Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: layout adjustment for pdf export


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-moderators

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.

Panel
borderColorRed
bgColorwhite
titleColorwhite
borderWidth7
titleBGColorred
borderStylesolid
titleDO NOT Move or Replace

This page is linked to the main graphic on the wiki Welcome Page. Please update content on this page after it has passed NA WG review.Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference:   

Jira
serverIMT
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId8cb6da3e-6cc5-33c4-be79-b37abff6f784
keyITT-3170
 
Jira
serverIMT
serverId2b94b1f9-d06c-3288-8fb5-4eccbd7e2074
keyITT-3339

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status:

Status
colourGreen
titlePUBLISHEDExpand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.
Multiexcerpt
MultiExcerptName1

Inledning till handledningen för registrering av organisationer

Genom systemet för registrering av organisationer för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren tillhandahålls en unik identitetsbeteckning (organisationsnummer) för alla organisationer som har för avsikt att ansöka om ackreditering eller bidrag för åtgärder inom ramen för Erasmus+  och Europeiska solidaritetskåren som förvaltas av nationella myndigheter.

Organisationsnumret måste användas i alla framtida öppna ansökningsomgångar på  Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskårens formulär

Denna första version av handledningen för registrering av organisationer är skriven för att leda de som tidigare har använt deltagarportalen, nu finansierings- och anbudsportalen för ett gemensamt område för utbyte av elektroniska uppgifter (SEDIA)och de som inte har använt den, till de mest relevanta respektive sidorna.

Svara på frågorna nedan för att navigera till de sidor som är mest relevanta för dina kunskaper om EAC:s process för registrering av organisationer. Om processen är ny för dig föreslår vi att du läser inledningen till denna handledning. Table of Contents
maxLevel2


Div
stylepage-break-after:always
Multiexcerpt
MultiExcerptName3


Multiexcerpt
MultiExcerptNameORS_Questions

Hoppa till relevant avsnitt i handledningen

Table of Content Zone
minLevel7
locationtop


Section

Har du haft tillgång till att redigera dina organisationsuppgifter i  deltagarportalen för utbildning, audiovisuella verk, kultur, medborgarskap och volontärarbetenu finansierings- och anbudsportalen för ett gemensamt område för utbyte av elektroniska uppgifter (SEDIA)?

Divbox
stylebackground: white; border:1px solid #54ACD7; Border-radius: 5px

Ja.Expand
titleOm du tidigare har haft tillgång till att redigera organisationsuppgifterna i...

Om du tidigare har haft tillgång till att redigera organisationsuppgifterna i deltagarportalen, nu  finansierings- och anbudsportalen för ett gemensamt område för utbyte av elektroniska uppgifter (SEDIA), har du behållit denna tillgång till att redigera organisationsuppgifterna i systemet för registrering av organisationer. Logga in på plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren för att se din förteckning över organisationer: My Organisations. Du måste använda samma e-postadress som associerats med ditt EU-användarnamn och som anges i deltagarportalen. Se mer information om hur du ändrar din organisation efter det att du har loggat in. Du kommer också att se organisationsnumret från förteckningen My Organisations.

Om du tidigare har haft tillgång men inte har det längre i det nya systemet för registrering av organisationer, se nedan för instruktioner om hur man gör.

Nej.Expand
titleKan du identifieringskoden för deltagare (PIC) för...

Kan du identifieringskoden för deltagare (PIC) för den organisation som du vill registrera?

Divbox
stylebackground: white; border:1px solid #BDBDBD; Border-radius: 5px

Ja.Expand
titleAnvänd funktionen Search för....

Använd funktionen Search för att hitta ditt organisationsnummer.


Nej. / Jag tror inte det. Expand
titleFör säkerhets skull, dubbelkolla med hjälp av funktionen...

För säkerhets skull, dubbelkolla med hjälp av funktionen Search att din organisation inte har registrerats tidigare. När du väl är säker på att den inte är registrerad, registrera din organisation.

Om du hittar flera resultat som matchar dina organisationsuppgifter, be en kollega inom din organisation om vägledning rörande vilken du ska välja. Om någon av identifieringskoderna för deltagare (PIC) eller något av organisationsnumren är associerade med en ECHE-kod, anses detta vara den korrekta organisationen för vidare användning i webbansökningar.


Div
stylepage-break-after:alwaysSection

Har din organisation tidigare ansökt om ackreditering eller bidrag för Erasmus+ (som förvaltas av nationella myndigheter) och/eller Europeiska solidaritetskåren?

Divbox
stylebackground: white; border:1px solid #54ACD7; Border-radius: 5px

Ja.Expand
titleAnvänd funktionen Search för...

Använd funktionen Search för att hitta ditt organisationsnummer.


