Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Úvod

Na následujících stránkách naleznete postup, jak používat on-line elektronické formuláře žádostí (dale již jen žádosti) aktivit programu Erasmus+ řízených národními agenturami zemí, které jsou do programu zapojené https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.  

Důležité

Pokud jste nový uživatel, před tím, než vstoupíte do online elektronického formuláře žádostí bude třeba si vytvořit účet system EU Login. Podrobné údaje naleznete zde: EU Login - European Commission Authentication ServiceDalší informace naleznete zde.

Kvalita žádosti bude posuzována na základě kritérií popsaných v Příručce programu Erasmus+. Více informací naleznete zde: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en . Ujistěte se, že jste do žádosti uvedli všechny nezbytné informace, které umožní odborníkům zhodnotit všechny aspekty každého hodnoticího kritéria.  

Chcete-li znát více informací o tom, jak odborníci posuzují hodnoticí kritéria, navštivte stránky http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/model-application-forms_en.

Můžete si také stáhnout vzorový formulář žádosti na stránkách http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/model-application-forms_en.

Technické požadavky a nastavení, která jsou nezbytná pro používání online elektronického formuláře žádosti

Online elektronické formuláře žádostí jsou programovány na základě nejaktuálnějších standardů pro webové platformy. Formuláře jsou podporovány všemy moderními prohlížeči. Formuláře prošly úspěšným testem následujících prohlížečů:

  • Internet Explorer 11.0
  • Firefox 45.7
  • Chrome 56.0


Vzhledem k tomu, že se jedná o online formuláře, je zapotřebí disponovat rychlým konstantním internetovým připojením. Pracovat na formuláři offline není umožněno.

Pro dokončení žádosti bude potřeba tiskárna a skener. Aby bylo možné tisknout, podepsat a skenovat čestné prohlášení, bude požadován software pro čtení PDF souborů (doporučen je Adobe Reader).

Důležité! Neotevírejte v prohlížeči více záložek.

Při vyplňování požadovaných informací do formuláře žádosti nepoužívejte více záložek nebo více otevřených oken současně. Způsobilo by to problémy s funkcí automatického ukládání formuláře a ztrátu dat ve vaší žádosti.

Jak to provést prostřednictvím příslušných nástrojů