We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Anchor
TOP
TOP

Include Page
CP Checklists in header for EAC IT TRaining team
CP Checklists in header for EAC IT TRaining team

Include Page
CP Warning Header
CP Warning Header
Show If
trimfalse
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


Show If
trimfalse
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference:

Status
colourGreen
titlePublished


Include Page
CP Page Status
CP Page Status
Expand
titleDotyczy...

Ta strona dotyczy:

 • wszystkich formularzy wniosków programu Erasmus+ 
 • wszystkich formularzy wniosków Europejskiego Korpusu Solidarności
Strona Możliwości zawiera opisy wszystkich otwartych możliwości wnioskowania w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dla akcji kluczowych zarządzanych przez Narodowe Agencje oraz umożliwia organizacjom składanie formularzy wniosków o akredytację i dofinansowanie na projekty wspierane przez te programy.


Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%;


Message Box
titleUwaga
typewarning

Należy pamiętać, że w celu poprawnego złożenia wniosku

 • zaproszenie do składania wniosków musi być otwarte w momencie składania wniosku
 • użytkownik musi posiadać konto i być zalogowanym na platformie EU Login
 • Narodowe Agencje oraz Biura krajowe programu Erasmus+ nie mogą składać wniosków, ale mogą zobaczyć listę możliwości wnioskowania
 • wniosek musi być złożony przed upływem podanego terminu.Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%;


Message Box
titleUwaga
typewarning

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach akcji Erasmus+ zarządzanych przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zapraszamy na stronę internetową: EACEA Funding Opportunities Table of Contents
maxLevel2Wstępne wymagania

 • Informacje na temat dostępnych możliwości wnioskowania w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności są publicznie dostępne, jednak w celu złożenia wniosku należy zalogować się przy użyciu zarejestrowanego konta EU Login.Kolejne kroki - skrótowo

Table of Contents
minLevel3
exclude1//2//3//4//5//
stylenone

Div
stylepage-break-after:always
Numbered Headings
start-numbering-ath3

Zakładka "Możliwości" i wybór programu


Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%;


Message Box
titleUwaga
typewarning

Wniosek w ramach możliwości można złożyć dopiero po zalogowaniu się do platformy EU Login, jak opisano poniżej.


Po wejściu na platformę Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności i kliknięciu zakładki Możliwości (1) w menu głównym, otworzy się podmenu z następującymi opcjami do wyboru:

 • Erasmus+ (2)
 • Europejski Korpus Solidarności (3)

Po kliknięciu na jedną z opcji można przejść do konkretnych możliwości wnioskowania dla danego programu. Możliwości te odnoszą się do kluczowych akcji programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez Narodowe Agencje. 
Otwarte zaproszenia do składania wniosków

Erasmus+

Na stronie Możliwości dla programu Erasmus+ możliwości wnioskowania są pogrupowane wg. sektorów edukacji (1) i akcji kluczowych (2).

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%;


Message Box
titleUwaga
typewarning

Aby ubiegać się o akredytację programu Erasmus w sektorze młodzieży (KA150) na rok 2021, należy skorzystać z linku do tej strony. Dokumentację dotyczącą wypełniania formularza wniosku o akredytację programu Erasmus dla młodzieży (KA150) można znaleźć na stronie: Dokumentacja dotycząca akredytacji KA150 w sektorze młodzieży


Po kliknięciu przycisku Zobacz otwarte zaproszenia (3) pod wybranym sektorem/akcją kluczową wyświetli się lista wszystkich możliwości wnioskowania.

