We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Relevancia

 Ide kattintva megtekintheti a táblázatot a pályázati felhívási évekkel és a pályázati kategóriákkal, amelyekben a következő wiki oldal releváns.

Call YearAction

2018

ESC21 - Traineeship and Job
Mi a gyakornoki és a munkavállalási tevékenység


Az Európai Szolidaritási Testület értelmében a Gyakornoki tevékenység és munkavállalás tevékenységek lehetőséget adnak a fiataloknak munkahelyi gyakorlat vagy foglalkoztatás szerzésére annak érdekében, hogy fejlesszék képességeiket és tapasztalataikat, ezáltal hozzájárulva a foglalkoztathatósághoz és a munkaerő piacra történő belépéshez.
Milyen tevékenységek ezek?

A gyakornoki tevékenység és munkavállalási projektek egy vagy több fő tevékenységet is tartalmazhatnak az alábbiak szerint:

Munkavállalás:

 • Teljes munkaidős munkavégzés 3-tól 12 hónapig tartó időtartamban, melynek költségeit az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó szervezet állja.
 • A foglalkoztatásnak tartalmaznia kell egy tanulási és képzési elemet, valamint írásos munkaszerződésen kell alapulnia, mely tiszteletben tartja a nemzeti jogszabályokban vagy a vonatkozó kollektív szerződésekben, esetleg mindkettőben megfogalmazott munkavállalói jogokat és kötelezettségeket arra az országra vonatkozóan, ahol a munkavégzés fennáll.
 • A munkavégzés történhet a résztvevő lakóhelye szerinti más országban (határon átnyúló), vagy a résztvevő lakóhelye szerinti országban (belföldi).


Gyakornoki tevékenység program:

 • Teljes munkaidős munkavégzés 2-től 6 hónapig terjedő időtartamban, melynek költségeit az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó szervezet állja.
 • A gyakornoki tevékenységnek tartalmaznia kell egy tanulási és képzési elemet, hogy segítse a résztvevőt jelentős tapasztalatok megszerzésében, miközben egyéni, tanulási, társas, állampolgári, és szakmai kompetenciafejlődés is történik. Mindennek alapja egy, a gyakornoki tevékenység program kezdetén megkötött, írásos gyakornoki megállapodás, amely összhangban van azon ország vonatkozó jogszabályi kereteivel, amelyben a gyakornoki tevékenység megvalósul
 • A gyakornok nem helyettesíthet munkaerőt, valamint tisztán szét kell választani a gyakornoki tevékenységet az önkéntes tevékenységtől, mind pénzügyi, mind szervezeti szempontból
 • Gyakornoki tevékenység  történhet a résztvevő lakóhelye szerinti más országban (határon átnyúló), vagy a résztvevő lakóhelye szerinti országban (belföldi)Kinek szól

Szervezeteknek

Bármilyen, az Európai Unió tagállamaiban működő, állami vagy magán szervezet részt vehet és pályázhat a programban.

Egyéneknek

18 – 30 év közötti, Európai Uniós állampolgársággal rendelkező fiatalok vehetnek részt a programban. A fiataloknak regisztrálni kell az Európai Szolidaritási Testületben a programban történő részvételhez.
Hogyan működik

A projektek alapvetően az alábbi szakaszokból állnak:

 1. Előkészítés (beleértve a gyakorlati teendőket, a résztvevők kiválasztását, a partnerekkel és a résztvevőkkel történő szerződéskötést, és a résztvevők kiutazást megelőző nyelvi / interkulturális / tevékenységhez kötődő felkészítését);
 2. Tevékenységek megvalósítása
 3. Utánkövetés (beleértve a tevékenységek értékelését, a résztvevők tevékenység során elért tanulási eredményeinek hivatalos elismerését, a részvételt tanúsító igazolás kiállítását csakúgy, mint az elért projekteredmények disszeminációját és hasznosítását).

