodaj dokument. Otworzy się okienko dialogowe z prośbą o dodanie dokumentu.  

4

Maksymalny rozmiar pliku to 50 MB.

Nie ma limitu całkowitego rozmiaru ani całkowitej liczby załączników, ale każdy pojedynczy plik nie może być większy niż 50 MB.


5

Wybierz plik do przesłania

  • Wybierz plik: Prześlij plik z komputera klikając na Wybierz plik
  • Rodzaj dokumentu: Po wybraniu pliku z rozwijanej listy wybierz jedną z opcji, aby określić Rodzaj dokumentu. Jeśli nie możesz znaleźć żądanego typu dokumentu, wybierz opcję „Inne”

  • Po ponownym sprawdzeniu, czy wybrałeś(-aś) żądany plik i rodzaj dokumentu, kliknij Prześlij.

Lista Twoich dokumentów zostanie poszerzona o przesłany nowy dokument. Powtórz powyższe kroki w przypadku wszystkich dokumentów, które chcesz przesłać w odniesieniu do organizacji.


6

Zaktualizuj organizację

Po dodaniu wszystkich dokumentów, zakończ przesyłanie dokumentów klikając ikonkę Zaktualizuj moją organizację. Zamknij komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu (Success).

W przypadku, gdy nie wykonasz tej czynności, przesłane pliki nie zostaną zapisane w Systemie Rejestracji Organizacji.

Po pomyślnej aktualizacji, dla każdego pliku uaktywni się niebieska ikonka pobierania.  

Lista dokumentów posiada funkcję porządkowania według kolumn oraz wyszukiwania konkretnego dokumentu. Dalsze informacje, patrz Funkcje Listy


7

Pobieranie dokumentów

Aby pobrać przesłane dokumenty, wystarczy kliknąć niebieską ikonkę przy pobieranym pliku. Zapisz lub otwórz plik postępując według wyświetlanych poleceń.