We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Při vyplňování formuláře existují určité prvky, které jsou pro všechny části společné. Tato stránka uvádí základní funkce. Sekce, které jsou společné pro všechny žádosti, jsou zvýrazněny.

Formulář zobrazuje informace, stejně jako varovné zprávy, které jsou specifické pro danou žádost nebo pole, do kterých jsou právě zadávány údaje. Přečtěte si tyto informace na obrazovce, a potřebujete-li další pomoc, prostudujte si obsah týkající se požadavků na konkrétní žádost o klíčovou akci. Tyto požadavky je možné zobrazit ze stránky Index: Pokyny k online elektronickým formulářům žádostí:

Důležité! Neotevírejte v prohlížeči více záložek.

Při vyplňování požadovaných informací do formuláře žádosti nepoužívejte více záložek nebo více otevřených oken současně. Způsobilo by to problémy s funkcí automatického ukládání formuláře a ztrátu dat ve vaší žádosti.Volba jazyka

Vysvětlení a ilustrace
Výchozí jazyk stránek je nastaven na angličtinu. Chcete-li výchozí jazyk změnit, klikněte na ikonu jazyka na pravé straně obrazovky a v otevřeném okně vyberte požadovaný jazyk.

Povinné sekce a pole

Vysvětlení a ilustrace

Povinné sekce jsou označeny červeným vykřičníkem,  který označuje chybějící informace nebo skutečnost, že nebyla dodržena všechna pravidla pro vyplňování žádosti.

Většina jednotlivých povinných polí je označena červeně pro snadnější identifikaci a nápravu problémů.

Po vyplnění všech povinných polí a splnění pravidel ověřování se sekce označí zelenou značkou .

Jednotlivá vyplněná povinná pole jsou označena zeleně.

Procházení jednotlivých sekcí žádosti

Vysvětlení a ilustrace
Ve webovém formuláři žádosti máte několik možností, jak snadno procházet mezi sekcemi nebo podsekcemi.

Na různých obrazovkách je použito horní menu, které lze použít pro procházením sekcemi projektu.

V rámci sekce projektu mohou být k dispozici různé záložky. Kliknutím na tyto záložky lze rychle získat přístup ke konkrétním informacím.

Pro přístup k určité sekci projektu použijte navigační menu po levé straně.

Tlačítko Domů vás přenese zpět na hlavní obrazovku webového formuláře žádosti.

Tlačítko Menu

Vysvětlení a ilustrace

V různých částech žádosti je k dispozici tlačítko MENU; například v sekcích „Zúčastněné organizace“ nebo „Aktivity“.

Podle sekce, na které pracujete, máte k dispozici různé volby, a to od chvíle, kdy jste ji rozklikli. Příklady:

Podtržené odkazy

Vysvětlení a ilustrace

Podrobné informace o různých prvcích žádosti můžete zobrazit kliknutím na hypertextové odkazy. Tyto odkazy mohou mít formu textu nebo tečkované čáry. 

Automatické ukládání a koncepty

Vysvětlení a ilustrace

Formulář se automaticky ukládá každé 2 sekundy. Informace o uložení (místní čas) na levé straně obrazovky se odpovídajícím způsobem aktualizují.

Po uzavření formuláře ho můžete znovu otevřít na záložce Moje žádosti na domovské stránce webových formulářů žádosti.

Nápověda a pokyny

Vysvětlení a ilustrace

V celém formuláři je možné zobrazit další informace o jednotlivých částech umístěním ukazatele myši na značku otazníku  .

V nabídce vlevo je k dispozici rovněž volba Pokyny (Guidelines). Po kliknutí na toto menu se otevře obrazovka s pokyny a užitečnými informacemi.