Nincs minimum elvárás a projektben részt vevő szervezetek számára vonatkozóan. Akár egy szervezet is benyújthat pályázatot, amennyiben rendelkezik Minőségi Tanúsítvánnyal.


A pályázó szervezet megvalósíthatja a projektet önmagában, vagy társult partnerekkel történő együttműködésben, akik számára nem elvárás a Minőségi Tanúsítvány megléte. A pályázó felelős a projekt teljes megvalósításáért, de delegálhat feladatokat társult partnerekhezHatáron átnyúló együttműködés esetében a pályázónak be kell mutatnia kapacitását arra vonatkozóan, hogy fel tudja készíteni a résztvevőket az indulási országukban, és támogatást tud nyújtani számukra a visszatérést követően.

A pályázó biztosítja, hogy az alábbi tevékenységeket megvalósítja:

 • munkáltatók elérése a gyakornoki pozíciók / állásajánlatok feltárása érdekében, támogatva a bevonódásukat;
 • az Európai Szolidaritási Testületnél regisztrált jelöltek kiválasztása és összehangolása a megfelelő ajánlatokkal;
 • résztvevők felkészítése és / vagy képzése a kiutazás előtt;
 • a résztvevők részvételének biztosítása a teljes tréning- és értékelési folyamatban;
  • támogatás nyújtása a tanulási folyamatban, valamint a tanulási eredmények tudatosításában és dokumentálásában az EU-s vagy nemzeti elismertetési eszközök alkalmazásával;
 • annak biztosítása, hogy a gyakornok vagy a munkavállaló írott, a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelő gyakornoki megállapodáson vagy munkaszerződésen alapuló fizetést kap;
 • a méltányos munkafeltételek biztosítása;
 • útmutatás és támogatás biztosítása a résztvevők számára a tevékenység összes fázisában,az igényeknek megfelelően;
 • munkahelyi és folyamatos tréning programok tervezése és megvalósítása; olyan feladatok és tevékenységek megtervezése a résztvevők számára, amelyek összhangban vannak az Európai Szolidaritási Testület alapelveivel és a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlással (amennyiben releváns);
 • támogatás nyújtása a résztvevők számára a tevékenységet követő hazaérkezés után, segítve az álláskeresésüket, további képzésekbe történő bekapcsolódásukat, stb.

A feladatok listája nem teljes, és függ az adott projekt sajátosságaitól.

A fiatalok az Európai Szolidaritási Testületben való részvételüket kifejezik az Európai Szolidaritási Testület honlapján történő regisztrációval. A szervezeteknek a résztvevőket az adatbázisban szereplő fiatalok közül kell kiválasztaniuk.Mit támogat a program?

 • Utazási költség,
 • Szervezési költség (résztvevők támogatása, management költségek),
 • Költözési hozzájárulás a résztvevők számára,
 • Nyelvi támogatás,
 • Beilleszkedési támogatás,
 • Biztosítás,
 • Rendkívüli költségek.
Hogyan lehet benne részt venni

Minden, az Európai Unió tagállamaiban működő, a foglalkoztatási projektekhez kapcsolódó Minőségi Tanúsítvánnyal rendelkező szervezet pályázhat a saját országának Nemzeti Irodájához.

2018-ban a nemzetközi intézkedések az irányadóak, amely értelmében a szervezeteknek nem kell rendelkeznie a Minőségi Tanúsítvánnyal, amikor benyújtják a pályázatot. Ebben a szakaszban azonban elvárás, hogy már be legyen nyújtva a szervezet releváns Minőségi Tanúsítványra vonatkozó pályázata.

Azonban minden szervezetnek rendelkeznie kell Minőségi Tanúsítvánnyal a pályázati döntést megelőzően.


A projektkezdés dátumai

 • 2019. január 01-től 2019. május 31-ig

Projektek időtartam

 • 6 hónaptól 24 hónapig

Pályázási határidő

 • 2018. október 16 – 12:00 (dél - brüsszeli szerint)