Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(info)  PRISTATOME NAUJOVES

Atnaujiname programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dokumentų valdymą. Nuo 2019 metų spalio 22 dienos pradedame naują organizacijų registravimo sistemą. Nuorodas į URF ir PIC kodus dar galėsite pamatyti kai kuriuose puslapiuose ir lentelėse. Prašome atkreipti dėmesį, kad URF sistemą keičia Organizacijų registravimo sistema, o PIC kodus keičia Organizacijų ID kodai.Svarbu...


  Spustelėkite čia, jei norite išplėsti ir pamatyti lentelę, kurioje nurodyti kvietimo metai, pagrindinis (-iai) veiksmas (-ai) ir veiksmas (-ai), susijęs (-ę) su šiuo puslapiu

Kvietimo metai
Pagrindinis veiksmas
Veiksmas

2018 / 2019

KA1 - Asmenų mokymosi mobilumas

KA101 - Bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumas

KA102 - Profesinio mokymo įstaigų moksleivių ir darbuotojų mobilumas

KA103 - Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas Programos šalyse

KA104 - Suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojų mobilumas

KA107 - Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas tarp Programos šalių ir šalių Partnerių

KA108 - Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumų akreditacija

KA116 - Profesinio mokymo įstaigų, turinčių profesinio mokymo mobilumo chartiją, moksleivių ir darbuotojų mobilumas


Kas yra konsorciumas?

Konsorciumas – tai „dvi ar daugiau dalyvaujančiųjų organizacijų, kurios susiburia rengti, įgyvendinti ar tęsti projekto ar kokios nors projekto veiklos. Konsorciumas gali būti nacionalinis (t. y. jame dalyvauja toje pačioje šalyje įsisteigusios organizacijos) arba tarptautinis (t. y. jame dalyvauja organizacijos iš skirtingų šalių).“ 

Programos „Erasmus+“ vadovas: 314 puslapis 


Kada organizacijas reikia įvesti kaip konsorciumą? 

Norėdami gauti informacijos apie organizacijų vaidmenį projekte, žr. Dalyvaujančios organizacijos.

Norint teikti šias paraiškas dotacijai gauti konsorciumo vardu, prieš tai turi būti gauta aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo akreditacija (KA108).


Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas Programos šalyseKA103
Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas tarp Programos šalių ir šalių PartneriųKA107

Sužinokite, kaip užpildyti paraišką dėl aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo akreditacijos (KA108). (Anglų)


Kai bus prieinamos paraiškų formos KA103, KA107 ir KA116, paraiškoje galėsite įvesti koordinuojančiosios organizacijos PIC ir pasirinkti akreditacijos nuorodą. Pasirinkus bus galima peržiūrėti konsorciumo narius.

Šiose paraiškų formose konsorciumų nariai gali būti tiesiogiai pridedami paraiškos formoje.

Bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumasKA101
Profesinio mokymo įstaigų moksleivių ir darbuotojų mobilumasKA102
Suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojų mobilumasKA104
Profesinio mokymo įstaigų, turinčių profesinio mokymo mobilumo chartiją, moksleivių ir darbuotojų mobilumasKA116