Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Advanced Tables - Table Plus


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

  •  

    Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

  •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
    •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training

Advanced Tables - Table Plus


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Page labels: 

Page info
labels
labels
pageNAITDOC:@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference:

Status:

Status
colourRedGreen
titleIT TRANSLATIONPUBLISHEDExpand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.

Wprowadzenie

Niniejsze strony opisują, w jaki sposób korzystać z formularzy wniosków online (dalej - wniosków) w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Formularze wniosków online są formularzami internetowymi, w związku z czym, aby działać, wymagają szybkiego i stałego łącza internetowego. Nie jest możliwe ich wypełnianie w trybie offline.

Można je zapisywać jako szkic i uzupełniać później.

Wnioski online - części i pola formularzy

Poniżej zamieszczamy krótki opis poszczególnych części i pól formularzy wniosków online dla Europejskiego Korpusu Solidarności. Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek.

Div
stylepage-break-after:always;Page TreespaceKeyESCITDOCroot@self
Advanced Tables - Table Plus
heading0
enableHeadingAttributesfalse
columnAttributesstyle="border:0;background:white;",style="border:0;background:white;",style="border:0;background:white;",style="border:0;background:white;",style="border:0;background:white;",style="border:0;background:white;"
enableSortingfalse
enableHighlightingfalse


Instrukcje

(Guidelines)

Zawierają wskazówki i informacje dotyczące procesu wnioskowania. 

Zawierają dane o formularzach wniosków, informacje do wypełnienia formularzy, dane kontaktowe oraz link do instrukcji wypełniania wniosków online. 

Organizacje Uczestniczące

(Participating Organisations)

W tej części formularza należy podać informacje o organizacji (organizacjach) zaangażowanych w realizację projektu i dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za przebieg projektu w organizacji. 


Opis projektu (Project Description)

W tej części wniosku należy przedstawić etapy realizacji projektu.


Budżet (Budget Summary)

W tej części formularza należy podać podsumowanie budżetu projektu i kwotę wnioskowanego dofinansowania. 


Streszczenie projektu (Project Summary)

W tej części należy przedstawić streszczenie projektu. 

Załączniki (Annexes) 

W tej części formularza należy załączyć dokumenty wymagane w procesie wnioskowania. 


Lista kontrolna (Checklist)

Ta część formularza pomaga sprawdzić, czy wniosek został poprawnie wypełniony - przed ostatecznym złożeniem wniosku.  

Div
stylepage-break-after:always;

Powiązane strony