Dostępne są następujące kategorie:

 • Sektor edukacji 
  • Edukacja szkolna
  • Szkolnictwo wyższe
  • Kształcenie i szkolenie zawodowe
  • Młodzież
  • Edukacja dorosłych
 • Akcje kluczowe
  • KA1 - Mobilność edukacyjna
  • KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

  


Europejski Korpus Solidarności

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%;


Message Box
titleUwaga
typewarning

Aby złożyć wniosek o przyznanie Znaku Jakości w ramach akcji zdecentralizowanej (ESC50-QLA) na rok 2021, należy skorzystać z linku do tej strony. Dokumentację dotyczącą wypełniania formularza wniosku o Znak Jakości (ESC50-QLA) można znaleźć na stronie: ESC50 Dokumentacja dotycząca Znaku Jakości ESC50


Na stronie Możliwości dla Europejskiego Korpusu Solidarności wszystkie otwarte zaproszenia do składania wniosków są wymienione w rubryce sektor edukacji.Złożenie wniosku w ramach możliwości

Szczegóły dotyczące zaproszenia

Każde zaproszenie do składania wniosków zawiera następujące informacje:

 1. Rodzaj akcji
 2. Nazwę zaproszenia i opis
 3. Termin składania wniosków w ramach danej możliwości oraz pozostałe dni przed upływem tego terminu
 4. Przycisk Złóż wniosekKliknięcie przycisku "Złóż wniosek"


Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%;


Message Box
titleUwaga
typewarning

Przed rozpoczęciem składania wniosku prosimy upewnić się, że Państwa organizacja posiada indywidualny numer identyfikacyjny organizacji (OID). Jest on wymagany do udziału we wszystkich akcjach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez Narodowe Agencje. Istnieje możliwość wyszukania swojego numeru identyfikacyjnego organizacji lub zarejestrowania nowej organizacji.

Jeśli wcześniej złożono wniosek w ramach otwartego naboru, można go znaleźć na stronie PL_Moje wnioski na platformie Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.


Po wybraniu możliwości wnioskowania, należy kliknąć przycisk Złóż wniosek w prawym dolnym rogu okienka z zaproszeniem. Spowoduje to utworzenie formularza wniosku dla wybranej możliwości.Logowanie do systemu EU Login (jeśli wymagane)

Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany do systemu EU Login, po kliknięciu przycisku Złóż wniosek zostanie on przekierowany na stronę systemu w celu podania adresu e-mail i hasła, tak jak to opisano na stronie EU Login - System uwierzytelniania Komisji Europejskiej
Na tym etapie można również utworzyć konto EU Login.Stworzenie formularza wniosku

"Szkic wniosku już istnieje"

Jeżeli wypełnianie wniosku dla wybranej akcji już zostało rozpoczęte, ale wniosek nie został jeszcze złożony, pojawi się stosowny komunikat. Po kliknięciu w odpowiedni przycisk można otworzyć istniejący szkic lub stworzyć nowy wniosek.

Brak szkicu wniosku

Jeżeli dla wybranej akcji wniosek jeszcze nie został stworzony, nowy formularz wniosku jest stworzony w momencie kliknięcia przycisku Złóż wniosek.

Szczegółowe dane wniosku i numer identyfikacyjny wniosku

Po otworzeniu strony Szczegółowe dane wniosku można rozpocząć wypełnianie formularza wniosku.

Do wniosku jest przypisywany unikalny numer identyfikacyjny wniosku (Form ID), który może być później wykorzystany do jego identyfikacji na stronie Moje wnioski oraz podczas komunikacji z Narodową Agencją.Dostęp do wniosku na stronie "Moje wnioski"

Po utworzeniu formularza wniosku, można go wypełnić i złożyć od razu lub można uzyskać do niego dostęp w dowolnym czasie w celu dalszej edycji, wybierając opcje Wnioski > Moje wnioski w menu głównym Platformy Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. 
Więcej informacji na temat wyszukiwania i zarządzania wnioskiem znajduje się na stronie PL_Moje wnioski

Oczekiwany rezultat

 • Nowy formularz wniosku został stworzony w oparciu o dostępną możliwość wnioskowania i jest teraz dostępny na stronie Moje wnioski.

top_of_page.jpg

Div
stylepage-break-after:alwaysPowiązane strony

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "af" and label = "basics" and label = "pl" and label = "4_eac_naitdoc" and space = currentSpace() and type = "page"