We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Anchor
TOP
TOP

Include Page
CP Checklists in header for EAC IT TRaining team
CP Checklists in header for EAC IT TRaining team

Include Page
CP Warning Header
CP Warning Header
Show If
trimfalse
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


Show If
trimfalse
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status: 

Status
colourGreen
titlePublished


Include Page
CP Page Status
CP Page Status
Expand
titleDotyczy...

Ta strona dotyczy:

 • programu Erasmus+ 
 • Europejskiego Korpusu Solidarności

Multiexcerpt
MultiExcerptNameMy-Applications-Def

Strona Moje wnioski umożliwia przeglądanie wszystkich szkiców i złożonych wniosków, a także wniosków udostępnionych przez innych użytkowników. Jeżeli uzyskano dostęp do formularzy wniosków po raz pierwszy i wypełnianie wniosku nie zostało rozpoczęte, lista wnioskó będzie pusta.

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%;


Message Box
titleWyjątek
typewarning

Wnioski o akredytację w programie Erasmus w sektorze młodzieży (KA150) na rok 2021 nie są dostępne w zakładce Moje wnioski. Aby je wyświetlić lub edytować, należy przejść do zakładki Moje wnioski Erasmus 2020. 

Wnioski o przyznanie Znaku Jakości w ramach akcji zdecentralizowanej (ESC50-QLA) na rok 2021 nie są dostępne w zakładce Moje wnioski. Aby je wyświetlić lub edytować, należy przejść do zakładki Moje wnioski ESC 2020.


Spis treści

Table of Contents
minLevel3
exclude1//2//3//4//5//
stylenone

Div
stylepage-break-after:always
Numbered Headings
start-numbering-ath3

Dostęp do strony "Moje wnioski"

W menu głównym należy wybrać opcję Wnioski, następnie Moje wnioski. Wyświetli się lista wszystkich wniosków użytkownika.


Multiexcerpt
MultiExcerptNameAccess

Dostępne są następujące opcje:

 1. Panel wyszukiwania i filtrowania: służący do wyszukiwania konkretnego formularza wniosku. Podstawowe informacje na temat filtrów wyszukiwania znajdują się w części Wyszukiwanie wniosku poniżej; pełne informacje znajdują się w części Podstawy filtrów wyszukiwania
 2. Wyniki wyszukiwania (Lista wniosków): wyświetla listę wniosków.
 3. Opcje przeglądania listy: dostępne są różne opcje sterowania stroną.
Anchor
search
search


Wyszukiwanie wniosku

Multiexcerpt
MultiExcerptNameSearchApps

Dostępnych jest wiele opcji wyszukiwania i filtrowania ułatwiających znalezienie konkretnego wniosku. Szczegółowe informacje na temat ogólnych funkcji filtrów wyszukiwania można znaleźć w części Podstawy filtrów wyszukiwania.

Dostępne są następujące filtry:

 1. Aktywny filtr: kombinacja kryteriów, których aktualnie używasz; aktywny filtr można zapisać, aktualizować i ustawić jako domyślny.
 2. Szybkie filtrowanie: umożliwia wyszukiwanie treści wewnątrz formularzy wniosków lub wyszukiwanie konkretnego formularza za pomocą numeru identyfikacyjnego wniosku.
 3. Predefiniowane filtry:: pozwalają zawęzić listę wyników. Są to:
  1. Program
  2. Zaproszenie
  3. Runda
  4. Akcja kluczowa
  5. Sektor edukacji
  6. Status wniosku
  7. Rodzaj wniosku


Anchor
QuickFilter
QuickFilter


Szybkie filtrowanie (Wyszukiwanie)

Wyszukiwanie treści

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameQuickFilter
PageWithExcerptSearch filter basics

Wyszukiwanie za pomocą numeru identyfikacyjnego wniosku
Multiexcerpt
MultiExcerptNameSearchFormID

Aby wyszukać wniosek, należy wprowadzić pełny numer identyfikacyjny wniosku, a następnie kliknąć w ikonkę wyszukiwania (lupa).

Uwaga: Wprowadzenie numeru identyfikacyjnego wniosku spowoduje zresetowanie wszelkich niestandardowych kryteriów wyszukiwania, które mogły zostać wcześniej ustawione w filtrach wyszukiwania.Wyniki wyszukiwania / Lista wniosków

Multiexcerpt
MultiExcerptNameSearchResults

Lista wniosków wyświetla wszystkie wnioski dostępne dla użytkownika: złożone, niezłożone, wygasłe, usunięte i udostępnione, opcjonalnie filtrowane i/lub sortowane.