Nej. / Jag tror inte det. Expand
titleFör säkerhets skull, dubbelkolla med hjälp av funktionen...

För säkerhets skull, dubbelkolla med hjälp av funktionen Search att din organisation inte har registrerats tidigare. När du väl är säker på att den inte är registrerad, registrera din organisation.

Om du hittar flera resultat som matchar dina organisationsuppgifter, be en kollega inom din organisation om vägledning rörande vilken du ska välja. Om någon av identifieringskoderna för deltagare (PIC) eller något av organisationsnumren är associerade med en ECHE-kod, anses detta vara den korrekta organisationen för vidare användning i webbansökningar.


Jag vet inte. Expand
titleI kriterierna för berättigande i programhandledningen...

I kriterierna för berättigande i programhandledningen till Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens handledning anges vilka åtgärder som är åtgärder inom ramen för Erasmus+ (som förvaltas av nationella myndigheter) och Europeiska solidaritetskåren. 

Använd funktionen Search för att hitta ditt organisationsnummer. Om du inte kan hitta det eller om du hittar flera resultat, be en kollega inom din organisation om vägledning rörande att använda en korrekt identifieringskod för deltagare (PIC). Om det finns flera identifieringskoder för deltagare (PIC) och någon av dem är associerad med en ECHE-kod, anses denna vara den korrekta identifieringskoden för deltagare (PIC).
Section

Har du hittat ditt organisationsnummer i systemet?

Divbox
stylebackground: white; border:1px solid #54ACD7; Border-radius: 5px

Ja.Expand
titleNotera organisationsnumret. Du kan...

Notera organisationsnumret. Du kan nu använda organisationsnumret i alla öppna ansökningsomgångar i  Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskårens formulär.


Nej. Expand
titleOm du har en identifieringskod för deltagare (PIC)...

Om du har en identifieringskod för deltagare (PIC) och din organisation tidigare har ansökt om en ackreditering eller om ett bidrag för åtgärder inom ramen för Erasmus+ (som förvaltas av nationella myndigheter) och Europeiska solidaritetskåren, kontakta din nationella myndighet för ytterligare hjälp. 
Div
stylepage-break-after:alwaysSection

Måste du redigera eller uppdatera organisationsuppgifterna i systemet?

Divbox
stylebackground: white; border:1px solid #54ACD7; Border-radius: 5px

Ja.Expand
titleFrån landningssidan går du till My Organisations och redigerar...

Från landningssidan går du till My Organisations och redigerar organisationsuppgifterna. Om du inte kan se organisationsuppgifterna från My Organisation, kontakta din kollega som har tillgång till att redigera organisationen i deltagarportalen, nu finansierings- och anbudsportalen för ett gemensamt område för utbyte av elektroniska uppgifter (SEDIA). Han/hon kommer också att ha tillgång till att redigera organisationen i systemet för registrering av organisationer och kan ge dig åtkomst genom att lägga till dig som auktoriserad användare eller ändra organisationsuppgifterna åt dig.

Om du inte hittar någon kollega i organisationen som har tillgång till att redigera organisationsuppgifterna i deltagarportalen, nu finansierings- och anbudsportalen för ett gemensamt område för utbyte av elektroniska uppgifter (SEDIA), kontakta din nationella myndighet som tillhandahåller identifieringskoder för deltagare (PIC) och/eller organisationsnummer för ytterligare hjälp. För närmare uppgifter om vilken information som ska lämnas till den nationella myndigheten, se nedan.


Nej.  Expand
titleÄven om du inte är auktoriserad...

Även om du inte är auktoriserad användare i systemet för registrering av organisationer, kan du fortfarande använda organisationsnumret i ansökningsformuläret.Anchor
LostAccess
LostAccess

Section

Ingen i min organisation har tillgång till vår organisationsinformation i systemet för registrering av organisationer. Vad kan vi göra? 

Divbox
stylebackground: white; border:1px solid #54ACD7; Border-radius: 5px


Expand
titleEn vederbörligen kontrollerad företrädare för organisationen..
 1. En vederbörligen kontrollerad företrädare för organisationen måste kontakta den nationella myndigheten och meddela att en användare behöver ha tillgång till organisationsinformationen i det nya systemet för registrering av organisationer.
 2. Den nationella myndigheten kommer att begära:
 3. Den nationella myndigheten kommer då att kontrollera i sitt eget projektledningssystem om den användare som avses i begäran verkligen inte finns med för den specifika organisationen. 
 4. Den nationella myndigheten kommer sedan att vidta nödvändiga åtgärder för att lägga till kontot.
 5. Den nationella myndigheten kommer därefter att meddela organisationen och den auktoriserade användaren så snart åtkomst har beviljats. Åtkomsten till organisationsinformationen i systemet för registrering av organisationer bör fungera. Organisationen kommer då att visas i förteckningen My Organisations och uppgifterna ska kunna nås och uppdateras vid behov.
Div
stylepage-break-after:always
Multiexcerpt
MultiExcerptName4


