Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataRelevantno za ...

 Kliknite tukaj za ogled tabele, ki prikazuje, za katera razpisna leta in ukrepe je relevantna ta stran.

Razpisno leto
Vrsta ukrepa

2018 / 2019

Vsi


Če so vsa poglavja v vaši prijavi veljavna (označena z zeleno kljukico) in ste priložili vse potrebne dokumente, lahko prijavni obrazec oddate svoji nacionalni agenciji. Na tej strani je obrazložen postopek oddaje za Evropsko solidarnostno enoto in postopek ponovne oddaje.

Najdete lahko tudi informacije, kaj storiti, če morate svojo prijavo oddati po uradnem prijavnem roku.
Oddajanje prijave

Preverite, da je prijava popolna.

Če so vsa poglavja vaše prijave veljavna (označena z zeleno kljukico) in ste priložili vse potrebne dokumente, lahko obrazec pošljete svoji nacionalni agenciji. 

Kliknite »Oddaj«.

Za oddajo prijave kliknite gumb ODDAJ v levem spodnjem kotu. Ta gumb je omogočen samo, če so vsa poglavja prijave izpolnjena, če so priloženi vsi potrebni dokumenti in če je bil kontrolni seznam potrjen.

Potrdite oddajo.

Prikazalo se bo pojavno okno, v katerem potrdite oddajo. Kliknite »DA«, če ste prepričani.

Če izberete »NE«, bo oddaja preklicana, medtem ko prijava ostane.

V okencu za končno potrditev boste videli kratek povzetek. Kliknite »V redu«, da ga zaprete. Prijavni obrazec se bo zaprl.

Odprla se bo osnovna stran spletnih prijavnih obrazcev. V zavihku »Moje prijave« bo oddana prijava označena z »ODDANO«, stanje izpolnjenosti pa bo »DOKONČANO«.


Potrditveno obvestilo

Po oddaji bo poslano potrditveno e-poštno sporočilo.

E-pošta bo vsebovala naslednje podatke o vaši oddani prijavi:

  • naziv projekta,
  • ukrep,
  • agencija,
  • id. št. oddaje,
  • id. št. obrazca in
  • čas oddaje (po bruseljskem času).

Oddajanje prijave več kot enkrat (ponovna oddaja).

Pojdite na zavihek »Moje prijave« na strani s spletnimi prijavnimi obrazci.

Če morate spremeniti že oddano prijavo, lahko prijavni obrazec ponovno oddate, ko vnesete svoje popravke. To je možno samo med obdobjem prijave, ni pa več možno po izteku prijavnega roka.

Odprite stran s spletnimi prijavnimi obrazci in pojdite na zavihek »Moje prijave«. Vaša oddana prijava bo prikaza v seznamu prijav in jo lahko hitro najdete po statusu izpolnjenosti (»DOKONČANO«), medtem ko ne bo prikazanih nobenih informacij o preostalih dneh do izteka roka.

Če imate dolg seznam prijav v različnih stanjih, uporabite funkcijo iskanja, da hitro najdete prijavo, ki jo želite popraviti in ponovno poslati.


Kliknite menijski gumb in izberite možnost »Ponovno odpri«.

Ko najdete prijavo, ki jo morate spremeniti in ponovno poslati, kliknite menijski gumb in izberite možnost »Ponovno odpri«.

Popravite svojo prijavo in kliknite »Oddaj«.

Prijavni obrazec se bo odprl, v njem pa so že vnesene informacije. Vnesite ustrezne popravke/spremembe. Ko končate s spreminjanjem, kliknite gumb »ODDAJ«.

Kot pri prvotni prijavi bo gumb »ODDAJ« aktiven samo, če so vsa poglavja obrazca izpolnjena in označena z zeleno kljukico.

Potrdite oddajo.

Prikazalo se bo pojavno okno, v katerem potrdite oddajo. Za potrditev kliknite »V redu«.

Ko je prijava oddana, se v okencu za končno potrditev prikažejo podrobnosti o oddaji. Kliknite »V redu«, da ga zaprete.

Ponovna oddaja vaše prijave je uspela.

Pozna oddaja prijave.

Za prijave za Evropsko solidarnostno enoto je določen rok, ki je viden na domači strani. Če zamudite uradni rok za prijavo, se ne boste mogli več prijaviti. Vendar lahko v določenih okoliščinah prijavo pošljete tudi nekoliko kasneje.

Izjeme so možne, če lahko dokažete, da ste se poskusili prijaviti pred iztekom uradnega prijavnega roka, a to ni bilo mogoče iz tehničnih razlogov. V takšnem primeru lahko nacionalna agencija še vedno upošteva vašo prijavo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  1. Datum in čas zadnjega poskusa prijave, kot sta navedena v elektronskem prijavnem obrazcu v poglavju »Povzetek oddaje«, sta pred iztekom uradnega prijavnega roka.
  2. Svojo nacionalno agencijo morate o tem obvestiti v roku 2 ur po izteku prijavnega roka (po bruseljskem času). Po tem času se vaša prijava ne bo več upoštevala.
  3. Svoji nacionalni agenciji ste v roku 2 ur po izteku prijavnega roka (po bruseljskem času) po elektronski pošti poslali izpolnjen prijavni obrazec, ki ni bil spremenjen od vašega zadnjega poskusa oddaje (v formatu PDF). Oglejte si navodila, kako natisnete obrazec.

Vaša nacionalna agencija bo presodila, ali za vas ponovno odpre prijavo, ki jo potem lahko oddate na enak način, kot je opisano v poglavju Oddajanje prijave.