Podstawowe funkcje

 1. Nagłówek wyników wyszukiwania pokazuje
  1. Liczbę znalezionych wniosków z aktualnym filtrem
  2. Listę aktualnie wybranych kryteriów (z opcją Resetuj wszystko)
 2. Przycisk Eksportuj: pozwala na wyeksportowanie listy wniosków do pliku Excel..
 3. Opcje układu strony
  1. Przyciski widoku kart, listy i odświeżania
  2. Opcje personalizacji w zależności od wybranego widoku - patrz część Widok karty i Widok listy poniżej.
 4. Liczba elementów i wyszukiwanie (pokazane wcześniej):korzystając z rozwijanej listy można zmienić liczbę elementów wyświetlanych na stronie, a za pomocą strzałek można przechodzić do poprzednich lub następnych stron listy.Widok karty i widok listy

Multiexcerpt
MultiExcerptNameCardVsList

Za pomocą odpowiednich przycisków w górnej części ekranu można wybrać, czy wyniki mają być wyświetlane w widoku karty (1) (domyślnie) czy w widoku listy (2).

Widok karty

Multiexcerpt
MultiExcerptNameCardView

Jest to widok domyślny i wyświetla wnioski w postaci listy kart. Każda karta zawiera podstawowe informacje o wniosku bez konieczności otwierania formularza, a także przycisk Akcje.

Aby dostosować widok karty, dostępne są następujące opcje:

a. Sortuj według: domyślnie lista jest uporządkowana według ostatniej modyfikacji w porządku malejącym (ostatnio zmodyfikowany wniosek na górze). Aby to zmienić, należy kliknąć na pole rozwijane i wybrać z listy żądaną opcję sortowania. Wybór nie zostanie jednak zachowany po opuszczeniu strony.

b. Rozwiń/zwiń szczegóły karty dla wszystkich wniosków w widoku karty.


Karta szczegółów

Uwaga: Tę samą kartę szczegółów można znaleźć w nagłówku formularza wniosku.

Domyślnie karta szczegółów jest zwinięta i wyświetla następujące informacje:

 1. Status ukończenia: widoczny w postaci kolorowego paska po lewej stronie karty wniosku, gdy karta jest zwinięta: 
  1. pomarańczowy: szkic wniosku
  2. zielony: wniosek został złożony
  3. czerwony: wniosek nie został złożony
 2. Numer identyfikacyjny wniosku
 3. Nazwa wnioskodawcy i numer OID organizacji
 4. Zaproszenie, runda, akcja kluczowa, typ akcji
 5. Dni pozostałe do terminu złożenia wniosku: widoczne tylko dla szkiców wniosków i wniosków złożonych przed terminem
  1. niebieski: pozostało 11 lub więcej dni
  2. pomarańczowy: pozostało od 2 do 10 dni
  3. czerwony: pozostał 1 dzień lub mniej
   Uwaga: W przypadku złożenia wniosku po wyznaczonym terminie, nowy termin jest określany przez Narodową Agencję i różni się od terminu określonego w zaproszeniu/rundzie.
 6. Status ukończenia i stan wniosku

Klikając na strzałkę można rozwinąć kartę i zobaczyć więcej szczegółów:

 1. Właściciel wniosku, Autor wniosku, Data utworzenia wniosku, Osoby którym udostępniono wniosek
 2. Termin, Ostatnia modyfikacja:  Data i Czas.
 3. Pasek postępu: wyświetla stopień wypełnienia formularza w procentach i kolorze
  1. Niekompletny: pomarańczowy
  2. Kompletny: zielony
   Uwaga: Pasek ten nie jest widoczny dla wniosków wygasłych lub usuniętych.

Dodatkowo dostępny jest przycisk Akcje, który udostępnia różne opcje w zależności od stanu formularza wniosku.


 Widok listy

Multiexcerpt
MultiExcerptNameListView

Widok ten wyświetla wnioski w tabeli, z jednym wnioskiem w wierszu i szczegółami wyświetlanymi w kolumnach. Dodatkowo dla każdej pozycji, w osobnej kolumnie, dostępny jest przycisk Akcje.

Oprócz funkcji podstawowych, w widoku listy dostępne są następujące opcje:

 1. Sortowanie według kolumn: poprzez kliknięcie na nagłówku kolumny (1 kliknięcie – rosnąco, 2 kliknięcie – malejąco, 3 kliknięcie – wyłączone). Obok wybranego nagłówka kolumny wyświetlana jest strzałka wskazująca aktualną kolejność sortowania.
 2. Poziomy pasek przewijania: przesuwając pasek od lewej do prawej można wyświetlić wszystkie kolumny tabeli.
 3. Dostosowywanie widoku poprzez dodawanie lub usuwanie kolumn: klikając w pole rozwijane można wybrać kolumny, które mają być wyświetlane lub ukrywane poprzez zaznaczenie/odznaczenie odpowiednich pól.

