Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(info)  PRISTATOME NAUJOVES

Atnaujiname programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dokumentų valdymą. Nuo 2019 metų spalio 22 dienos pradedame naują organizacijų registravimo sistemą. Nuorodas į URF ir PIC kodus dar galėsite pamatyti kai kuriuose puslapiuose ir lentelėse. Prašome atkreipti dėmesį, kad URF sistemą keičia Organizacijų registravimo sistema, o PIC kodus keičia Organizacijų ID kodai.Elektroninės formos pagrindinis puslapis yra jūsų paraiškos teikimo pradžios taškas. Iš čia galite pasiekti dvi pagrindines korteles: „Kvietimai teikti paraiškas“ (Open Calls) ir „Mano paraiškos“ (My Applications).
Kortelė „Kvietimai teikti paraiškas“ (Open Calls)

Paaiškinimas ir pavyzdys

Kortelėje „Kvietimai teikti paraiškas“ (Open Calls) rasite visus decentralizuotų veiksmų projektų kvietimus, kuriems šiuo metu galima teikti paraiškas. Toliau pateikiama ten esanti informacija: 

 1. „EU login“ naudotojo vardas;
 2. Kalbos pasirinkimas;
 3. Kortelė „Kvietimai teikti paraiškas“ (Open Calls);
 4. Kortelė „Mano paraiškos“ (My Applications);
 5. Informacija, paieška, pranešimai, nustatymai ir meniu;
 6. Mygukas „Taikyti“ (Apply).

Pasirinkite, kuriam konkursui norite teikti paraišką. Norėdami pradėti pildyti paraišką, paspauskite mygtuką „Taikyti“ (Apply).

Kortelė „Mano paraiškos“ (My Applications)

Paaiškinimas ir pavyzdys

Šioje kortelėje bus matomos visos jūsų pateiktos paraiškos ar paraiškų juodraščiai.

Galite naudotis:

 1. Paieškos filtrais.
 2. Jūsų paraiškų sąrašu (pateiktų paraiškų ar paraiškų juodraščių).
  Pastaba: Jeigu pirmą kartą prisijungėte prie elektroninių formų sistemos ir nesate pradėję pildyti jokios formos, formų sąrašas bus tuščias. 

Paieškos filtrai padeda greitai surasti tam tikrą paraišką. Galite naudotis įvairiomis pasirinktimis ir išskleidžiamaisiais meniu, pavyzdžiui „Kvietimas“ (Call), „Pagrindinis veiksmas“ (Key Action), „Paraiškos būsena“ (Application State) ir kt.

Visas jūsų pateiktų paraiškų ar paraiškų juodraščių sąrašas yra pateiktas paieškos filtrų (Search Filters) ekrane. Jeigu nurodysite tam tikrus paieškos kriterijus, sąrašas bus filtruojamas, remiantis jūsų pasirinkimu.

Paraiškų sąraše rasite šią informaciją:

Paraiškų juodraščiuose:

 1. Kvietimo teikti paraiškas metus, pagrindinį veiksmą ir paraiškų teikimo terminus;
 2. Projekto pavadinimą;
 3. Užbaigimo statusą;
 4. Dienas, likusias iki paraiškos teikimo termino pabaigos;
 5. Mygtuką „Meniu“ (Menu), kurį paspaudus galima taisyti (Edit), dalytis (Share) ar ištrinti (Delete) paraišką;
 6. Paskutinio pakeitimo datą.

Norėdami tęsti paraiškos juodraščio pildymą, paspauskite projekto pavadinimą (2) arba pasirinkite „Taisyti“ (Edit), paspaudę mygtuką „Meniu“ (Menu) (5).

Pateiktose paraiškose:

 1. Kvietimo teikti paraiškas metus, pagrindinį veiksmą ir paraiškų teikimo terminus;
 2. Projekto pavadinimą;
 3. Užbaigimo statusą;
 4. Paskutinio paraiškos pateikimo datą;
 5. Mygtuką „Meniu“ (Menu), kurį paspaudus galima atidaryti iš naujo (Reopen), dalytis (Share) ar peržiūrėti (Preview) paraišką;
 6. Paskutinio pakeitimo datą.