We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(info)  PRISTATOME NAUJOVES

Atnaujiname programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dokumentų valdymą. Nuo 2019 metų spalio 22 dienos pradedame naują organizacijų registravimo sistemą. Nuorodas į URF ir PIC kodus dar galėsite pamatyti kai kuriuose puslapiuose ir lentelėse. Prašome atkreipti dėmesį, kad URF sistemą keičia Organizacijų registravimo sistema, o PIC kodus keičia Organizacijų ID kodai.
Kas yra akreditacija?

Akreditacijos procesas užtikrina, kad organizacija, norinti gauti programos „Erasmus+“ finansavimą tam tikrai veiklai, atitinka tam veiksmui Europos Komisijos keliamus kokybinius standartus ir reikalavimus. Priklausomai nuo veiklos arba šalies, kurioje organizacija yra registruota, akreditaciją suteikia Nacionalinė agentūra, Vykdomoji agentūra arba SALTO resursų centras. Akreditacija reikalinga organizacijoms, kurios nori dalyvauti aukštojo mokslo projektuose (įskaitant mobilumą) arba mobilumo veiklose jaunimo srityje. 

Erasmus+ programos vadovas: III priedas.

Kada akreditacija yra reikalinga?Useful links

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (ECHE) 

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos (ECHE) turėjimas yra reikalavimas aukštojo mokslo institucijoms, esančioms Programos šalyje, kurios nori dalyvauti aukštojo mokslo mobilumo projekte kaip pavienė aukštojo mokslo institucija arba nacionalinio mobilumo konsorciumo narė. Kasmet Europos Komisija per Švietimo, audiovizualinę ir kultūros vykdomąją agentūrą paskelbia specialų kvietimą, kuriame numatomos detalios sąlygos ir kokybiniai kriterijai, siekiant gauti ECHE. Šis kvietimas prieinamas Vykdomosios agentūros tinklalapyje. 

Jei aukštojo mokslo institucija yra šalyje Partnerėje, ji turi gauti akreditaciją iš atitinkamos nacionalinės organizacijos, kuri suteikia akreditacijas toje šalyje. Kadangi šios institucijos negali gauti ECHE, jos turi sudaryti tarpinstitucines sutartis su savo partneriais Programos šalyse, kurios atitinka ECHE principus. 

Erasmus+ programos vadovas: I priedas.

Akreditacija aukštojo mokslo mobilumo konsorciumui (KA108)

Organizacija iš Programos šalies, teikianti paraišką nuo nacionalinio mobilumo konsorciumo, privalo turėti galiojančią konsorciumo akreditaciją. Ją suteikia Nacionalinė agentūra, vertinanti finansavimo poreikį aukštojo mokslo mobilumo projektams. Paraiška akreditacijai ir mobilumo projektui gali būti teikiama tuo pačiu metu. Tačiau dotacija bus suteikiama tų institucijų projektams, kurios sėkmingai gavo akreditaciją.

Erasmus+ programos vadovas: I priedas.

„Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartija

Profesinio mokymo mobilumo chartija siekiama pagerinti europinio tarptautiškumo strategijas profesinio mokymo srityje, padaryti jas tvaresnes, taip pagerinant tarptautinio mobilumo kokybę ir kiekybę profesinio mokymo sektoriuje. Kvietimai teikti paraiškas Profesinio mokymo mobilumo chartijai gauti kasmet skelbiami nacionalinių agentūrų tinklapiuose. 

Profesinio mokymo mobilumo chartijos turėjimas suteikia galimybę teikti „Erasmus+“  paraiškas 1 pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo mokinių ir darbuotojų mobilumui supaprastintu būdu. 

Erasmus+ programos vadovas: I priedas.

Savanoriškoje veikloje dalyvaujančių organizacijų akreditacija (KA110)

Akreditacija suteikia prieigą prie „Erasmus+“ savanoriškų veiklų ir užtikrina, kad būtų laikomasi principų bei minimalių kokybės standartų. Šie standartai numatomi „Erasmus+“ savanorystės chartijoje ir akreditacijos gairėse, kurios yra publikuojamos Europos Komisijos interneto svetainėje. 

Organizacija iš Programos šalies, Vakarų Balkanų šalies, Pietų Viduržemio jūros šalies, Rytų partnerystės šalies ar Rusijos teritorijos, pripažįstamos pagal tarptautinę teisę, norinti siųsti arba priimti savanorius arba koordinuoti savanorystės projektus, turi būti akredituota. 

Erasmus+ programos vadovas: I priedas.


Kaip naudoti akreditacijos nuorodą paraiškos formoje

Kai suteikiama akreditacija, ji susiejama su organizacijos informacija per PIC numerį. Kai PIC numeris įvedamas į formą, organizacijos informacija, susieta su PIC numeriu, bus automatiškai perkeliama į paraiškos formą. 

Priklausomai nuo pagrindinio veiksmo, akreditacijos nuoroda gali būti:

  • matoma, bet neredaguojama
  • pasirenkama iš išsiskleidžiančio meniu
  • įvedama į tekstinį laukelį
  • nematoma.

Kaip pateikti paraišką akreditacijai, naudojant elektroninę paraiškos formą?