We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Anchor
TOP
TOP

Include Page
CP Checklists in header for EAC IT TRaining team
CP Checklists in header for EAC IT TRaining team

Include Page
CP Warning Header
CP Warning Header
Show If
trimfalse
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Jira
serverIMT
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId8cb6da3e-6cc5-33c4-be79-b37abff6f784
keyITT-4070

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


Show If
trimfalse
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference:  

Status: 

Status
colourGreen
titlePublished


Include Page
CP Page Status
CP Page Status
O czym jest ta strona?

Na tej stronie opisano proces ubiegania się przez przyszłych wnioskodawców o dofinansowanie UE w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski w ramach konkretnej akcji, korzystając z formularzy wniosków dostępnych na platformie programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz, w niektórych przypadkach, na stronie internetowej Narodowej AgencjiAdvanced Tables - Table Plus
heading0
width90%
enableHeadingAttributesfalse
columnAttributesstyle="border:0;background:white;",style="border:0;background:white;"
enableSortingfalse
enableHighlightingfalse
retainRowStyleOrderfalse


Objaśnienia dotyczące składania wniosków

Platforma Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności jest pojedynczym punktem dostępu do programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027. Umożliwia ona wnioskodawcy składanie wniosków o dofinansowanie i akredytacje dla działań zdecentralizowanych, a także zarządzanie danymi organizacji.

Z poziomu pojedynczego punktu dostępu można przeglądać aktualną listę akcji, w ramach których można składać wniosek. Należy zalogować się za pomocą konta EU Login, aby zarejestrować swoją organizację lub zarządzać jej danymi oraz sporządzić i złożyć wniosek. Dodatkowe funkcje będą dostępne, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.Aby mieć dostęp do formularza, należy posiadać konto w systemie EU Login. Uwierzytelnienie w systemie EU Login (dawniej ECAS) umożliwia użytkownikowi dostęp do wielu systemów informatycznych Komisji Europejskiej. Założenie konta EU Login jest pierwszym krokiem podczas rejestrowania organizacji (lub nieformalnej grupy młodych ludzi) w systemach informatycznych takich jak np. System Rejestracji Organizacji.


Organizacja lub nieformalna grupa młodych ludzi powinna się zarejestrować tylko jeden raz w Systemie Rejestr Organizacji. Po zakończeniu rejestracji organizacja (grupa) otrzyma numer identyfikacyjny organizacji (numer OID organizacji - Organisation ID).

Numer OID jest indywidualnym identyfikatorem niezbędnym do składania wniosków. Ułatwia on organizacji/grupie wypełnianie formularzy wniosków online w programie Erasmus+ (wpisanie numeru OID do formularza powoduje automatyczne pobranie przez system informacji o organizacji/grupie, podanych na etapie rejestracji tj. automatyczne wypełnienie pewnych pól formularza).


Dla większości akcji programu wnioskodawcy muszą składać wnioski online do właściwej Narodowej Agencji w ich kraju, używając odpowiedniego formularza wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku należy wypełniać w jednym z oficjalnych języków używanych w krajach programu.Aby poprawnie złożyć wniosek, przed rozpoczęciem jego wypełniania należy zapoznać się z informacjami na temat formularzy wniosków.

  • Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką. Muszą one zostać wypełnione, zanim będzie można przesłać formularz.
  • Kiedy zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola i wpisane poprawnie wszystkie wymagane informacje, dana część formularza zostanie oznaczona zieloną ikonką potwierdzenia. Niektóre czynności wykonane w formularzu mogą również spowodować wyświetlenie pewnych komunikatów ostrzegawczych. Należy je uważnie przeczytać, a w przypadku komunikatów ostrzegawczych wprowadzić odpowiednie poprawki.

  • Zakładka Lista kontrolna formularza wniosku pozwoli upewnić się, czy wniosek jest gotowy do złożenia. 
  • Formularz jest automatycznie zapisywany w trakcie jego wypełniania. Po zamknięciu formularza możesz go ponownie odnaleźć, wracając do zakładki Moje wnioski poprzez menu główne.


Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Złóż wniosek.

Będzie można ponownie otworzyć i złożyć wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania wniosków. Wniosek można ponownie otworzyć w zakładce Moje wnioski na stronie głównej.


Wszystkie wnioski złożone do Narodowej Agencji podlegają procedurze oceny. Wnioski są oceniane przez Agencję, do której je złożono, wyłącznie na podstawie opisanych kryteriów.

Po zakończeniu oceny Narodowa Agencja podejmuje decyzję, które projekty zostaną dofinansowane. Po zatwierdzeniu decyzji selekcyjnych Narodowa Agencja powiadamia wnioskodawców o wynikach konkursu wniosków.
top_of_page.jpg

Jak złożyć wniosek online?

Page Tree
spaceKeyNAITDOC
root@parent

Powiązane strony

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "af" and label = "basics" and label = "pl" and label = "4_eac_naitdoc" and space = currentSpace() and type = "page"