We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.


Show If
groupNAITDOC-auditors, naitdoc-na-it-translator ,NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

  •  

    Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

  •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
    •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status:

Status
colourRedGreen
titleIT TRANSLATIONPUBLISHEDExpand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.
Dotyczy...

Expand
titleClick here to expand to see the table below indicating the Call Year(s), Key Action(s) and Action(s) where the following wiki page is relevantKliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków, akcję kluczową i akcje, których dotyczy ta strona wiki.


Advanced Tables - Table Plus
columnStylesborder:white 4px solid;text-align:left;,border:white 4px solid;text-align:center;,border:white 4px solid;text-align:right;,border:white 4px solid;text-align:right;
rowStylesfont-weight:bold;font-size:1em;color:white;background:#254f8e;border:white 4px solid,background:#d8e4f6;border:white 4px solid,
heading0
multiplefalse
enableHeadingAttributesfalse
stylebackground-color:#d8e4f6;border-collapse:collapse;
enableSortingfalse
classMyClass
enableHighlightingfalse
retainRowStyleOrderfalse


Rok konkursowyAkcja kluczowaAkcja

od 2020

KA1 - Mobilność jednostki 

KA120 - Akredytacja Erasmus

KA150 - Akredytacja Erasmus w sektorze Młodzież

Na tej stronie znajdą Państwo wyjaśnienie jak krok po kroku wypełnić część formularza wniosku dotyczącą Planu Erasmusa: Standardów Jakości lub Planu Erasmusa: Standardów Jakości w sektorze Młodzież. Poniższy przykład obrazuje część dotyczącą Planu Erasmusa: Standardów Jakości KA120 Akredytacja Erasmusa sektor Edukacja szkolna.Excerpt

Krok po kroku

Table of Contents
maxLevel4
minLevel3
outlinetrue
exclude1//2//3//4//5//
styleNone

Div
stylepage-break-after:always


Krok po kroku - opis szczegółowy

Advanced Tables - Table Plus
width100%
enableHeadingAttributesfalse
enableSortingfalseKroki
1

Kliknij "Plan Erasmusa: Standardy Jakości"/"Plan Erasmusa: Standardy Jakości w sektorze Młodzież" w menu bocznym.

Kliknij w "Plan Erasmusa: Standardy Jakości"/"Plan Erasmusa: Standardy Jakości w sektorze Młodzież" w menu bocznym. Otwarte zostanie odpowiednie okno Standardy Jakości. 

Uważnie zapoznaj się z informacjami dotyczącymi standardów. Różnią się one w zależności od wybranej akcji kluczowej oraz typu akredytacji. 

2

Potwierdź swoją zgodę na przedstawione standardy jakości.

Przewiń stronę w dół do sekcji Potwierdzenie Standardów Jakości Erasmusa. Uważniej przeczytaj przedstawione oświadczenie i zaznacz pola, aby potwierdzić swoją zgodę. 

Div
stylepage-break-after:always3

"Plan Erasmusa: Standardy Jakości"/"Plan Erasmusa: Standardy Jakości w sektorze Młodzież" oznaczone jako kompletne.

Po potwierdzeniu przedstawionych standardów, sekcja Plan Erasmusa: Standardy Jakości/Plan Erasmusa: Standardy Jakości w sektorze Młodzież w menu bocznym wyświetli się na zielono. Proszę kontynuować klikając na kolejną część formularza aplikacyjnego.

Div
stylepage-break-after:alwaysPowiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "wf" AND label != "tr" and label = "eac_naitdoc_search" and label in ("ka120","ka150") and label in ("4_eac_naitdoc","3_eac_naitdoc") and label = "pl" and space = currentSpace() and type = "page"