Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(info) POSODOBITVE

Posodabljamo dokumentacijo Erasmus + in Evropska solidarnostna enota, da bo odražala spremembe, ki jih uvaja nov postopek registracije organizacij z dne 22. oktobra 2019. Na nekaterih spletnih straneh in grafikah boste morda še vedno opazili sklic na URF in PIC. Upoštevajte, da novi sistem registracije (Organisation Registration System) praviloma nadomesti dosedanji URF, novi identifikator organizacije (Organisation ID oz. OID) pa nadomesti dosedanji PIC.Domača stran Prijave Erasmus+ je vstopna točka za vse prijave. Tukaj lahko dostopate do dveh glavnih zavihkov: Priložnosti in Moje prijave.

Če pred tem še niste začeli s prijavo, lahko po vpisu v stran s spletnimi obrazci oz. kadarkoli kliknete ikono Domov in se bo samodejno odprl zavihek Priložnosti. Sicer se odpre zavihek Moje prijave.

Na zaslonu se prikažejo naslednji elementi:

 1. Vaše uporabniško ime in elektronski naslov sta v zgornjem desnem kotu.
 2. Gumb Izpis se pokaže, ko kliknete na puščico poleg svojega imena.
 3. Gumb Izbira jezika je na voljo nad vašim imenom. Ko izberete jezik se bo izbran jezik shranil za vse prihodnje seje.
 4. Na voljo imate množico povezav prek katerih lahko dostopate do Vodnika za prijavitelje Erasmus+, pravnega obvestila, pogostih vprašanj in odgovorov in strani s kontaktnimi informacijami Erasmus+.
 5. Del z obvestili se prikaže, če so na voljo za prikaz splošna sporočila ali sporočila, povezana s specifičnim ukrepom; barva ozadja je odvisna od narave sporočila:
  1. zelena - informacije
  2. rumena - opozorila
  3. modra - alarmi
  4. rdeča - napake
  Upoštevajte: Če kakšno obvestilo velja za določen ukrep, se takšno obvestilo prikaže v vseh prijavah za ta ukrep.
 6. Zavihek Priložnosti prikazuje ključne ukrepe, za katere se lahko prijavite.
 7. V zavihku Moje prijave si lahko ogledate osnutke svojih tekočih prijav in oddane prijave.

Zavihek »Priložnosti«.

Razlaga in prikaz

Zavihek Priložnosti vsebuje opise vseh priložnosti Erasmus+, ki so razvrščene po Področju priložnosti ali po Ključnih ukrepih.

S klikom na ključni ukrep (v spodnjem primeru smo kliknili na Šolsko izobraževanje) ali polje, boste dostopali do zadevnega seznama priložnosti v tej kategoriji. Prikaže se stran Priložnosti po področjih.

Gumb Prijavi se je na voljo samo pri odprtih priložnostih. Kliknite nanj, če želite začeti s postopkom prijave (preberite Kako izpolniti obrazec). 

Zavihek »Moje prijave«.

Splošne informacije.

Zavihek Moje prijave vam omogoča ogled vseh vaših prijav ter ogled prijav, ki so jih z vami delili drugi uporabniki. Če do spletnega obrazca dostopate prvič in še niste začeli z izpolnjevanjem nobene prijave, bo seznam prijav prazen.

Informacije, ki so prikazane v zavihku Moje prijave, so:

 1. Filtri iskanja:
  1. Razširite, da filtrirate seznam prijav, do katerih lahko dostopate.
  2. Filtri iskanja bodo privzeto nastavljeni na zadnjo leto razpisa. Spremenite jih lahko v skladu s svojimi preferencami.
 2. Shranjeni filtri:
  1. Ta gumb lahko uporabite, če ste že shranili kakšen filter. Če filtra še niste shranili, se ne bodo prikazali. Navodila za shranitev filtrov so na voljo v nadaljevanju.
 3. Seznam prijav.
  Prikazane so naslednje informacije:
  1. Število prijav, do katerih lahko dostopate.
  2. Seznam kriterijev za razvrščanje. Privzeto je seznam urejen po datumu sprememb v padajočem vrstnem redu (prijava, ki je bila nazadnje spremenjena se nahaja na vrhu).
  3. Podrobnosti o prijavi.
  4. Število prikazanih elementov na trenutni strani je privzeto nastavljeno na 10 prijav. Če je seznam prijav daljši, lahko izberete možnost za prikaz več prijav ali pa pojdite na naslednjo stran.


