Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Advanced Tables - Table Plus


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training

Advanced Tables - Table Plus


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
pageNAITDOC:@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference:

Status:

Status
colourGreen
titlePUBLISHEDExpand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.
Relevantno za ...

Expand
titleKliknite tukaj za ogled tabele, ki prikazuje, za katera razpisna leta in ukrepe je relevantna ta stran.


Advanced Tables - Table Plus
columnStylesborder:white 4px solid;text-align:left;,border:white 4px solid;text-align:center;,border:white 4px solid;text-align:right;,border:white 4px solid;text-align:right;
rowStylesfont-weight:bold;font-size:1em;color:white;background:#254f8e;border:white 4px solid,background:#d8e4f6;border:white 4px solid,
heading0
multiplefalse
enableHeadingAttributesfalse
stylebackground-color:#d8e4f6;border-collapse:collapse;
enableSortingfalse
classMyClass
enableHighlightingfalse
retainRowStyleOrderfalse


Razpisno leto
Vrsta ukrepa

2020

Vsi

Na tej strani je razloženo, kako v prijavnem obrazcu vnesete podatke organizacije prijaviteljice ali sodelujočih organizacij. Spodnji primer prikazuje korake za dodajanje informacij o organizaciji prijaviteljici za ESC11 – projekti prostovoljstva.

Vnos kode OID in posodabljanje podrobnosti organizacije sta enaka pri vseh razpisih. 


Pri obrazcih ESC52 – znak kakovosti, ESC31 – solidarnostni projekti in ESC13 – partnerstva za prostovoljstvo – letna vloga so v obrazcu na voljo rahlo drugačne funkcije za navajanje informacij o sodelujočih organizacijah. Podrobnosti o teh posebnostih najdete na dnu te strani.


Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%;


Message Box
title Bodite pozorni
typewarning
classmax-width:80%

Vprašanja in polja se lahko razlikujejo glede na ukrep, za katerega se prijavljate. Natančno preberite informacije na zaslonu, da boste pravilno izpolnili ustrezna polja in razdelke.
Table of Contents
maxLevel4
minLevel3
exclude1//2//3//4//5//

Divbox
stylepage-break-after:always;border: 0px; background: white; width:80%;


Excerpt


Advanced Tables - Table Plus
autoNumberColStyleswidth:30px;
width100%
enableHeadingAttributesfalse
enableSortingfalse


Multiexcerpt
MultiExcerptNameApporg1Odprite zaslon »Organizacija prijaviteljica« oz. »Sodelujoče organizacije«

1

V stranskem meniju kliknite na povezavo Organizacija prijaviteljica oz. Sodelujoče organizacije.

V spodnjem primeru se odpre zaslon Organizacija prijaviteljica. Tukaj vnesete podatke o vaši organizaciji.

2
Vnesite kodo OID

1


Multiexcerpt
MultiExcerptNameApporg2
Multiexcerpt include
MultiExcerptNamePIC
PageWithExcerptSI_Spletni obrazci – Sodelujoče organizacijeVnesite ID organizacije oziroma kodo OID. Podatki organizacije, ki so povezani s to kodo OID, se bodo v prijavnem obrazcu samodejno izpolnili.

 1. Potem ko ste vnesli kodo OID, se rob polja kode OID obarva zeleno, kar pomeni, da je bila koda najdena v sistemu. Rdeč klicaj pred poljem kode OID pa kaže, da so potrebni dodatni podatki o organizaciji.
 2. Podatki o organizaciji, povezani s to kodo OID, se samodejno vnesejo v prijavni obrazec. V našem primeru sta prikazana uradni naziv in država.
 3. Za ogled vseh podrobnosti o organizaciji in urejanje dodatnih informacij o organizaciji kliknite na povezavo na uradnem nazivu.Divbox
stylepage-break-after:always;border: 0px; background: white; width:80%;


Multiexcerpt
MultiExcerptNameApporg3
Posodobite podatke o organizaciji
Anchor
Orgdetails
Orgdetails

1

Odpre se zaslon »Podrobnosti o organizaciji prijaviteljici / sodelujoči organizaciji«.

Za premikanje med različnimi deli trenutnega zaslona lahko uporabite zavihke na zgornjem robu ali pa drsite navzdol, da se prikažejo ostali deli strani. Zavihki, označeni z zeleno kljukico, so izpolnjeni. Rdeč opozorilni znak na zavihkih pa nakazuje na manjkajoče informacije.

Podatki o organizaciji prijaviteljici se izpolnijo s podatki, vezanimi na kodo OID, iz sistema za registracijo organizacij. Ti podatki so v načinu samo za branje in jih ni mogoče urejati v obrazcu, temveč samo v sistemu za registracijo organizacij. Lahko pa v tem razdelku dodate druge neobvezne podatke, kot sta elektronski naslov ali oddelek.

2

Posodobite profil (po potrebi).

