We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aktualu...

 Spustelėkite čia, norėdami išplėsti ir pamatyti toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodyti Kvietimo metai, Pagrindinis(-iai) veiksmas(-ai) ir Veiksmas(-ai), kuriems aktualus yra šis puslapis.

Kvietimo metai
Pagrindinis veiksmas 
Veiksmas

2018

KA2 – Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais

KA205 – Strateginė partnerystė jaunimo srityje 

KA229 – Mokyklų mainų partnerystė 

2019KA1 - Mobilumas mokymosi tikslais

KA101 - Bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumas

KA102 - Profesinio mokymo mokinių ir darbuotojų mobilumas

KA104 - Suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojų mobilumas

KA116 - Profesinio mokymo įstaigų, turinčių Profesinio mokymo mobilumo chartiją, mokinių ir darbuotojų mobilumas

2019KA2 - Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslaisVisi


Šioje paraiškos dalyje turėsite pateikti išsamią informaciją apie visas ypatingąsias išlaidas, reikalingas dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidoms ir išimtinėms išlaidoms padengti. Pateikite šių išlaidų aprašymą ir poreikio pagrindimą.

Atkreipkite dėmesį

Klausimai ar laukeliai gali skirtis priklausomai nuo to, kuriam pagrindiniam veiksmui teikiate paraišką.

Spartieji veiksmai

Detalūs veiksmai

Veiksmai

Šoniniame meniu spustelėkite „Ypatingosios išlaidos“.

Šoniniame meniu spustelėkite Ypatingos išlaidos. Jas sudaro šios pagrindinės dalys: Dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidos ir Išimtinės išlaidos.


Pridėti eilutes „Dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidos“.

Dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidos apima papildomas išlaidas, tiesiogiai susijusias su negalią turinčiais dalyviais. Norėdami įrašyti dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidas, lentelėje „Dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidos“ spustelėkite mygtuką PRIDĖTI (angl. ADD).

Kad pateiktumėte reikiamą informaciją, galite naudotis keturiais laukeliais:

  • Organizacija: Išskleidžiama žemyn; Galima pasirinkti bet kurią organizaciją, kuri buvo įtraukta į Dalyvaujančių organizacijų skyrių.
  • Dalyvių skaičius: Laisvos formos teksto laukelis.
  • Aprašymas ir pagrindimas: Laisvos formos teksto laukelis.
  • Dotacija (EUR): Laisvos formos teksto laukelis; Leidžiami dešimtainiai skaičiai su dviem skaitmenimis po kablelio.

Pridėti papildomas „Dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidos“ eilutes (jei taikytina).

Jei reikia, galite pridėti daugiau nei vieną dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidų eilutę. Spustelėkite mygtuką PRIDĖTI (angl. ADD) ir tęskite taip pat, kaip ir pirmą kartą įvedus dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidas.

Redaguoti eilutę „Dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidos“.

Galite lengvai pritaikyti informaciją, įvestą „Dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidos“ sąraše, perrašydami informaciją, kurią norite koreguoti.

Pašalinti „Dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidos“ eilutę.

Jei norite ištrinti „Dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidos“ eilutę, spustelėkite šalia jo lentelėje esantį X langelį. Iškylantysis langas paprašys jūsų patvirtinti.

Pasirinkite TAIP, jei norite pašalinti eilutę iš sąrašo.

Pridėti „Išimtinės išlaidos“ eilutes.

Norėdami įvesti išsamią informaciją apie Išimtines išlaidas, spustelėkite Dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidos eilutės Išimtinių išlaidų skyriuje esantį mygtuką PRIDĖTI (angl. ADD). Pateikite reikalingą informaciją keturiuose laukeliuose:

  • Organizacija: Išskleidžiama žemyn; Galima pasirinkti bet kurią organizaciją, kuri buvo įtraukta į Dalyvaujančių organizacijų skyrių.
  • Dalyvių skaičius: Laisvos formos teksto laukelis.
  • Aprašymas ir pagrindimas: Laisvos formos teksto laukelis.
  • Dotacija (EUR): Laisvos formos teksto laukelis; Leidžiami dešimtainiai skaičiai su dviem skaitmenimis po kablelio.

Pridėti papildomas „Išimtinės išlaidos“ eilutes (jei taikytina).

Norėdami pridėti papildomas Išimtinių išlaidų eilutes, spustelėkite mygtuką PRIDĖTI (angl. ADD) ir pateikite reikiamą informaciją.

Informacija

NAtkreipkite dėmesį, kad bendra Išimtinėms išlaidoms finansuoti prašoma dotacijos suma negali viršyti 50 000 eurų kiekvienam projektui. 


Redaguoti „Išimtinės išlaidos“ eilutę.

Jūs galite lengvai koreguoti informaciją, įvestą į Išimtinių išlaidų sąrašą. Tiesiog perrašykite informaciją, kurią norite koreguoti.

Pašalinti „Išimtinės išlaidos“ eilutę.

Jei norite ištrinti Išimtinių išlaidų eilutę, spustelėkite šalia jo lentelėje esantį X langelį. Iškylantysis langas paprašys jūsų patvirtinti.

Pasirinkite TAIP, jei norite pašalinti eilutę iš sąrašo.