Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W pierwszej części wniosku należy podać podstawowe informacje o projekcie (Context)


Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek.Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo

Kolejne kroki

Kliknięcie menu "Informacje o projekcie" ("Context").

Aby rozpocząć wypełnianie wniosku, na ekranie startowym, z menu po lewej stronie należy wybrać zakładkę "Informacje o projekcie" (Context).

Otworzy się ekran "Informacje o projekcie" (Context).

Wprowadzanie informacji w zakładce "Informacje o projekcie".

Wszystkie obowiązkowe pola są zaznaczone na czerwono. Wymagane jest podanie np. następujących danych:

  • Tytuł projektu
  • Tytuł projektu po angielsku
  • Data rozpoczęcia projektu
  • Pełny czas trwania projektu
  • Narodowa Agencja wnioskodawcy (patrz informacje poniżej)
  • Język, w jakim będzie wypełniony wniosek

W przypadku Narodowej Agencji i języka dostępne są listy rozwijalne. Kiedy wszystkie informacje zostaną wpisane, pola będą zaznaczone na zielono.

Uwaga: Jeśli informacje zostały wprowadzone w niepoprawny sposób/ nie spełniają pewnych kryteriów, pojawi się komunikat z ostrzeżeniem. Aby móc kontynuować, trzeba skorygować błędy.

Wybór Narodowej Agencji

Na tym etapie składania wniosku ważny jest wybór Narodowej Agencji, do której użytkownik chce przesłać wniosek (Narodowa Agencja organizacji wnioskującej).

Odpowiednie Narodowe Agencje Erasmus+ odpowiedzialne za poszczególne działy kształcenia, szkolenia i młodzieży znajdują się w liście rozwijanej, w której każda agencja określona jest indywidualnym kodem i nazwą kraju w języku narodowym:

Jeśli w danym kraju działa więcej niż jedna Narodowa Agencja, kod agencji, do której należy przesłać dany wniosek, należy sprawdzić w pełnym spisie agencji, używając linku podanego w formularzu.

Dane, które należy sprawdzić, to NA Code (kod Narodowej Agencji) i sektory, które dana agencja obsługuje.

Zakładka "Informacje o projekcie" (CONTEXT) w menu po lewej stronie jest zaznaczona zieloną ikonką potwierdzenia wskazującą, że ta część wniosku została wypełniona.