Stanja prijav.

Možna stanja prijav so:

 1. Osnutek: Prijavni obrazec lahko urejate in je lahko nepopoln ali popoln, vendar še ni oddan ALI pa je bila prijava ponovno odprta.
 2. Ponovno odprto: Prijavni obrazec, ki je bil oddan, a ga je prijavitelj ponovno odprl pred rokom za prijavo. To stanje je enakovredno osnutku.
 3. Ponovno odprla nacionalna agencija: Rok za oddajo je potekel, vendar ga je nacionalna agencija podaljšala. Podaljšanje je možno samo v primeru veljavne izjeme za oddajo obrazca po uradnem roku. Tudi to stanje je enakovredno osnutku.
 4. Oddano: Prijava je bila poslana zadevni nacionalni agenciji ali Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).
 5. Potekel rok: Obrazec ni bil oddan do roka za oddajo.
 6. Izbrisano: Obrazec ni bil oddan in je bil izbrisan po izteku roka.

Stanja prijav lahko vidite tudi med filtri iskanja ter v informacijah o prijavi v seznamu prijav.Seznam prijav.

Seznam prijav prikazuje vse vaše prijave; oddane, neoddane, pretečene, izbrisane in deljene prijave.

Če do spletne strani s prijavami dostopate prvič in še niste začeli z izpolnjevanjem nobene prijave, bo seznam prijav prazen.

Podrobnosti o prijavi.

Za vsako prijavo so na voljo naslednje informacije:

 1. Popolnost: Prijava je lahko nepopolna ali popolna. To označuje, če so izpolnjena vsa obvezna polja oz. upoštevana vsa pravila v obrazcu.
 2. Informacije o prijavi: Za ogled/urejanje obrazca kliknite ID obrazca ali naziv vrste akcije (oboje v obliki spletnih povezav, v modri barvi). Na voljo so naslednje informacije:
  1. Vrsta akcije
  2. Naziv projekta kot v obrazcu
  3. Skupni znesek nepovratnih sredstev, kot je izračunan v obrazcu (če je ustrezno)
  4. Skrbnik prijave
  5. ID obrazca
  6. Zadnja oddaja (če je ustrezno)
 3. Graf napredka: Prikazuje delež izpolnjenega obrazca v odstotkih. Ni prikazan za pretečene ali izbrisane prijave.
 4. Preostali dnevi: Število preostalih dni do oddajnega roka. Vidno samo za obrazce, ki so v stanju osnutka ali za oddane obrazce do izteka roka za oddajo.
  Opomba: V primeru pozne oddaje rok določi nacionalna agencija in je drugačen kot glavni rok za običajne obrazce. 

 5. Zadnja sprememba: Datum in čas.
 6. Menijski gumb za dostop do različnih možnosti. Z njim lahko opravite različna dejanja, odvisno od stanja prijave in vaše vloge. Več informacij o tem je na voljo v nadaljevanju.

Primer oddane prijave za nepovratna sredstva v seznamu prijav.:Primer neoddane prijave za nepovratna sredstva v seznamu prijav:

Primer deljene prijave za nepovratna sredstva v seznamu prijav, ki prikazuje tudi dane stopnje dostopa. Za podrobnejše informacije glejte SI_Spletni obrazci: Deljenje prijave.

Možnosti v menijskem gumbu.

