Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(info)  Uwaga! Aktualizacja

Informujemy, że obecnie trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji dotyczącej programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności w związku ze zmianami wynikającymi z uruchomienia 22 października 2019 r. nowego systemu rejestracji organizacji. Niektóre strony i grafiki mogą nadal zawierać odniesienia do URF i PIC. Zwracamy uwagę, że system URF zostaje zastąpiony przez System Rejestr Organizacji, a PIC przez numer ID organizacji (OID).KA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

GeneralSpecifics