Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataPřed odesláním žádosti musíte připojit přílohy. Na této stránce jsou vysvětleny typy příloh a způsob jejich nahrání ve webových formulářích žádosti.  

Pokud jde o připojování podpůrných dokumentů, měli byste připojit pouze ty dokumenty, které jsou pro daný typ organizace vyžadovány. Dále si ověřte aktuální národní požadavky, které stanovila vaše národní agentura, a příslušná pravidla pro váš typ organizace.


Důležité

Dokumenty, které je třeba připojit, se liší podle klíčové akce. Přečtěte si pozorně pokyny k webovému formuláři žádosti, abyste nahráli správné informace. Najdete zde také šablony ke stažení.

Čestné prohlášení je pro všechny žádosti povinné.

Rychlý průvodce

Podrobný návod

Kroky

Klikněte na tlačítko „Přílohy“ (Annexes) v postranní nabídce.

Chcete-li přidat požadované přílohy, klikněte na volbu „Přílohy“ (Annexes) v postranní nabídce. Otevře se obrazovka Přílohy (Annexes). Pole Čestné prohlášení (Declaration of honour) je pro odeslání vaší žádostí povinné.

Poznámka: V závislosti na klíčové akci, o kterou žádáte, mohou být povinné i další dokumenty. Například pro KA105 nebo KA125 budete muset přiložit časový plán aktivit.

Připojení čestného prohlášení.

Jedním ze souborů, které musíte k formuláři žádosti připojit, je řádně podepsané Čestné prohlášení.

 1. Prohlášení si stáhněte kliknutím na tlačítko STÁHNOUT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (DOWNLOAD DECLARATION OF HONOUR).
 2. Ve vyskakovacím okně vyberte možnost Otevřít (Open) nebo Uložit soubor (Save File).

3.Prohlášení si vytiskněte a nechte ho podepsat osobou, která je oprávněná zastupovat vaši organizaci.
Poznámka: Dokument bude stažen v jazyce, který je vybrán v pravém horním rohu vaší žádosti.

4. Podepsané prohlášení naskenujte a nahrajte pomocí tlačítka PŘIDAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ADD DECLARATION OF HONOUR).
Poznámka: Ověřte, zda vaše národní agentura akceptuje digitální podpis. Pokud ano, můžete místo vytištění a podepsání použít elektronický podpis.

Informace

Samotný podpis nemusí postačovat a může být zapotřebí připojit také razítko organizace. V čestném prohlášení je pole Razítko žadatelské organizace (je-li potřeba). Vyžadují-li to národní pravidla, je třeba připojit razítko.

Jakmile přiložíte čestné prohlášení, karta Přílohy (Annexes) na levé straně obrazovky se označí zelenou značkou.

Je však možné, že ke své žádosti budete muset připojit další soubory.

Připojení ostatních dokumentů.

V závislosti na klíčové akci budete požádáni o připojení dalších dokumentů. Například pro akci KA105 – Mobilita mládeže budete muset přiložit časový plán aktivit.

Pro některé potřebné soubory budete mít v části Přílohy (Annexes) k dispozici šablony ke stažení. Je-li taková šablona k dispozici, musíte ji povinně použít. 

Klikněte na tlačítko Stáhnout šablonu XXX (Download Template) a uložte ji v místním úložišti.

Po vyplnění požadovaných informací připojte daný soubor ke své žádosti.

Klikněte na tlačítko PŘIDAT SOUBOR (v našem příkladu PŘIDAT ČASOVÝ PLÁN/ADD TIMETABLE). Vyhledejte soubor, který chcete připojit a klikněte na tlačítko Otevřít (Open). Soubor bude viditelný v příslušné části obrazovky.Stejně postupujte například i při připojování zplnomocnění zúčastněných organizací zapojených do projektu (mandáty) a všech dalších požadovaných informací.

Důležité

V případě, že žádáte o grant vyšší než 60 000 EUR a vaše organizace není veřejnoprávím subjektem nebo mezinárodní organizací, je nutné, abyste na Účastnický portál (URF), kde jste svoji organizaci zaregistrovali, nahráli potřebné doklady dosvědčující vaši finanční kapacitu. Tyto dokumenty musí mít národní agentura v případě, že byl váš projekt vybrán, k dispozici nejpozději před podpisem grantové smlouvy.