Možnosti, ki so na voljo v menijskem gumbu:

 1. Uredi: Odpre prijavni obrazec v načinu za urejanja, da ga lahko naprej urejate. Ta možnost je na voljo samo za prijave v stanju osnutka, če rok za oddajo še ni potekel.
 2. Deli: Odpre stran za deljenje obrazca. Na voljo za vsa stanja prijav.
 3. Zgodovina oddaje: Odpre stran z zgodovino oddaje obrazca. Na voljo za vsa stanja prijav.
 4. Predogled: Odpre prijavni obrazec v obliki za branje. Ni na voljo za prijave v stanju osnutka, razen če ima zaradi deljenja prijave uporabnik dostop, ki ne omogoča urejanja.
 5. Ponovno odpri: Ponovno odpre že oddano prijavo za urejanje in spremeni stanje prijave v ponovno odprto. Na voljo za oddane prijave do izteka oddajnega roka.
 6. Izbriši: Izbriše prijavni obrazec. Ni na voljo za oddane prijave.
  Opomba: Če ste obrazec že oddali, a trenutno stanje prijave omogoča izbris s pomočjo menijskega gumba, se prikaže opozorilo: »Že oddane prijave ne morete izbrisati".

Filtri iskanja.

Iskanje s pomočjo filtrov.

V delu za iskanje lahko iščete prijave s pomočjo enega ali več kriterijev, kot je prikazano v spodnjem posnetku zaslona. Privzeto so filtri iskanja skriti.

Da odprete nastavitve filtrov iskanja, kliknite možnost Filtri iskanja. Prikazalo se bo več možnosti, npr. razpis, nacionalna agencija, ključni ukrep ali stanje prijave.

Opomba: Za iskanje morate vnesti vsaj en kriterij: razpis, krog oz. vrsto akcije.

 1. Izberite svoje nastavitve filtrov, kot so leto razpisa, ključni ukrep in krog.  
 2. Kliknite gumb Išči.
 3. V seznamu bodo prikazane prijave, ki izpolnjujejo izbran nabor kriterijev.

Za ponastavitev iskanja kliknite gumb Počisti kriterije iskanja.

Shranite, uporabite in izbrišite filter iskanja.

Da shranite filter:

 1. Vnesite svoje kriterije iskanja.
 2. Kliknite gumb Shrani kot.
 3. V pojavno okence vnesite enolično ime filtra. Če filter s takšnim imenom že obstaja, se prikaže opozorilo. Preden filter lahko shranite, morate popraviti njegovo ime.
 4. Kliknite Shrani.


Uporaba shranjenega filtra:

 1. Kliknite izbirni seznam Shranjeni filtri.
 2. Če imate dolg seznam shranjenih filtrov, za iskanje točno določenega filtra uporabite iskalnik. Začnite s pisanjem imena filtra, seznam pa bo dinamično filtriral rezultate.
 3. Kliknite puščico pod Uporabi.
 4. V seznamu bodo prikazane prijave, ki izpolnjujejo izbrane kriterije.


Brisanje shranjenega filtra:

 1. Dostopajte do izbirnega seznama Shranjeni filtri.
 2. Za iskanje določenega filtra, ki ga želite izbrisati, uporabite iskalnik. Začnite s pisanjem imena filtra, seznam pa bo dinamično filtriral rezultate.
 3. Kliknite X pod Izbriši.
 4. Potrdite izbris.
 5. Filter ste izbrisali.

Iskanje po ID-ju obrazca.

Iščete lahko tudi po ID-ju obrazca.

 1. Vnesite najmanj 5 znakov ID-ja obrazca v polje ID obrazca.
 2. Kliknite Išči.
 3. V seznamu prijav bodo prikazani ustrezni obrazci.

Opomba: Vpisovanje ID-ja obrazca bo izbrisal vse druge kriterije iskanja, ki ste jih nastavili v filtrih iskanja.