Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.


Show If
groupNAITDOC-auditors, naitdoc-na-it-translator ,NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


 PUBLISHED


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status:

Status
colourRed
titleIT TRANSLATION
Expand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.
Relevantno za ...

Expand
titleKliknite tukaj za ogled tabele, ki prikazuje, za katera razpisna leta, ključne ukrepe in akcije je relevantna ta stran.


Advanced Tables - Table Plus
columnStylesborder:white 4px solid;text-align:left;,border:white 4px solid;text-align:center;,border:white 4px solid;text-align:right;,border:white 4px solid;text-align:right;
rowStylesfont-weight:bold;font-size:1em;color:white;background:#254f8e;border:white 4px solid,background:#d8e4f6;border:white 4px solid,
heading0
multiplefalse
enableHeadingAttributesfalse
stylebackground-color:#d8e4f6;border-collapse:collapse;
enableSortingfalse
classMyClass
enableHighlightingfalse
retainRowStyleOrderfalse


Razpisno leto
Ključni ukrep
Akcija

Od 2020 naprej

KA1 – mobilnost posameznikov

KA150 – akreditacija Erasmus na področju mladine

V tem delu prijavnega obrazca morate opisati, kaj želite doseči s sodelovanjem v tej shemi in v programu Erasmus+. Gre za vaše cilje, pričakovani učinek, načrtovane aktivnosti ipd.Excerpt

Hiter pregled korakov

Table of Contents
maxLevel4
minLevel3
outlinetrue
exclude1//2//3//4//5//
styleNone

Div
stylepage-break-after:always


Podrobno o korakih

Advanced Tables - Table Plus
width100%
enableHeadingAttributesfalse
enableSortingfalseKoraki
1

V stranskem meniju kliknite na »Strateški razvoj«

Kliknite na povezavo Strateški razvoj v stranskem meniju. Odpre se zaslon Strateški razvoj

Tu vnesete informacije o naslednjem:

 • Motivacija in cilji ter
 • Pregled načrtovanih aktivnosti.

2

Izpolnite razdelek »Motivacija in cilji«

Navedite informacije o motivaciji vaše organizacije za sodelovanje v programu in cilje, ki jih želite doseči.

3

Opišite svoj prvi cilj

V razdelku Cilji v temu namenjena polja dodajte naslednje informacije o svojem prvem cilju:

 • Naziv in opis – Kaj želite doseči?
 • Razlaga – Kako je ta cilj povezan s potrebami in izzivi, ki ste jih opisali?


Dodajte nadaljnje cilje (po potrebi)

Za dodajanje nadaljnjih ciljev kliknite na gumb DODAJ CILJ. Prikaže se razdelek Cilj 2.

Kot pri prvem cilju v razpoložljiva polja vnesite vse zahtevane informacije. Vse nadaljnje cilje dodajate na enak način.


Izbrišite cilj

Če želite odstraniti cilj, kliknite na menijsko tipko in izberite možnost Izbriši cilj. Brisanje potrdite s klikom na Da v potrditvenem pojavnem oknu.

Opomba:Izpolnjen mora biti vsaj en cilj.

4

Vnesite informacije o učinku in prispevku

Vnesite informacije o načrtovanem učinku na ciljne skupine, udeležence in sodelujočo organizacijo oz. organizacije ter opišite, kako boste prispevali k uresničevanju osrednjih ciljev Strategije EU za mlade, Evropskih ciljev mladih in/ali ciljev programa.

V pomoč pri izpolnjevanju tega razdelka so vam na voljo povezave z informacijami o Strategiji EU za mlade in Evropskih ciljih mladih.

5

Izpolnite razdelek »Pregled načrtovanih aktivnosti«

V tem razdelku vnesete informacije o aktivnostih, ki jih želite izvajati s sredstvi iz programa Erasmus+.

Prikazana je tabela, v kateri navedete predvideno ciljno število aktivnosti in udeležencev za vsaj tri leta. Število razpoložljivih vrstic je odvisno od števila ciljev, ki ste jih opredelili v razdelku Motivacija in cilji.

Za vnos zahtevanih informacij:

 1. iz spustnega menija izberite Vrsto aktivnosti,
 2. vnesite Ciljno število aktivnosti za posamezno leto,
 3. vnesite Ciljno število udeležencev za posamezno leto in
 4. iz spustnega menija izberite Povezane cilje.

Div
stylepage-break-after:always


Dodate lahko predvidene ciljne vrednosti za še več let (največ 7), za kar uporabite gumb DODAJ LETO.

Najkrajše zahtevano obdobje je 3 leta. Če dodate več kot 3 leta, je na voljo tudi gumb IZBRIŠI LETO, ki omogoča brisanje posameznega dodatnega leta, brisanje pa se začne z letom, ki ste ga dodali nazadnje.

Vnesite ostale zahtevane informacije

V polja, ki so na voljo v tem razdelku, vnesite informacije o temah, kot so vključevanje, okoljska trajnost in druge.

Div
stylepage-break-after:always6

Poglavje »Strateški razvoj« je označeno kot izpolnjeno

Ko vnesete vse obvezne informacije, se ob poglavju Strateški razvoj v stranskem meniju prikaže zelena kljukica. Nadaljujte z izpolnjevanjem naslednjega dela prijavnega obrazca.

Div
stylepage-break-after:alwaysPovezani članki

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "wf" and label = "4_eac_naitdoc" and label = "si" and label = "ka150" and space = currentSpace() and type = "page"