Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-moderators

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference:  

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
pageNAITDOC:@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status:

Status
colourRedGreen
titleIT TRANSLATIONPUBLISHEDExpand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.Niniejsza strona objaśnia proces składania wniosków w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności.


Objaśnienia dotyczące składania wniosków


Advanced Tables - Table Plus
rowStyles,style="border:0;background:white;",style="border:0;background:white;"
width90%
enableHeadingAttributesfalse
columnAttributesstyle="border:0;background:white;",style="border:0;background:white;",style="border:0;background:white;",style="border:0;background:white;"
enableSortingfalse
enableHighlightingfalse


Wnioskodawcy muszą używać formularza wniosku online Europejskiego Korpusu Solidarności właściwego dla akcji, w odniesieniu do której składają wniosek. Formularze te są dostępne pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc.

Na stronie głównej formularzy wniosków online Europejskiego Korpusu Solidarności wyświetlane są wszystkie aktualnie otwarte konkursy wniosków akcji Europejskiego Korpusu Solidarności. Aby złożyć wniosek, należy wykonać poniższe kroki.


ObjaśnieniaIlustracja
1.

Aby mieć dostęp do formularza, należy posiadać konto w systemie EU Login. Uwierzytelnienie w systemie EU Login (dawniej ECAS) umożliwia użytkownikowi dostęp do wielu systemów informatycznych Komisji Europejskiej. Założenie konta EU Login jest pierwszym krokiem podczas rejestrowania organizacji w systemach informatycznych takich jak np. system Rejestr Organizacji.2.

Organizacja powinna się zarejestrować tylko jeden raz w systemie Rejestr Organizacji. Po zakończeniu rejestracji, organizacja otrzyma numer identyfikacyjny organizacji Organisation ID (OID), składający się z 8 cyfr poprzedzonych literą E.

Numer OID jest indywidualnym identyfikatorem niezbędnym do składania wniosków. Ułatwia on organizacji wypełnianie formularzy wniosków online w programie Europejskiego Korpusu Solidarności: wpisanie numeru OID do formularza wniosku powoduje automatyczne pobranie przez system informacji o organizacji podanych podczas rejestracji organizacji w systemie Rejestr Organizacji.

Rejestracja w systemie rejestracji organizacji jest działaniem jednorazowym. Jeśli Twoja organizacja posiada już numer OID, należy go używać do wszystkich wniosków.


3.


Multiexcerpt
MultiExcerptNameQL_PIC_OID

Podczas składania wniosku w ramach akcji ESC14 - Drużyny Wolontariuszy działające w priorytetowych obszarach, zamiast numeru OID należy skorzystać z numeru PIC (numer indywidualny uczestnika). W takich przypadkach należy zarejestrować organizację na Portalu Finansowanie i możliwości przetargowe (SEDIA Funding & Tenders Portal), otrzymać numer PIC i użyć go w odpowiednim formularzu wniosku.
4.

Wnioskodawcy muszą składać wnioski online używając odpowiednich formularzy elektronicznych z dołączonymi wszystkimi wymaganymi załącznikami.


Formularz wniosku online należy wypełniać w jednym z oficjalnych języków używanych w krajach programu.


5.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z podstawowymi funkcjami formularzy wniosków online. Aby poprawnie złożyć wniosek, muszą zostać spełnione określone kryteria.

 • Wymagane pola są zaznaczone na czerwono.

 • Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól, dana część formularza zostanie oznaczona zieloną ikonką potwierdzenia. Jeśli przy danej części formularza pojawi się czerwony znak ostrzeżenia, oznacza to, że albo brakuje niektórych informacji, albo nie zastosowano którejś reguły wypełniania wniosku.

 • Po zamknięciu formularza można do niego wrócić w zakładce Moje formularze wniosków na stronie głównej formularzy wniosków online Europejskiego Korpusu Solidarności.


 • Wnioski online: Jak wypełnić wniosek
 • Wnioski online: Strona główna6.

Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Złóż wniosek.


Będzie można ponownie otworzyć i złożyć wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania wniosków. Wniosek można ponownie otworzyć w zakładce Moje formularze wniosków na stronie głównej.


7.

Wszystkie złożone wnioski podlegają procedurze oceny przez właściwą Narodową Agencję.

Po zakończeniu oceny Narodowa Agencja podejmuje decyzję, które projekty zostaną dofinansowane, oraz powiadamia wnioskodawców o wynikach konkursu wniosków.Divbox
stylepage-break-after:always;border: 0px; background: white; width:80%;Jak to zrobić przy użyciu narzędzi

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "esc_wf" and label = "4_eac_naitdoc" and label not in ("de","hu","si") and space = currentSpace()