Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: updated layout for pdf export


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Edit pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status: 

Status
colourGreen
titlePUBLISHED


Expand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing 

Status
colourYellow
titleREVIEW
 If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleREVIEW NA WG
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAGED
but may remain on this wiki for reference.

Please, note this message is not visible to the NA user group.

Advanced Tables - Table Plus
width90%

På denna sida förklaras hur man söker efter organisationer i systemet för registrering av organisationer via plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens hemsida. 

Sökfunktionen är särskilt användbar om du vill registrera en organisation och är osäker på huruvida den redan har registrerats. Den gör det också möjligt för dig att hitta allmän information om en organisation som är registrerad på plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:80%85%;


Message Box
titleViktigt
typeerror

Om du planerar att register en organisation rekommenderas det att du söker liknande organisationer före du påbörjar registreringprocessen för att undvika dubbel registrering. Då kan du bestämma ifall du vill använda en redan existerande organisationsnummer i din ansökan eller ifall du ska registrera din organisation före du startar med ansökan. 


Advanced Tables - Table Plus
width75%


Excerpt


Table of Contents
maxLevel4
minLevel3
exclude1//2//3//4//5//

Div
stylepage-break-after:always


Komma åt sökningen.

Förklaring och illustration.

Det finns flera sätt att komma åt sökfunktionen:

 1. Direkt på plattformen Erasmus+ and Europeiska solidaritetskårens hemsida. Det är inte nödvändigt att logga in med ditt EU-inloggningskonto för att kunna använda sökfunktionen på denna sida. Som standard visas sökfältet för enkel sökning.
 2. På sidan Search for an Organisation, som nås från menyn Organisations. Om man väljer det här alternativet kommer Advanced Search att öppnas. 

Sök efter en organisation.

Enkel sökning.

Alternativet enkel sökning visas som standard.

I sökfältet skriver man hela eller delar av det officiella namnet, firmanamnet eller organisationens webbplats och klickar på Search. Alla organisationer som innehåller värden som liknar de du har angett kommer att visas i Search Results. Se avsnittet Results listnedan för mer information.

Image Modified


Div
stylepage-break-after:alwaysAvancerad sökning.

 plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens hemsida:

 1. Välj alternativet Search i menyn Organisations för att öppna den avancerade sökningen direkt.
 2. Klicka på knappen Expand advanced search bredvid sökfältet från huvudsidan.
 3. En utökad uppsättning fält, Advanced search, visas så att du kan begränsa din sökning.

Image Modified

Om du söker efter en enda organisation, är det att föredra att söka med hjälp av identifieringskoden för deltagare (PIC), eftersom den är unik för varje organisation. Om du inte har identifieringskoden för deltagare (PIC) till hands, använd någon av de andra sökkriterierna.

Klicka på knappen Search

I vårt exempel söker vi genom att använda en del av organisationens officiella namn och land som kriterier.

Beroende på vilka sökkriterier du använder, kommer resultaten att innefatta:

 • alla organisationer som innehåller värden liknande de som du har angett för det officiella namnet, firmanamnet eller hemsidan, och
 • endast de organisationer som exakt matchar de värden som du har angett under till exempel land, identifieringskod för deltagare (PIC), organisationsnummer, registreringsnummer, momsregistreringsnummer och kod för Erasmus stadga för högre utbildning.

I vårt exempel hittas endast en organisation som uppfyller de angivna sökkriterierna.

För att ta bort alla inmatade sökkriterier, klicka på knappen Reset

Image Modified


Div
stylepage-break-after:always


Listan över sökresultat.

Förklaring och illustration.

De organisationer som matchar dina sökkriterier listas nedanför sökfälten.

Antalet hittade poster visas överst på listan. Tio poster per sida visas som standard. Om fler än tio poster hittas, använd pilarna längst ned för att gå igenom listan och se fler poster.

Du kan sortera listan efter de olika kolumnerna, i stigande eller fallande ordning, genom att klicka på upp/ner-pilen i en särskild kolumn.

Image Modified

En sökruta finns längst upp till höger i resultatlistan för ytterligare sökning i de listade posterna. Skriv in en del av det officiella namn som du söker efter och tryck på Search.

Resultatlistan kommer att begränsas till dina specifika kriterier. 

Image Modified

Div
stylepage-break-after:alwaysContent by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "oid" AND label != "wf" and label in ("eac_naitdoc_search","4_eac_naitdoc","3_eac_naitdoc") and label = "se" and space = currentSpace() and type = "page"