Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Pri izpolnjevanju obrazca so določeni elementi skupni vsem poglavjem. Na tej strani so opisane osnovne funkcije in poudarjeni deli, ki so skupni vsem prijavam.

Obrazec omogoča prikaz informacij na zaslonu in sporočil z opozorili, ki so specifična za prijavni obrazec ali področje, ki ga trenutno vnašate. Prosimo, preberite na zaslonu prikazane informacije in, če potrebujete nadaljnjo pomoč, si pomagajte z vsebino, ki se nanaša na vlogo za prijavo za zadevni ključni ukrep. Najdete jo lahko v kazalu pod: Navodila za spletne prijavne obrazce.


Pomembno: V brskalniku ne uporabljajte več zavihkov

Pri vnosu zahtevanih informacij v spletni prijavni obrazec ne uporabljajte več zavihkov hkrati oziroma ne odpirajte več oken brskalnika za svojo prijavo. To lahko povzroči težave v delovanju funkcije obrazca za samodejno shranjevanje in privede do izgube podatkov v vaši prijavi.


Postavitev obrazca.

Razlaga in prikaz

Potem, ko ste odprli obrazec in zaprli pozdravno sporočilo, se prikaže spletni prijavni obrazec.

  1. V osrednjem oknu je prikazan trenutno izbrani zaslon. V spodnjem primeru je prikazan zaslon z Navodili. Zelo vam priporočamo, da skrbno preberete vsebino, preden začnete izpolnjevati obrazec.

  2. Informacije o razpisu so izpisane nad trenutnim oknom.

  3. Stranski meni omogoča premikanje med posameznimi deli obrazca. Trenutno izbrano poglavje je obarvano z rumeno. Opozorilni znak ob naslovu poglavja pomeni, da v njem manjkajo nekatere informacije. Ko so izpolnjena vsa obvezna polja v posameznem poglavju, se ob naslovu prikaže zelena kljukica.

  4. Obrazec se samodejno shranjuje, čas zadnjega shranjevanja pa je izpisan v spodnjem levem delu zaslona. Pod njim je gumb za izvoz prijavnega obrazca v datoteko formata PDF. Gumb ODDAJ pa se aktivira šele, ko so vsa poglavja označena kot izpolnjena.

Izbira jezika.

Razlaga in prikaz

Privzeti jezik na zaslonu je nastavljen na angleščino. Za spremembo jezika kliknite na ikono z jeziki v zgornjem desnem kotu zaslona in izberite želeni jezik v okencu z možnimi izbirami.

Opozorilo: Ko izberete jezik, se vaša izbira ohrani tudi za vsak nadaljnji dostop do obrazca.


Obvezna polja in poglavja.

Razlaga in prikaz

Obvezna poglavja so označena z rdečim klicajem   , kar pomeni, da manjkajo določeni podatki ali da niso bila upoštevana vsa pravila za izpolnjevanje prijave.

Večina posameznih obveznih polj je označena rdeče za lažje prepoznavanje in odpravljanje težav. 

Posamezna (ustrezno) izpolnjena obvezna polja so označena zeleno.

Ko so izpolnjena vsa obvezna polja in pravila za potrjevanje v posameznem poglavju, bodo takšna poglavja označena z zeleno kljukico .


Navigacija med/znotraj poglavij prijave.

Razlaga in prikaz

Na različnih zaslonih je na vrhu navigacijska sled in/ali zavihki.

Sled omogoča, da sledite svoji poti nazaj in se vrnete na zaslon, s katerega ste prišli na trenutni zaslon.

V spodnjem primeru je Organizacija prijaviteljica označena s sivo, saj je to trenutno prikazani zaslon. Do zaslona Organizacija prijaviteljica se dostopa z zaslona Sodelujoče organizacije.

S klikom na povezavo Sodelujoče organizacije se vrnete na prejšnji zaslon.

Zavihki ob sledi omogočajo preskakovanje med deli obrazca na trenutnem zaslonu, lahko pa za pomikanje navzgor in navzdol uporabljate drsnik.

V spodnjem primeru lahko do različnih delov informacij o organizaciji prijaviteljici (Podrobnosti, Profil, Povezane osebe ter Ozadje in izkušnje) dostopate z uporabo zavihkov ali s pomikanjem navzdol po zaslonu.

Ti zavihki nudijo tudi pregled, kateri deli so izpolnjeni.


Za dostop do določenega poglavja uporabite levi stranski meni.

Gumb Domov vas vrne na glavno stran za spletne prijavne obrazce, v zavihek Moje prijave. V tem zavihku je prikazan seznam prijav, ki ste jih začeli izpolnjevati (osnutki) ali ste jih oddali (za več informacij preberite SI_Spletni obrazci – Začetni zaslon).


Menijski gumb.

Razlaga in prikaz

Elemente na seznamu lahko dodajate, si jih ogledate ali jih uredite tako, da izberete ime oz. naziv elementa, ali z uporabo menijskega gumba.

Podčrtane povezave ali menijski gumb.

Do podrobnosti o elementu lahko dostopate s klikom na povezavo Ime/naziv. Če pa podrobnosti še niso dodane, kliknite na črtkano črto in vnesite podrobnosti, kot prikazuje spodnji primer.

Ponekod je pri elementih na voljo menijski gumb, ki omogoča ogled, urejanje, osvežitev ali brisanje podrobnosti za dani element.

Na voljo so različne možnosti. Za ogled možnosti kliknite na menijski gumb. Tukaj je nekaj primerov:


Samodejno shranjevanje in osnutki.

Razlaga in prikaz

Ta obrazec se samodejno shrani vsaki 2 sekundi. Podatki o shranjevanju (lokalni čas) na levi strani zaslona se nato ustrezno prilagodijo. Ko obrazec zaprete, lahko do njega ponovno dostopate v zavihku Moje prijave na domači strani spletnih prijavnih obrazcev.


Pomoč in navodila.

Razlaga in prikaz

V celotnem obrazcu lahko pridobite več informacij o točno določenih delih tako, da kazalec miške premaknete na znak z vprašajem .

V levem stranskem meniju imate tudi možnost Navodila. S klikom na to možnost odprete stran z navodili, ki vsebuje koristne informacije.