Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: updated layout for pdf export


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status: 

Status
colourGreen
titlePUBLISHEDExpand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.
På denna sida förklaras hur man registrerar en organisation i systemet för registrering av organisationer om du planerar att delta i någon av de åtgärder som förvaltas av de nationella myndigheterna enligt programmen Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren.


Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%


Message Box
titleViktigt
typeerror
classmax-width:80%; border-width: 1px

Innan du påbörjar registreringen av din organisation, försäkra dig om att den inte redan är registrerad. Använd Sökfunktionen Organisation Registration för att kontrollera detta.För att slutföra registreringsprocessen och spara aktuellt läge, måste du klicka på knappen Register my organisation.  Denna knapp är inte aktiv förrän alla obligatoriska avsnitt är ifyllda. Ytterligare avsnitt blir tillgängliga efter registreringen, så att du kan ladda upp handlingar eller se associerad ackreditering. För närvarande kommer endast Erasmus+ stadgan för högre utbildning att visas.


Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%


Message Box
iconnone
titleNotera!
typewarning
classborder-width: 1px

Systemet för registrering av organisationer har ingen automatisk sparfunktion. Stäng inte webbläsaren eller navigera till en annan webbsida om du inte har slutfört din registrering genom att klicka på knappen Register my organisation. Annars kommer all information som du har angett att gå förlorad och du måste starta registreringen från början.


Table of Contents
maxLevel3
minLevel3Div
stylepage-break-after:alwaysAdvanced Tables - Table Plus
columnStyleswidth:30px;
autoNumberColStyleswidth:30px;
heading0
width85%
autoNumbertrue
enableSortingfalse

Gå in på plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.


Kontrollera att din organisation inte redan har registrerats innan du påbörjar en ny registrering.


Dubbelkolla för säkerhets skull att din organisation inte redan har registrerats med hjälp av funktionen sök. När du har försäkrat dig om att den inte är registrerad, registrera din organisation.

Om du hittar flera resultat som matchar dina organisationsuppgifter, be en kollega inom organisationen om vägledning rörande vilken du ska välja. Om någon av identifieringskoderna för deltagare (PIC)/organisationsnumren är associerade med en ECHE-kod, anses detta vara det rätta organisationsnumret för användning i dina ansökningar. 


Klicka på ”Register My Organisation”.

Börja registrera din organisation:

 1. Genom att klicka på knappen Register My Organisation på hemsidan för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren eller 
 2. Via Organisations menu genom att välja Register My Organsation.

Du kommer att dirigeras till systemet för registrering av organisationer.

Image Modified

Div
stylepage-break-after:alwaysLogga in med hjälp av ditt EU-användarnamn.

Om du ännu inte är inloggad på något av kommissionens system, kommer du att bli ombedd att logga in med ditt EU-användarnamn.

Om du inte har något EU-användarnamn kan du omedelbart skapa ett konto från den här sidan. Kom ihåg att använda den e-postadress som associerats med ditt EU-inloggningskonto och som används för att få tillgång till något av kommissionens system. Se EU-inloggningssidan för mer information. 

Image Modified

Klicka på ”Edit” för att börja.

På skärmen Welcome to the Organisation Registration system, klicka på knappen Edit för att påbörja processen. Registreringens status är DRAFT

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:
825px;
85%

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameNavigation
PageWithExcerptSE_OID Basfunktioner i systemet för registrering av organisationer

Image Modified


Div
stylepage-break-after:alwaysFyll i ”Organisation data”.

Lämna begärda uppgifter om din organisation, såsom officiellt namn, firmanamn, rättslig status, språk, land med mera. Om din organisation redan har en identifieringskod för deltagare (PIC) men organisationsinformationen inte har överförts till systemet för registrering av organisationer, bör du ange den på den här skärmen.

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%


Message Box
iconnone
titleGlöm inte!
typegeneric
classborder-width: 1px

Kom ihåg att kontrollera om din organisation har överförts med hjälp av sök. If you can find the organisation, there is no need to register again.De tillgängliga verktygstipsen som markeras med ikonen  (info)
ger ytterligare instruktioner och hjälp med att fylla i varje fält.

Efter det att alla obligatoriska uppgifter har angetts, växlar menyikonen Organisation data till grönt och du kan gå vidare till avsnittet Legal Address.

Image Modified


Div
stylepage-break-after:alwaysFyll i ”Legal Address”.

Gå in på avsnittet Legal address från sidomenyn och ange de begärda uppgifterna. 

När alla obligatoriska fält är ifyllda, växlar menyikonen Legal address till grönt och du kan gå vidare till avsnittet Organisation Contact Person

Image Modified


Div
stylepage-break-after:always


Lägg till ”Organisation Contact Person”.

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameContact_NoPIC
PageWithExcerptSE_OID Hur man lägger till organisationens kontaktperson och auktoriserade användare

Div
stylepage-break-after:always


Add the first "Authorised User".

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameAdd_SRUser
PageWithExcerptSE_OID Hur man lägger till organisationens kontaktperson och auktoriserade användare

Div
stylepage-break-after:always


Lämna in registreringen.

När all information matats in i registreringsformuläret, aktiveras knappen Register my organisation. Klicka på knappen för att lämna in dina uppgifter och slutföra registreringen.

Ett bekräftelsemeddelande samt det nyskapade organisationsnumret visas. Organisationsnumret består av åtta siffror som föregås av bokstaven ”E”. 

Image Modified

Högst upp på skärmen kommer du att märka att statusen har ändrats från Draft till Registered och att det nyskapade organisationsnumret visas. 

Statusen Registered indikerar att inlämningen lyckades. Det innebär inte att organisationen redan är certifierad av den nationella myndigheten. 

När du väl har registrerat din organisation blir ytterligare två avsnitt tillgängliga:

Dessutom är det nu möjligt att  lägga till fler auktoriserade användare.

Anchor
accreditation
accreditation
Avsnittet ”Accreditations”.

Avsnittet Accreditations visas i sidomenyn efter lyckad registrering. Om din organisation aldrig har registrerats hos kommissionen, visas ingen information i detta avsnitt. Om du har angett en identifieringskod för deltagare (PIC) som har en associerad Erasmus+ stadga för högre utbildning (ECHE), kommer stadgan att visas här. Om du har glömt att ange din identifieringskod för deltagare (PIC) i avsnittet Organisation data, kan du göra det i detta skede. Tryck sedan på knappen Update my organisation och gå tillbaka till avsnittet Accreditations för att kolla om din ECHE-kod nu visas.

Image Modified


Div
stylepage-break-after:always


Anchor
docs
docs
Avsnittet ”Documents”. 

När organisationen väl har registrerats kan du lägga till handlingar som den nationella myndigheten behöver för att certifiera din organisation. Information om de handlingar som ska laddas upp kan hittas i programguiderna för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Se sidan SE_OID Hantera handlingar för ytterligare information om hur man laddar upp och hanterar din organisations handlingar.

Image Modified


Meddelande.

Systemet för registrering av organisationer kommer att skicka ett e-postmeddelande till den person som har registrerat organisationen och till alla personer som har angetts som auktoriserade användare. Detta meddelande kommer att innehålla organisationsnumret, ytterligare information och relevanta länkar.
Div
stylepage-break-after:alwaysContent by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "oid" and label = "eac_naitdoc_search" and label = "se" and label in ("3_eac_naitdoc","4_eac_naitdoc") and space = currentSpace() and type = "page"