Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataKontakty a oprávnění uživatelé v systému pro registraci organizací

Po registraci organizace v systému pro registraci organizací musí být zaregistrována kontaktní osoba organizace a první oprávněný uživatel. Další oprávněné uživatele lze přidat okamžitě po zaregistrování organizace. 

Kontaktní osoba organizace představuje osobu, kterou může kontaktovat někdo, kdo má o organizaci zájem. Podrobnosti o kontaktní osobě však v současnosti nejsou pro neautorizované uživatele v systému pro registraci organizací nebo na portálu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity viditelné. Pokud kontaktní osoba organizace není v systému nastavena i jako oprávněný uživatel, nemá kontaktní osoba organizace žádná práva k úpravám informací o organizaci. 

Role oprávněného uživatele se použije na uživatele přidané osobou, která zaregistruje nebo aktualizuje informace o organizaci v systému pro registraci organizací. Oprávněný uživatel nemusí být nutně kontaktní osobou organizace. Osoby registrující organizaci jsou automaticky považovány za oprávněné uživatele. 
Oprávnění uživatelé mohou upravovat informace o organizaci, přiřadit nebo zrušit roli oprávněného uživatele jiným uživatelům a aktualizovat informace o kontaktní osobě organizace.

Důležité

Než bude možné při registraci organizace přidat do podrobností organizace oprávněné uživatele, musí mít tito uživatelé přihlašovací údaje systému EU Login.Přenos kontaktů a uživatelů do systému pro registraci organizací

Pokud byly informace o vaší organizaci automaticky převedeny do systému pro registraci organizací a vy jste byli na portálu účastníků nebo portálu SEDIA pro financování a výběrové řízení označeni jako kontaktní osoba, zástupce právnické osoby (LEAR) nebo jako osoba registrující sama sebe (self-registrant) pro vaši organizaci, máte již právo prohlížet a upravovat informace o vaší organizaci. 

Uživatelské role při převodu podrobností organizace z účastnického portálu se použijí takto: 

  1. Pro organizace, kde se kontaktní osoba a osoba registrující sama sebe liší: První osoba registrující sama sebe se zkopíruje jako kontaktní osoba organizace a oprávněný uživatel. 
  2. Pro organizace bez určeného LEAR: Osoba registrující sama sebe se zkopíruje jako kontaktní osoba organizace a oprávněný uživatel.
  3. Pro organizace s LEAR: LEAR se zkopíruje jako kontaktní osoba organizace a oprávněný uživatel. Pokud byly informace o vaší organizaci automaticky převedeny do nového systému pro registraci organizací a váš účet byl převeden jako účet oprávněného uživatele, budete mít snadný přístup k informacím o vaší organizaci včetně údajů o kontaktní osobě organizace a všech oprávněných uživatelích prostřednictvím seznamu Moje organizace (My Organisations). Další informace naleznete v oddílu Moje organizace (My Organisations)


Pokud jste byli přidáni jako osoba registrující sama sebe (self-registrant), jmenovaný zástupce právnické osoby (LEAR) nebo jako správce účtu na portálu účastníků nebo na portálu SEDIA pro financování a výběrové řízení po datu převodu organizace, aktualizované informace nebudou převedeny, a proto organizaci neuvidíte v seznamu Moje organizace (My Organisations).

Pokud jste byli přidáni jako jmenovaný zástupce právnické osoby centrálně ověřeného PIC před 22. říjnem 2019  a nově aktualizované údaje dosud nebyly znovu ověřeny, vaše údaje nebudou převedeny do systému pro registraci organizace.

Podrobnosti o jmenovaném zástupci právnické osoby (LEAR) lze v obou případech aktualizovat.

Chcete-li být přidán jako oprávněný uživatel, požádejte některého z ostatních oprávněných uživatelů, aby vás přidal v systému k podrobnostem o organizaci. 


Rychlý přístup