Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tato stránka vysvětluje základní funkce  Systému pro registraci organizací.Portál programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity

Portál programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity je vaším výchozím bodem pro:

 1. Registraci vaší organizace k účasti na decentralizovaných akcích programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity prostřednictvím nabídky Organizace (Organisations).
 2. Přístup k formulářům žádostí o granty nebo akreditaci pomocí tlačítek Příležitosti (Opportunities) pro Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

Stránka je přístupná i v případě, že dosud nemáte přihlašovací údaje systému EU login. 

Úvodní stránka má následující funkce:

 1. Tlačítko Úvodní strana (Home) – Je k dispozici na většině obrazovek a lze jej použít k návratu na úvodní stránku. 
 2. Nabídka Příležitosti (Opportunities) – Přístup k webovým formulářům žádostí pro Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Můžete použít i tlačítka Rychlý přístup (Quick acces). 
 3. Nabídka Organizace (Organisations) – přístup k funkci registrace organizace (register an organisation), zobrazení seznamu vašich organizací (list of your organisations) a pokročilá funkce vyhledávání (search).
 4. Jméno (name) přihlášeného uživatele, včetně tlačítka pro odhlášení.
  Poznámka: Uživatelské jméno se zobrazí pouze jste-li přihlášeni k některému ze systému komise pomocí vašich přihlašovacích údajů systému EU login. Pokud nejste přihlášeni, zobrazí se místo jména tlačítko pro přihlášení. 
 5. Možnost vyhledávání (Search option), včetně tlačítka pro rozbalení a zobrazení možností pokročilého vyhledávání.
 6. Tlačítko Registrovat mou organizaci (Register My Organisation).
 7. Rychlý přístup:
  1. Tlačítko Moje organizace (My Organisations) – otevře seznam vašich organizací. 
  2. Tlačítko Příležitosti Erasmus+ (Erasmus+ Opportunities) – otevře webové formuláře žádostí programu Erasmus+.
  3. Tlačítko Příležitosti Evropského sboru solidarity (European Solidarity Corps Opportunities) – otevře webové formuláře žádostí Evropského sboru solidarity.


Rozložení obrazovky a základy systému pro registraci organizací.

Když vstoupíte do nabídky organizace z portálu prograu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, otevře se Systém pro registraci organizací (Organisation Registration system).

Na obrazovce se zobrazí následující prvky:

 1. Tlačítko Menu, tlačítko Hlavní strana (Home)Stav (Status) registrace:
  1. Tlačítko Menu – sbalí nebo rozbalí postranní nabídku.  
  2. Tlačítko Domů (Home) – otevře obrazovku Vítejte v Systému pro registraci organizací (Welcome to the Organisation Registration system)
  3. Status (Stav) – během registrace se zobrazuje stav Koncept (Draft). Po úspěšném odeslání formuláře je stav aktualizován na Registrován (Registered)
 2. Postranní nabídka vám umožní procházet mezi jednotlivými oddíly registračního formuláře. Před posunem k dalšímu oddílu však nejprve musíte dokončit stávající oddíl. 
  Ikony před položkami nabídky indikují dokončení oddílů: 
  1. Červená: Část není dokončena. Nemůžete pokračovat k dalšímu oddílu, dokud tento oddíl nedokončíte.
  2. Zelená: Část je dokončena. Můžete přejít k dalšímu oddílu. 
 3. Hlavní obrazovka (Main screen).
 1. Tlačítko Registrovat mou organizaci (Register My Organisation). Je aktivní pouze po dokončení všech oddílů. 


Povinné oddíly a pole ve formuláři.

Povinná pole registračního formuláře jsou označena červenou hvězdičkou ( * ).  

Dostupné tipy (tool tips) označené ikonou  (info) poskytují další pokyny a pomoc při vyplňování každého pole. Chcete-li zobrazit informace, najeďte ukazatelem myši na konkrétní tip.

Volná textová pole také zobrazují počitadlo znaků, které ukazuje, kolik znaků lze ještě použít.

Pokud zadání v konkrétním povinném poli porušuje pravidla nebo jsou z pole odstraněny všechny dříve zadané informace, je pole červeně orámováno a zobrazí se upozornění. Než budete moci pokračovat, musíte takové chyby opravit. 


Procházení oddílů formuláře.

Pomocí postranní nabídky můžete přecházet do různých oddílů registračního formuláře. K dalšímu oddílu můžete přejít až po dokončení stávajícího oddílu (indikovaném zelenou ikonou).
Pokud se pokusíte přejít k dalšímu oddílu, aniž byste dokončili předcházející oddíl, zobrazí se upozornění. 


Postranní nabídku lze sbalit, avšak při takovém nastavení nebude viditelné tlačítko Registrovat mou organizaci (Register my organisation)


Seznam funkcí. 

Seznamy zobrazené pod položkou CZ_OID Moje organizace (My Organisations) nebo výsledky vyhledávání mají následující funkce:

 1. V horní části seznamu se zobrazuje počet záznamů
 2. Můžete setřídit seznam podle různých sloupců ve vzestupném nebo sestupném pořadí kliknutím na šipku nahoru/dolů v konkrétním sloupci.
 3. V pravém horním rohu seznamu výsledků je k dispozici vyhledávací pole pro další vyhledávání v nalezených záznamech. 
 4. K procházení seznamu a zobrazení dalších záznamů, jsou-li k dispozici, použijte šipky.