Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataMi történik a benyújtott pályázatokkal?


Pályázatok beérkezése és rögzítése

Az összes Nemzeti Irodáktól beérkezett pályázat rögzítésre kerül azok projektmenedzsment eszközén.

A Nemzeti Iroda elismeri a benyújtást vagy törli a lehetséges duplumokat. Dupla beadás történhet a már benyújtott Pályázati Űrlap későbbi frissítésekor történt ismételt benyújtása során, vagy tévesen ismételt benyújtások során.

Formai ellenőrzés elvégzése

A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség értékeli, kizárólag az Európai Szolidaritási Testület Útmutatójában ismertetett kritériumok alapján.

Ilyen kritériumok lehetnek, például:

  • Részt vevő szervezetek / országok jogosultsága,
  • Résztvevők jogosultsága,
  • Időtartam,
  • Helyszínek,
  • Csoport összetétel és egyebek

Többszörös benyújtás ellenőrzése

Ugyanannak a pályázatnak ugyanabban a pályázati körben, ugyanahhoz a Nemzeti Irodához vagy Végrehajtó Ügynökséghez többször történő benyújtása esetén a Nemzeti Iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség mindig a benyújtási határidő lejárta előtt utoljára beadott pályázatot fogja érvényesnek tekinteni. Ugyanannak a pályázó szervezetnek a pályázatának vagy ahhoz nagyon hasonló pályázatnak a többszöri benyújtása különböző Irodák felé, automatikusan elutasításra kerül (lásd a nem halmozható támogatások résznél).

Európai Szolidaritási Testület Útmutató, 71. oldal

A Nemzeti Iroda elismeri a benyújtást vagy törli a lehetséges duplumokat. Dupla beadás történhet a már benyújtott Pályázati Űrlap későbbi frissítésekor történt ismételt benyújtása során, vagy tévesen ismételt benyújtások során.

Minőségértékelés elvégzése

… minőségértékelés annak felmérésére, hogy a részt vevő szervezetek mennyire felelnek meg a kiválasztási kritériumoknak (például működési és pénzügyi kapacitás), és a projekt mennyire felel meg az odaítélési kritériumoknak. Az ilyen minőségértékelést a legtöbb esetben független szakértők támogatásával végzik. A szakértőket értékelésükben az Európai Bizottság által kidolgozott iránymutatások segítik; ezeket az iránymutatásokat az Európai Bizottság és a projektek irányításáért felelős ügynökségek honlapján teszik elérhetővé.

Európai Szolidaritási Testület Útmutató, 72. oldal

A formai ellenőrzések elvégzése után a projektjavaslatokat (külső) szakértők értékelik. Az értékelés eredményeit a szakértők benyújtják a Nemzeti Irodához.

Kettős finanszírozás ellenőrzése

... egy ellenőrzés, hogy a javaslat nem jár kettős finanszírozás kockázatával. Szükség esetén az ilyen ellenőrzést más ügynökségekkel vagy más érdekelt felekkel együttműködve hajtják végre.

Európai Szolidaritási Testület Útmutató, 72. oldal

A Nemzeti Iroda minden további támogatást ellenőriz a projekttel kapcsolatban.

Kiválasztás kidolgozása (Kiválasztási bizottság)

A Nemzeti Iroda vagy Végrehajtó Ügynökség értékelő bizottságot jelöl ki a teljes kiválasztási folyamat irányításának felügyeletére. A szakértők által végzett értékelés alapján az értékelő bizottság összeállítja a kiválasztásra javasolt projektek listáját.

Európai Szolidaritási Testület Útmutató 72. oldal

A kiválasztási folyamat végén a Nemzeti Iroda dönt a projektek támogathatóságáról.

Értesítés a kiválasztás eredményéről

Az értékelési folyamat végével a Nemzeti Iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség dönt a projektek támogathatóságáról az alábbiak szerint:

 • a kiértékelő bizottság által javasolt rangsor;
 • az adott pályázati kategóriához (vagy egy pályázati kategória bármely adott tevékenységéhez) rendelkezésre álló költségvetés.

A kiválasztási eljárás befejezése után az pályázati dokumentumot és a csatolandó anyagokat nem küldik vissza a pályázónak, függetlenül az eljárás kimenetelétől.

Európai Szolidaritási Testület Útmutató, 72. oldal

A Nemzeti Iroda tájékoztatja a pályázókat a kiválasztási folyamat kimeneteléről. Az odaítélésről szóló határozatról szóló értesítés várható időpontjai megtalálhatók az Európai Szolidaritási Testület Útmutató 75. oldalán.