Odebrání přílohy.

Nahranou přílohu můžete snadno odebrat (např. z důvodu nahrání špatného souboru apod.). Klikněte na znak X vedle souboru, který chcete odebrat.

Technické pokyny pro přílohy.

Pro přidávání příloh existují jistá omezení, jako je povolený počet příloh, použité typy souborů a celková velikost všech připojených souborů. Dodržujte následující pokyny:

 • Maximální počet souborů: 10
 • Maximální celková velikost všech souborů: 10 MB. Soubory mohou mít různou velikost, pokud jejich celková velikost nepřekročí tento limit.

Pokud tato omezení nedodržíte, váš formulář bude neplatný a nebudete moci žádost odeslat. 

Povolené typy souborů:

 • PDF
 • DOC (soubory Word do verze 2007)
 • DOCX (soubory Word od verze 2007)
 • XLS (soubory Excel do verze 2007)
 • XLSX (soubory Excel od verze 2007)
 • JPG (obrázky ve formátu jpeg)
 • TXT (textové dokumenty)
 • ODT (dokumenty open office)
 • ODS (dokumenty tabulkového procesoru open office)
 • CDOC, DDOC, BDOC (elektronické podpisy)


Tip:
Chcete-li ke své žádosti připojit více dokumentů, naskenujte je a seskupte tak, aby jejich celkový počet nepřekročil 10. Příkladem mohou být mandáty spolupracujících organizací.

Všechny naskenované mandáty můžete snadno spojit do jednoho souboru PDF a připojit je k formuláři.

Jak zmenšit celkovou velikost dokumentů?

Soubory jsou často příliš veliké kvůli obsaženým obrázkům. Tyto obrázky mohou tvořit samostatný soubor nebo mohou být vloženy do dokumentu, jako je soubor aplikace Word nebo soubor PDF. Zde je několik rad, které vám mohou pomoci zmenšit velikost souborů u různých typů dokumentů.

Důležité

Dříve než použijete některá z následujících řešení, vytvořte si záložní kopie dokumentů.

Po použití řešení zkontrolujte výslednou kvalitu a ujistěte se, že jsou dokumenty stále bez problémů čitelné.


Existuje mnoho bezplatných online nástrojů pro kompresi například příliš objemných souborů PDF. Snadno je najdete, budete-li na internetu hledat výraz „komprimace souboru PDF“. Použijte takový, který vám nejvíce vyhovuje – například existuje ve vašem jazyce, poskytuje záruky, je důvěryhodný a tak dále. 

Dokument aplikace Word DOC/DOCX s vloženým obrázkem
Nejnovější verze aplikace MS Word umožňují komprimovat jeden vybraný obrázek nebo všechny obrázky v dokumentu. Umístění této funkce se v jednotlivých verzích liší, proto zde nemůžeme uvést návod, jak ji najít. Prostudujte si příslušnou dokumentaci ke své verzi nebo se podívejte na internet. 

Dokumenty ODF
Od verze 4.0 umožňuje Libre Office komprimovat všechny obrázky stejně jako Microsoft Word. 

Naskenované dokumenty
Pokud máte k dispozici původní soubor, můžete soubor naskenovat v nižší kvalitě. Pro snazší rozhodnutí o této možnost si položte otázku:

 • Jsou důležité barvy? Nebude stačit šedá stupnice nebo černobílý obrázek?
 • Je třeba velké rozlišení (DPI)? 300 DPI obvykle postačuje pro obrázky, pro text může být tato hodnota ještě nižší.
 • Ukládám soubor v komprimovaném formátu?
 • V závislosti na nástroji, který používáte, může být obtížné určit odpověď a možná budete muset provést několik pokusů, než dosáhnete požadovaného výsledku.
 • Upozorňujeme, že *.JPG je komprimovaný formát souboru obrázku.
 • Výstup ve formátu PDF může být komprimovaný nebo nekomprimovaný (pokud není komprimovaný, můžete použít výše uvedené řešení).


Pamatujte: Další výhodou zmenšení velikosti vašich dokumentů je rychlejší odeslání vaší žádosti, protože bude zapotřebí přenést menší objem dat.