Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(info)  Uwaga! Aktualizacja

Informujemy, że obecnie trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji dotyczącej programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności w związku ze zmianami wynikającymi z uruchomienia 22 października 2019 r. nowego systemu rejestracji organizacji. Niektóre strony i grafiki mogą nadal zawierać odniesienia do URF i PIC. Zwracamy uwagę, że system URF zostaje zastąpiony przez System Rejestr Organizacji, a PIC przez numer ID organizacji (OID).

Wprowadzenie

Niniejsze strony opisują, w jaki sposób korzystać z formularzy wniosków online w akcjach programu Erasmus+ zarządzanych przez Narodowe Agencje w krajach programu  https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.  

Ważne

Aby uzyskać dostęp do formularzy wniosków online, nowi użytkownicy muszą założyć konto w systemie EU Login, korzystając z poniższego hiperłącza:  EU Login - European Commission Authentication Service. Dodatkowe informacje są dostępne tutaj.

Jakość wniosków będzie podlegać ocenie według kryteriów przyznawania dofinansowania, wymienionych w „Przewodniku po programie Erasmus+”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en . We wniosku należy podać wszystkie wymagane informacje, co umożliwi ekspertom ocenę poszczególnych elementów dla każdego z kryteriów przyznawania dofinansowania.

Więcej informacji na temat sposobu oceny w ramach tych kryteriów przez ekspertów można znaleźć w dokumentach uzupełniających dostępnych na stronie internetowej programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/model-application-forms_en

Wzory formularzy wniosków online są dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/model-application-forms_en

Wymagania techniczne i ustawienia niezbędne do wypełniania wniosków online

Formularze wniosków opracowano w oparciu o najnowsze standardy platformy WEB. Są one obsługiwane przez wszystkie obecnie wykorzystywane przeglądarki internetowe; ich działanie zostało pomyślnie sprawdzone na następujących przeglądarkach:

  • Microsoft Edge 41
  • Firefox 52.9.0
  • Chrome 76

Internet Explorer nie jest już obsługiwany, ponieważ jego działanie zostało zawieszone przez Microsoft od 2015 roku.

Formularze wniosków online są formularzami internetowymi, w związku z czym, aby działać, wymagają szybkiego i stałego łącza internetowego. Nie jest możliwe ich wypełnianie w trybie offline.


Do zakończenia procesu składania wniosku online potrzebne są urządzenia drukujące i skanujące. Oprócz tego do wydruku, podpisu i zeskanowania "Oświadczenia" potrzebny jest program do przeglądania plików PDF (najlepiej Adobe Reader). 

Ważne: nie można otwierać wniosku w kilku zakładkach

Wypełniając formularz wniosku online, nie należy otwierać go w kilku zakładkach ani w kilku oknach przeglądarki, ponieważ spowoduje to problemy z jego automatycznym zapisywaniem i utratę danych.


Jak to zrobić przy użyciu narzędzi

Prosimy wybrać formularz wniosku online

Strony dotyczące wniosków o dofinansowanie projektów KA1 i KA3

There is no content with the specified labels

 Jeśli strona w języku polskim nie wyświetla się, możesz wybrać angielską wersję strony

There is no content with the specified labels

Strony dotyczące wniosków o dofinansowanie projektów KA2

There is no content with the specified labels

 Jeśli strona w języku polskim nie wyświetla się, możesz wybrać angielską wersję strony

There is no content with the specified labels

Strony dotyczące akredytacji KA120 i KA150

 Jeśli strona w języku polskim nie wyświetla się, możesz wybrać angielską wersję strony


Często zadawane pytania (FAQs)