Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataÉrvényesség...

 Ide kattintva megtekintheti a táblázatot a pályázati felhívási évekkel és a pályázati kategóriákkal, amelyekben a következő wiki oldal releváns.

Call YearAction

2018

ESC12 - Volunteering Partnerships

ESC13 - Volunteering Partnerships Annual
Mit nevezünk önkéntes partnerségeknek? 

Az Önkéntes partnerségek célja, hogy hozzásegítse a tapasztalt önkéntes szervezeteket / intézményeket, hogy hosszabb távú, fentarthatóbb önkéntes projekteket dolgozzanak ki.

Az Önkéntes partnerségek ezáltal növelni szeretnék az Európai Szolidaritási Testület önkéntes lehetőségeinek a minőségét és a számát is. A projekteknek stratégiai módon kell reagálniuk fontos társadalmi igényekre, hozzá kell járulniuk a közösségek megerősítéséhez, miközben lehetővé kell tenniük a fiatalok számára, hogy hasznos tapasztalatokat, készségeket és kompetenciákat szerezzenek személyes, oktatási, társadalmi, állampolgári és szakmai fejlődésükhöz, növelve ezzel a foglalkoztathatóságukat.
Hogyan működnek az Önkéntes partnerségek? 

Miután a támogatott pályázók kiválasztása megtörtént az Önkéntes partnerségek (ESC12 – Önkéntes partnerségek) pályázattípusnál, a pályázó szervezet / intézmény és a Nemzeti Iroda partnerségi keretmegállapodást köt egymással. Az Önkéntes partnerség támogatása lehetőséget nyújt a pályázó szervezet / intézmény számára, hogy egyszerűbb módon pályázhasson önkéntes tevékenységek megvalósítására három éves felhívás ideje alatt (ESC13 – Önkéntes Partnerségek (Éves támogatás 2018-2019-2020-ra).

Ezek a támogatási kérelmek egy 18 hónapos időszak alatt nem kerülnek minőségi szempontú értékelésre, mivel a minőség értékelése már a partnerségi keretprogram szakaszában megtörtént.

Milyen tevékenységek támogathatók az Önkéntes partnerségek keretében? 

Az Önkéntes Partnerségek a következő tevékenységek egy vagy több kombinációját foglalhatják magukban:

1. Egyéni Önkéntesség

Az egyéni önkéntes tevékenység teljes időben végzett (legalább heti 30, de 38 óránál nem több) fizetés nélküli önkéntes szolgálat, általában 2 hónaptól 12 hónapig terjedő időszakban. Ez a fajta tevékenység a fiatalok számára nyújt lehetőséget, hogy közvetlenül hozzájárulhassanak a szolidaritási területen tevékenykedő szervezetek / intézmények munkájához, amelyek jól definiált és fontos társadalmi igényekkel foglalkoznak.

Megfelelően indokolt esetekben, különösen a speciális igényű vagy hátrányos helyzetű fiatalok részvételre való bátorítása érdekében, 2 héttől 2 hónapig terjedő önkéntes szolgálat is elfogadható és megvalósítható. Az önkéntességnek ez a formája egyénileg vagy csoportosan is történhet.

Az egyéni önkéntesség történhet határon túl, ami azt jelenti, hogy a résztvevő lakóhelye szerinti országtól eltérő országban, vagy belföldön, ami azt jelenti, hogy a résztvevő lakóhelye szerinti országgal megegyező országban

2. Csoportos önkéntesség:

A csoportos önkéntesség esetén legalább két különböző országból 10-40 fő fiatal önkéntes érkezik azzal a céllal, hogy közösségi szolgálat projektek megvalósításában önkéntes tevékenységet végezzenek, 2 hét és 2 hónap közötti időszakban. A résztvevők legalább negyedének külföldről kell érkeznie. Csoportos önkéntesség esetén az Európai Szolidaritási Testület önkéntesei egy projekthez tartozó feladatokat látnak el egy rövid időszak alatt (általában, de nem kizárólagosan, ünnepnapokon, a tanulmányi időszakok közötti szünetekben, az oktatásból a munkába való átmenet alatt, stb.) A rövidebb időtartamuk ellenére ezek a tevékenységek értékesek lesznek mind az egyének, mind a közösségek számára, akik előnyökhöz juthatnak a szolgálat által

Ennek a speciális csoporttevékenység típusnak az előnyei a szokásos egyéni önkéntes tevékenységekhez képest a következőket foglalják magukban:

    • Az önkéntesek csoportban fogják a tevékenységeket elvégezni. Ez ösztönzőleg hathat azokra a fiatalokra, akik nem állnak készen arra, hogy egyedül is kihívást jelentő tapasztalatokat szerezzenek;
    • A tevékenység időtartama rövidebb lesz. Ez támogathatja azoknak a fiataloknak a részvételét, akik nem tudják magukat hosszabb távra elkötelezni a tanulmányaik vagy munkájuk miatt, de továbbra is segíteni szeretnének a közösségnek.

3. Előkészítő találkozó:

Tervező látogatás a fogadó szervezet országában az önkéntes tevékenységet megelőzően. Az előkészítő találkozó célja, hogy biztosítsa a magas színvonalú tevékenységeket az adminisztratív intézkedések megkönnyítésével és előkészítésével, a bizalom és egymás megértésének megteremtése, valamint az érintett szervezetek / intézmények közötti szilárd partnerség kialakítása
Milyen szerepe lehet a részt vevő szervezeteknek / intézményeknek?

Az önkéntes partnerségek keretében megvalósuló önkéntes tevékenységek egy vagy több formáját kínáló projekteknek a „részt vevő szervezetek / intézmények” által a következő szerepeket és feladatokat kell ellátniuk

  • Fogadó szerep, ami magában foglalja a Szolidaritási Testület résztvevőjének fogadásával kapcsolatos tevékenységek teljes körét, ideértve a fiatalok tevékenységéhez kapcsolódó program kidolgozását, valamint a résztvevők iránymutatásának és támogatásának biztosítását a projekt valamennyi fázisában (a tevékenységek egy részét elvégezheti az ugyanazon projektben részt vevő támogató szervezet / intézmény).

  • Támogató szerep, ami magában foglalja a résztvevők támogatását, felkészítését és / vagy indulás előtti képzését, a résztvevők és a fogadó szervezetük / intézményük közötti mediációt, és / vagy a résztvevők részére elhelyezés utáni támogatás biztosítását, ideértve a helyi szervezetek / intézmények vagy projektek felé irányítást, amelyekkel a tevékenységük befejezését követően együttműködhetnek, illetve amelyekben részt vehetnek. Továbbá, ahol a fogadó szervezet / intézmény nem tud, vagy nem kíván felelősséget vállalni a fogadó funkcióból eredő valamely feladatokért, a támogató szervezet / intézmény ezeket is elláthatja.

Azoknak a szervezeteknek/ intézményeknek, amelyek az önkéntes partnerségekben részt kívánnak venni és ezen szerepek egyikét el kívánják látni, érvényes és releváns Minőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük az önkéntességre vonatkozóan vagy pedig Erasmus+ önkéntességi akkreditációval.