Domyślnie wyświetlane są następujące kolumny: 

 • Numer identyfikacyjny formularza: klikając na numer można otworzyć wniosek
 • Zaproszenie
 • Runda
 • Typ akcji
 • Nazwa wnioskodawcy i numer OID organizacji
 • Status ukończenia i stan wniosku
 • Termin złożenia wniosku
 • Stopień wypełnieni: podany w procentach

Anchor
Status&States
Status&States

Status ukończenia i stan wniosku

Multiexcerpt
MultiExcerptNamestatus

W każdej chwili formularz wniosku będzie posiadał status ukończenia, który zazwyczaj jest wyróżniony kolorem na ekranie. Dodatkowo, każdy status zawiera informację (czarną czcionką na ekranie) o stanie pracy przy danym wniosku.

Dostępny jest również filtr wyszukiwania dla statusów i stanów wniosków. Poniżej znajduje się lista 3 statusów i odpowiadających im stanów:

 1. Szkic
  1. Szkic wstępny: formularz wniosku można edytować, może być niekompletny lub kompletny, ale jeszcze nie złożony.
  2. Szkic ponownie otwarty: wniosek został ponownie otwarty przez wnioskodawcę przed upływem terminu składania wniosków.
  3. Otwarty ponownie przez Narodową Agencję z opcją Złóż wniosek: termin składania wniosków minął, ale został przedłużony przez Narodową Agencję.
  4. Otwarty ponownie przez Narodową Agencję z opcją Edytuj / Złóż wniosek: termin składania wniosków minął, ale został przedłużony przez Narodową Agencję.
 2. Złożony:
  1. Złożony: wniosek został złożony do odpowiedniej Narodowej Agencji lub do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).
 3. Niezłożony
  1. Termin upłynął: formularz nie został złożony w terminie.
  2. Usunięty: formularz nigdy nie został złożony i został usunięty. Formularz może być ponownie otwarty do terminu składania.


Termin składania wniosków i przedłużenie terminu

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameLateSubmit
PageWithExcerptPL_Złożenie wniosku


Jak przetworzyć wniosek z listy

Przeglądanie / Edycja szczegółów formularza wniosku

Wybierając opcję Edytuj można wprowadzić zmiany do szkicu wniosku. Po upływie terminu składania wniosków opcja ta zostaje zastąpiona opcją Podgląd i nie można już modyfikować szczegółów wniosku.  

Złożony już wniosek można ponownie otworzyć do edycji do upływu terminu jego składania - patrz Ponowne otwieranie w części przycisk Akcje.

Dostępne są następujące opcje otwierania formularza:

 • Kliknięcie niebieskiego numeru identyfikacyjnego wniosku otwiera formularz wniosku.
 • Kliknięcie przycisku Akcje. po prawej stronie wniosku wyświetla opcje Edytuj (jeśli jest dostępna) oraz Podgląd.


Anchor
actions
actions

Przycisk "Akcje"

Przycisk Akcje jest dostępny po prawej stronie każdego wniosku na liście. W zależności od typu wniosku, stanu wniosku i roli użytkownika mogą być dostępne następujące opcje:

 1. Edytuj: otwiera formularz wniosku w trybie edycji, umożliwiając dalsze aktualizacje. Ta opcja jest dostępna tylko dla szkiców wniosków, jeśli nie upłynął jeszcze termin ich składania.
 2. Udostępnij: otwiera ekran udostępniania formularza. Dostępna dla wszystkich stanów wniosku.
 3. Historia składania wniosków: otwiera ekran historii składania wniosków w formularzu. Dostępne dla wszystkich stanów wniosku.
 4. Podgląd: otwiera formularz wniosku w trybie tylko do odczytu. Not available for applications in draft, unless the user has read-only access due to sharing. Niedostępne dla szkiców wniosków, chyba że szkic został udostępniony użytkownikowi.
 5. Otwórz ponownie: ponownie otwiera już złożony wniosek do edycji i zmienia stan wniosku na Ponownie otwarty. Dostępne tylko dla wniosków złożonych przed upływem terminu składania wniosków.
 6. Usuń: usuwa wybrany formularz wniosku. Niedostępne dla złożonych wniosków.
  Uwaga: Jeżeli formularz został złożony w przeszłości, ale aktualny stan pozwala na usunięcie go za pomocą przycisku menu, wyświetli się komunikat: "Dawniej złożony wniosek nie może zostać usunięty".


Poniżej znajdują się przykłady dostępnych opcji wyboru w zależności od statusu wniosku:
Div
stylepage-break-after:alwaysPowiązane strony

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "af" and label = "basics" and label = "pl" and label = "4_eac_naitdoc" and space = currentSpace() and type = "page"