Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.



Advanced Tables - Table Plus


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.


Show If
groupNAITDOC-auditors, naitdoc-na-it-translator ,NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

  •  

    Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

  •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
    •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training





Advanced Tables - Table Plus


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status:

Status
colourRedGreen
titleIT TRANSLATIONPublished



Expand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.





Ko prijavljate organizacijo ali spreminjate njene podatke, imate možnost vnosa identifikacijske kode udeleženca (PIC). Če je vnesena koda PIC že povezana z obstoječim identifikatorjem organizacije, se prikaže opozorilo in podatkov organizacije ni mogoče shraniti.

Opozorilo se glasi: »Vneseno kodo PIC že uporablja druga organizacija. Če ste že pooblaščeni uporabnik te organizacije, lahko s klikom tukaj dostopate do njenih podatkov. Če še niste pooblaščeni uporabnik, se obrnite neposredno na zadevno organizacijo.« S klikom »tukaj« boste vstopili na zaslon Podatki o organizaciji za povezano organizacijo.

Najprej se prepričajte, da ste vnesli pravilno kodo PIC. Če je koda PIC pravilna in kljub temu nimate dostopa do podrobnosti o organizaciji, se obrnite na osebe v svoji organizaciji, ki imajo dostop. Če oseba za stik ni znana ali pa je zapustila organizacijo, se obrnite na lokalno enoto nacionalne agencije.


Excerpt

Table of Contents
maxLevel4
minLevel3
exclude1//2//3//4//5//

Div
stylepage-break-after:always



Advanced Tables - Table Plus
multiplefalse
width90%
enableSortingfalse


Že vnesena koda PIC

Vnesite 9-mestno kodo PIC. Če je koda PIC že povezana z organizacijo, se prikaže spodnje sporočilo in podrobnosti organizacije ne bo mogoče shraniti.

Image Modified

Med vnosom kode PIC se števec znakov posodablja. Ko je koda PIC v celoti vnesena, se števec obarva rdeče in prikaže se številka 0. To pomeni, da ni mogoče vnesti več znakov.

Image Modified


Div
stylepage-break-after:always



Koda PIC ni povezana z identifikatorjem organizacije

Po vnosu kode PIC, ki ni bila registrirana v sistemu za registracijo organizacij, je spremembe mogoče shraniti, če ste vnesli vse druge obvezne informacije.

Image Modified





Div
stylepage-break-after:always



Related Articles

Povezani članki

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "ors" AND label != "tr" and label = "eac_naitdoc_search" and label = "4_eac_naitdoc" and label = "si" and space = currentSpace() and type = "page"