We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Všechny zúčastněné organizace by se měly registrovat na Účastnickém portálu a před vyplněním webového formuláře obdržet identifikační číslo účastníka (PIC kód). PIC kód se použije k vyplnění údajů organizace ve formuláři žádosti. Údaje o organizaci nelze aktualizovat ve formuláři žadatele, ale přímo na Účastnickém portálu. Více podrobností naleznete na Účastnickém portálu. V závislosti na žádosti nebo požadavku, který vyplňujete, mohou být do projektu přidány organizace s různými rolemi. Obecně pro všechny role,


Tato stránka vysvětluje, jak zobrazit podrobnosti o zúčastněné organizaci. Obecný proces je stejný jako u uchazeče, partnerské organizace a člena sdružení.


Pamatujte

Mějte na paměti, že otázky nebo pole se mohou lišit podle klíčové akce vaší žádosti.

Rychlý průvodce

Podrobný návod

Kroky

Klikněte na „Zúčastněné organizace“ (Participating Organisations) v postranním menu.

Klikněte na přidat „Partnerské organizace“ (Participating Organisations).

Pro přidání partnerské organizace klikněte na tlačítko PŘIDAT PARTNERA (ADD PARTNER) na obrazovce Zúčastněné organizace (Participating Organisations).

Zobrazí se část s přehledem „Partnerských organizací“ (Partner Organisations).

Zadejte devítimístný PIC kód partnerské organizace. Do formuláře žádosti se vloží podrobné informace o organizaci propojené s daným PIC.

  1. V poli PIC se objeví zelený pruh. Znamená to, že Účastnický portál správně rozpoznal zadané PIC. Upozornění před polem PIC označuje, že pro tento formulář jsou vyžadovány další informace.
  2. Do formuláře žádosti se vloží podrobné informace o organizaci propojené s daným PIC. Na této obrazovce se zobrazí Oficiální název společnosti a země.
  3. Pro zobrazení všech údajů o organizaci a úpravu dalších údajů o organizaci klikněte na ikonu menu.

Klikněte na Podrobné údaje o organizaci (Organisation Details).

Aktualizujte profil (Profile) (pokud je potřeba).

Mějte prosím na paměti, že pole Typ organizace (Type of Organisation) je povinné, a je tedy nutné zvolit jednu možnost z rozbalovacího menu. Jestliže jste již žádali o Erasmus+, bude pole Typ organizace (Type of Organisation) předvyplněné. Zkontrolujte, zda se hodnota zobrazuje správně. Jestliže není hodnota správná, zvolte prosím jinou možnost z rozbalovacího menu.

Aktualizuje Doplňková pole a záložky.

V tom příkladu jsou v části Pozadí a zkušenosti (Background and Experience) požadovány doplňkové informace. Všechna pole v této části jsou prázdná textová pole, povinná pole jsou označena červeně.

Vyplňte část „Přidružené osoby“ (Associated Persons).

Část Přidružené osoby (Associated Persons) je stejná u všech organizací. Podrobnosti jsou k dispozici v části  CZ_Online elektronické formuláře žádostí: Jak přidat přidružené osoby organizace

Vyplňte informace o organizaci.

Jakmile budou ve formuláři aktualizovány všechny údaje o organizaci, vraťte se na hlavní obrazovku Zúčastněné organizace (Participating Organisations).

Informace Žadatelská organizace (Applicant Organisation) jsou nyní označeny zeleně, což znamená, že všechna povinná pole byla vyplněna.

Přidejte další Partnerské organizace (Participating Organisations).

Pro přidání dalších partnerských organizací klikněte znovu na tlačítko Přidat partnera (ADD PARTNER) a zopakujte kroky pro vyplnění údajů o partnerské organizaci. Tímto způsobem je třeba postupovat u všech partnerů účastnících se projektu. Stejným způsobem, který je uvedený u prvního partnera, přidejte všechny partnerské organizace.

Vymazání Zúčastněné organizace.

V případě, že potřebujete odstranit některou organizaci (například nesprávně zadanou organizaci), klikněte na tlačítko Menu vedle organizace pro odstranění a zvolte Vymazat organizaci (Delete Organisation).

Duplikování PIC kódu u zúčastněných organizací.

PIC, které již bylo použito pro jednu organizaci, nelze použít pro jinou organizaci. V případě, že jste zadali stejné PIC více než jednou, objeví se upozornění.

Danou organizaci nebude možné zadat dvakrát.