Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Začetni zaslon spletnega prijavnega obrazca je vstopna točka vaše prijave. Tu lahko dostopate do dveh glavnih zavihkov: zavihka Odprti razpisi in zavihka Moje prijave.

Če pred tem še niste začeli izpolnjevati nobene prijave, se ob vpisu na stran s spletnimi obrazci odpre zavihek Odprti razpisi. V nasprotnem primeru se odpre zavihek Moje prijave.


Na zaslonu so prikazani naslednji elementi:

 1. V zgornjem desnem kotu sta vaše ime in e-naslov.
 2. Ob vašem imenu je gumb za odjavo.
 3. Nad vašim imenom je na voljo gumb za izbiro jezika. Ko izberete jezik, se vaša izbira ohrani za vse nadaljnje vstope v portal.
 4. Gumb za informacije vsebuje povezavi na Vodnik po programu Evropska solidarnostna enota in kontaktno stran.
 5. Območje z obvestili je prikazano, če so na voljo splošna sporočila ali sporočila, vezana na določen ukrep, barva ozadja tega območja pa je odvisna od narave sporočila:
  1. zelena informativna sporočila
  2. rumena opozorila
  3. modra nujna opozorila
  4. rdeča obvestila o napakah
 6. Zavihek Odprti razpisi prikazuje razpise in ukrepe, na katere se lahko trenutno prijavite.
 7. Zavihek Moje prijave vam omogoča, da si ogledate trenutne osnutke prijav in oddane prijave.


Zavihek Odprti razpisi

Razlaga in prikaz

V zavihku Odprte prijave kliknete na gumb Prijavi se, da začnete s prijavo (gl. SI_Spletni obrazci – Kako se izpolnjuje obrazce).

Zavihek Moje prijave

Razlaga in prikaz

Zavihek Moje prijave vam omogoča ogled vseh svojih prijav in prijav, ki so jih z vami delili drugi uporabniki.

Če do spletnih obrazcev dostopate prvič in še niste začeli z izpolnjevanjem, je seznam prijav prazen.

 1. Prijavni obrazec ima lahko enega od naslednjih statusov:
  1. Osnutek – Prijava je lahko nedokončana ali dokončana in še ne oddana, lahko pa je bil obrazec ponovno odprt in rok za oddajo še ni potekel.
  2. Oddano – Prijava je oddana pristojni nacionalni agenciji oziroma Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).
  3. Ni oddano Obrazec ni bil oddan do roka za oddajo prijav.
  4. Preklicano – Razpisni rok je bil preklican.
 2. Stanje izpolnjenosti: »Nedokončano« ali »Dokončano«. To stanje kaže, ali so bila izpolnjena vsa obvezna polja in/ali so bila upoštevana pravila.
 3. Kliknite na Id. št. obrazca ali na Naziv za ogled/urejanje obrazca.
 4. Kliknite na gumb za meni za dostop do elementov iz menija. Glede na stanje obrazca, lahko izvedete različna dejanja:
  1. Če je obrazec Osnutek, lahko izberete možnosti Uredi in Izbriši.
  2. Ko je obrazec Oddan, ga lahko ponovno odprete (na voljo samo do izteka prijavnega roka) ali izberete Predogled. Če obrazec ponovno odprete, spet postane Osnutek in ga lahko urejate.
  3. Če je obrazec označen z Ni oddano ali Preklicano, je na voljo samo Predogled.
  4. Kadar je nekdo obrazec delil z vami, je ne glede na stanje prijave možen samo Predogled.
 5. Iskalni filtri vam omogočajo prikaz samo izbranih prijav.
 6. Svoje prijave lahko tudi razvrščate po želji. V izhodišču so razvrščene po številu dni do roka za oddajo.
Filtri za iskanje.

Razdelek za iskanje omogoča iskanje prijav na podlagi enega ali več filtrov, kot prikazuje spodnja slika zaslona. V izhodišču je možnost Filtri za iskanje zakrita (skrčena).

Za nastavitev filtrov kliknite na Filtri za iskanje.

Bodite pozorni

Če ste izbrali katerega od filtrov, se vaša izbira ohrani tudi v nadaljnjih prijavah na portalu.

Seznam prijav.

Pod razdelkom z iskalnimi filtri je prikazan seznam prijav s stanjem ODDANO ali OSNUTEK. Če ste določili kriterije iskanja, bodo prikazane samo prijave, ki izpolnjujejo te kriterije.

Na tem seznamu so prikazane tudi prijave, ki so jih z vami delili drugi uporabniki.


Osnutki prijav.

OSNUTEK prijave je dokončan ali nedokončan obrazec, ki ga še niste oddali, ali že oddan obrazec, ki ste ga ponovno odprli zaradi dodatnih popravkov. Slednji so prikazani kot Osnutek (predhodno oddan) - gl. Oddane prijave.

Na seznamu prijav za OSNUTEK prijave najdete naslednje informacije:

 1. leto razpisa, ukrep in razpisni rok,
 2. naziv projekta, ime lastnika in identifikacijsko št. obrazca,
 3. stanje izpolnjenosti,
 4. preostali dnevi do roka za oddajo prijave,
 5. datum zadnje spremembe in
 6. menijski gumb z možnostmi Uredi, Deli in Izbriši.

Da nadaljujete z izpolnjevanjem prijave, ki je še OSNUTEK, lahko kliknete na naziv projekta (1) ali id. št. obrazca (2) ali pa preko menijskega gumba (6) izberete možnost Uredi.

Menijski gumb vam poleg tega nudi še možnosti Deli in Izbriši.

Če izberete Izbriši, boste odstranili osnutek prijave.

Če izberete Deli, se odpre zaslon za deljenje prijave. Podrobneje o tej funkciji si lahko preberete v SI_Spletni obrazci – Deljenje prijave.

Oddane prijave.

Na seznamu prijav za ODDANE prijave najdete naslednje informacije:

 1. leto razpisa, ključni ukrep in razpisni rok,
 2. naziv projekta, ime lastnika in identifikacijsko št. obrazca,
 3. stanje izpolnjenosti,
 4. datum zadnje oddaje,
 5. datum zadnje spremembe in
 6. menijski gumb z možnostmi Ponovno odpri, Deli in Predogled.

Menijski gumb nudi možnosti Ponovno odpri, Deli in Predogled.

Če izberete Ponovno odpri, se prijavni obrazec odpre in ga lahko popravljate. Ta funkcija je na voljo samo, če rok za oddajo prijav še ni potekel.

Stanje prijavnega obrazca v zavihku Moje prijave se spremeni iz ODDANO v OSNUTEK (PREDHODNO ODDAN).

Če preko menijskega gumba izberete Deli, se odpre zaslon za deljenje prijave. Podrobneje o tej funkciji si lahko preberete v SI_Spletni obrazci – Deljenje prijave.

Če preko menijskega gumba izberete Predogled, se bo prijavni obrazec odprl v načinu samo za branje. Obrazca ne morete spreminjati in edino razpoložljivo dejanje je tiskanje PDF.

Prijave, ki so jih delili drugi uporabniki.

V zavihku Moje prijave so prav tako prikazani prijavni obrazci, ki so jih z vami delili drugi uporabniki. Prepoznate jih lahko po imenu lastnika.

Lahko si ogledate podrobnosti o teh prijavah, ne morete pa vnašati sprememb. Podrobneje o tej funkciji si lahko preberete v SI_Spletni obrazci – Deljenje prijave.