We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Objaśniono tu jak wyszukiwać organizacje w Systemie Rejestracji Organizacji na stronie domowej platformy programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Narzędzie wyszukiwania przydaje się szczególnie, jeśli chcesz zarejestrować organizację i nie masz pewności, czy nie została zarejestrowana już wcześniej. Umożliwia ono również odnalezienie ogólnych informacji o organizacji zarejestrowanej na platformie programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Ważne

Jeśli masz zamiar zarejestrować organizację, przed rozpoczęciem procesu rejestracji zaleca się wyszukanie podobnych organizacji, aby uniknąć wielokrotnej rejestracji. W efekcie będzie można zdecydować, czy we wniosku możemy posłużyć się już istniejącym numerem ID organizacji, czy należy kontynuować rejestrowanie organizacji przed przystąpieniem do składania wniosku.

Dodatkowo, status już istniejącej organizacji widoczny jest również w wynikach wyszukiwania (zarejestrowana, certyfikowana przez Narodową Agencję lub unieważniona).Dostęp do wyszukiwania

Objaśnienie i przykład

Dostęp do wyszukiwania możliwy jest na kilka sposobów:

  1. Bezpośrednio na stronie domowej platformy Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Logowanie za pomocą konta EU Login nie jest wymagane, żeby skorzystać z wyszukiwania na tej stronie. Domyślnie wyświetla się wyszukiwanie podstawowe.
  2. Na stronie Wyszukiwania organizacji, do której dostęp jest możliwy z menu Organizacji. Po wyborze tej opcji otworzy się Wyszukiwanie zaawansowane.

Wyszukiwanie organizacji

Wyszukiwanie podstawowe

Wyszukiwanie podstawowe jest wyświetlane domyślnie.

W pasku wyszukiwania wpisz pełną lub częściową nazwę urzędową instytucji, nazwę handlową, stronę internetową organizacji, ID organizacji lub numer PIC, kliknij przycisk wyszukiwania (Szukaj). W Wynikach wyszukiwania zostaną pokazane wszystkie organizacje o podobnych danych do tych wpisanych przez Ciebie. Więcej informacji, patrz: Sekcja listy wyników poniżej. Wyszukiwanie częściowe wykonywane jest po wpisaniu co najmniej 3 znaków według dowolnego kryterium wyszukiwania. 


Wyszukiwanie zaawansowane

Na stronie domowej platformy Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności:

  1. Otwórz wyszukiwanie zaawansowane bezpośrednio wybierając opcję wyszukiwania (Wyszukaj organizację) z menu Organizacje.
  2. Na stronie głównej kliknij ikonkę Rozwiń wyszukiwanie zaawansowane obok paska wyszukiwania.
  3. Zostaną wyświetlone dodatkowe pola Wyszukiwania zaawansowanego, co pozwoli na zawężenie wyszukiwania.

Zawężanie wyszukiwania

Jeśli chcesz znaleźć pojedynczą organizację, najlepiej będzie posłużyć się numerem PIC lub ID organizacji (jeżeli posiada), który jest indywidualny dla każdej organizacji. Jeśli w danym momencie nie dysponujesz numerem PIC lub ID organizacji, skorzystaj z któregoś z pozostałych kryteriów wyszukiwania.

Kliknij przycisk wyszukiwania (Szukaj).

W naszym przykładzie wyszukiwania jako kryteriów użyjemy części oficjalnej nazwy organizacji i Kraju.

W zależności od użytych kryteriów wyszukiwania, w wynikach będą uwzględnione:

  • wszystkie organizacje zawierające podobne dane do tych podanych przez nas dotyczących oficjalnej nazwy, nazwy handlowej lub strony internetowej oraz
  • tylko te organizacje, które dokładnie odpowiadają podanym przez nas danym, np. w odniesieniu do kraju, PIC, ID organizacji, numeru rejestracji, numeru VAT i kodu Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

W naszym przykładzie znaleziona została tylko jedna organizacja spełniająca podane kryteria wyszukiwania.

Aby skasować wprowadzone kryteria wyszukiwania, kliknij przycisk Resetuj.Lista wyników wyszukiwania

Objaśnienie i przykład

Organizacje spełniające kryteria wyszukiwania zostają wymienione poniżej pól wyszukiwania.

Liczba znalezionych rekordów zostaje wyświetlona na górze listy. Domyślnie wyświetlane jest dziesięć rekordów na stronę. W przypadku znalezienia więcej niż dziesięciu rekordów, przewiń listę za pomocą strzałek na dole strony, aby przeglądać więcej wyników.

Klikając strzałki góra/dół w poszczególnych kolumnach możesz porządkować listę według kolumn, w kolejności rosnącej lub malejącej.

Dalsze wyszukiwanie w liście wyników możliwe jest w pasku wyszukiwania dostępnym na górze po prawej stronie listy wyników. Wpisz szukaną oficjalną nazwę i kliknij przycisk (Szukaj).

Lista wyników zostanie zawężona zgodnie z Twoimi szczegółowymi kryteriami.