Prvi podatki, ki jih je treba posodobiti, so v polju Profil. Polje Vrsta organizacije je obvezno in potrebno je izbrati eno od možnosti iz spustnega menija. Če je polje Vrsta organizacije izpolnjeno vnaprej, so bili podatki pridobljeni iz sistema za registracijo organizacij. Prosimo, preverite, ali so prikazani podatki pravilni, in jih po potrebi popravite.

3

Izpolnite razdelek »Povezane osebe«.

Gl. stran: Dodajanje povezanih oseb pri organizacijah.


Divbox
stylepage-break-after:always;border: 0px; background: white; width:80%;
4

Razdelek »Znak kakovosti/akreditacija«.

Za sodelovanje v Evropski solidarnostni enoti organizacije potrebujejo znak kakovosti. Organizacije z veljavno akreditacijo za evropsko prostovoljsko službo lahko sodelujejo v prostovoljskih aktivnostih tudi brez pridobitve znaka kakovosti. Znak kakovosti ali akreditacija za prostovoljstvo Erasmus+ morata biti veljavna vsaj do začetka načrtovanih aktivnosti.

V razdelku Znak kakovosti/akreditacija je pregled informacij o znaku kakovosti oziroma akreditaciji organizacije. Teh informacij ni mogoče spreminjati.

Če informacije o znaku kakovosti oz. akreditaciji niso prikazane, ne boste mogli do konca izpolniti podatkov o organizaciji, ki so potrebni za prijavo. Poskrbite, da vaša organizacija pred tem pravočasno odda vlogo za znak kakovosti.

5

Posodobite ostala polja in zavihke.

V spodnjem primeru so potrebne dodatne informacije v razdelku Ozadje in izkušnje.Preberite navodila na zaslonu in ustrezno izpolnite.

Divbox
stylepage-break-after:always;border: 0px; background: white; width:80%;


6

Izpolnite podatke o dokončanih projektih Erasmus+ (če obstajajo).

V našem primeru je potrebno podati tudi informacije o predhodnem sodelovanju v programu Erasmus+ za pretekla tri leta.

Na voljo je spustni meni za izbiro, ali takšni pretekli projekti obstajajo. Če v spustnem meniju izberete Da, se pokažejo dodatna polja, ki jih morate izpolniti. Po potrebi lahko dodate še več vrstic z gumbom DODAJ DOTACIJO.

 

7

Izpolnite podatke o organizaciji prijaviteljici.

Ko so izpolnjeni vsi podatki o organizaciji v obrazcu, se preko navigacijske sledi ali stranskega menija vrnite na glavni zaslon poglavja Organizacija prijaviteljica.

Poglavje Organizacija prijaviteljica je zdaj označeno z zeleno kljukico, kar pomeni, da so izpolnjeni vsi obvezni podatki.Divbox
stylepage-break-after:always;border: 0px; background: white; width:80%;


Multiexcerpt
MultiExcerptNameApporg4Uredite podatke o organizaciji

1

Za popravljanje že vnesenih podatkov o organizaciji uporabite menijski gumb in izberite Podrobnosti o organizaciji. Pojavil se bo zaslon Podrobnosti o organizaciji prijaviteljici, kjer boste lahko izvedli potrebne popravke.

2
Posebnosti pri obrazcu ESC13 – partnerstva za prostovoljstvo – letna vloga

1

V obrazcu ESE13 – partnerstva za prostovoljstvo – letna vloga ni mogoče vnesti kode OID organizacije prijaviteljice v polje ID organizacije. Polje je obarvano sivo.

2

Kodo OID je potrebno vnesti že v poglavju Kontekst. Ob vnosu kode OID pri kontekstu se več polj v drugih poglavjih že izpolni s podatki iz vašega povezanega partnerstva za prostovoljstvo – ESC12. Tako je tudi v primeru polja za kodo OID in podatkov o organizaciji v poglavju o organizaciji prijaviteljici. Nato pa lahko dodate manjkajoče podatke.

Podrobne informacije najdete v ESC13 Context, Applicant organisation, Associated Person. (samo v angleščini)


Divbox
stylepage-break-after:always;border: 0px; background: white; width:80%;

Multiexcerpt include
SpaceWithExcerptESCITDOC
MultiExcerptNameapporg5
PageWithExcerptSI_Spletni obrazci – Dodajanje podrobnosti za znak kakovosti

Za več informacij si oglejte stran ESE52 znak kakovosti.


Multiexcerpt
MultiExcerptNameESC31ESC31 – solidarnostni projekti: Sestava skupine

1

V prijavnem obrazcu za ESC31 – solidarnostni projekti je potrebno izpolniti dodaten razdelek: Sestava skupine.

Tukaj morate navesti kodo PRN (Participant Reference Number) udeležencev iz skupine, ki sodelujejo v projektu. Če je koda PRN prepoznana, se polja ime, priimek in država bivališča izpolnijo samodejno.

Po potrebi lahko dodate še več udeležencev z gumbom DODAJ ČLANA.

2


Divbox
stylepage-break-after:always;border: 0px; background: white; width:80%;


Povezani članki

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "esc_wf" and label = "basics" and label = "en" and label = "4_eac_naitdoc" and space = currentSpace() and type = "page"