Advanced Tables - Table Plus
rowStyles,style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;"
heading0
width85%
enableHeadingAttributesfalse
columnAttributesstyle="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;"
enableSortingfalse
enableHighlightingfalse
retainRowStyleOrderfalse

Införande av systemet för registrering av organisationer i Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Anchor
intro
intro

Multiexcerpt
MultiExcerptNameOrgReg_1


Varje organisation som vill ansöka om ackreditering eller om bidrag inom ramen för kommissionens program måste registrera sig och tillhandahålla sina grundläggande juridiska och finansiella uppgifter.

För åtgärder som förvaltas av Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur (DG EAC) genom de nationella myndigheterna, sker detta i systemet för registrering av organisationer, ett nytt verktyg som tillhandahålls av DG EAC. Dessa åtgärder kallas decentraliserade åtgärder och innefattar en del av programmen inom ramen för Erasmus+ and Europeiska solidaritetskåren. För programmen inom ramen för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kontrollera de relevanta programguiderna och webbplatserna för att fastställa huruvida de åtgärder som du tidigare ansökt om eller planerar att ansöka om är centraliserade eller decentraliserade åtgärder. 

Efter registrering tilldelas organisationen en unik identifieringsbeteckning. Detta är organisationsnumret som kommer att användas för ansökningar och även som en referens av kommissionen och de nationella myndigheterna i framtida interaktioner.

För centraliserade åtgärder inom ramen för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens, genomförs registreringen i deltagarportalen, nu finansierings- och anbudsportalen för ett gemensamt område för utbyte av elektroniska uppgifter (SEDIA). Dessa åtgärder förvaltas av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) tillsammans med andra program, såsom Kreativa Europa, Ett Europa för medborgarna, EU-frivilliga för humanitärt arbete. Registrering i portalen kommer att resultera i en personlig identifieringskod, kallad PIC. Besök finansierings- och anbudsportalen för specifika instruktioner och ytterligare information.

Organisationer som vill delta i både decentraliserade och centraliserade åtgärder inom ramen för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren, måste använda båda systemen och kommer att ha två olika och unika identifieringsbeteckningar: identifieringskoden för deltagare (PIC) och organisationsnumret. 

Om du är en ny användare, måste du skapa ett EU-inloggningskonto innan du registrerar din organisation i systemet för registrering av organisationer eller finansierings- och anbudsportalen.

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%;


Message Box
iconnone
titleInformation
typegeneric
classborder-width: 1px

Se kriterierna för berättigande i programhandledningen till Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens handledning för ta reda på var din specifika ackrediterings-/bidragsansökan för dessa två program ska lämnas in, och var din organisation ska registreras.

Div
stylepage-break-after:alwaysHur registrerar jag min organisation i systemet för registrering av organisationer?


Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%;


Message Box
titleViktigt
typeerror
classmax-width:80%; border-width: 1px

Registrera din organisation en gång, även om du tänker delta i flera ansökningsomgångar. 


Som auktoriserad användare som företräder sin organisation kommer du att lämna all nödvändig information om din organisation i systemet för registrering av organisationer. 

För att undvika flera registreringar av samma organisation, använd den tillgängliga sökfunktionen för att identifiera eventuella liknande organisationer innan du påbörjar registreringsprocessen. Detta kommer att göra det möjligt för dig att bestämma huruvida ett redan befintligt organisationsnummer kan användas i ett webbaserat ansökningsformulär eller huruvida du bör registrera din organisation för första gången. Se  Hur man söker efter organisationer för närmare upplysningar. Om du hittar flera resultat som matchar dina organisationsuppgifter, be en kollega inom organisationen om vägledning rörande vilken du ska välja. Om någon av identifieringskoderna för deltagare (PIC) eller något av organisationsnumren är associerade med en ECHE-kod, anses denna vara den korrekta organisationen att använda i framtida webbaserade ansökningar.

Ha de juridiska uppgifterna om din organisation och de programrelaterade upplysningarna till hands. Du kan kontrollera den information som du kommer att behöva för registrering i dokumentationen för den specifika ansökningsomgången. Du måste registrera din organisation innan du lämnar in ditt ansökningsformulär.

Efter det att du har lämnat in all den information som behövs för att registrera din organisation, kommer du att få ett unikt organisationsnummer. Detta organisationsnummer kan användas omedelbart för att ansöka om decentraliserade åtgärder i väntan på cerifiering från den ansvariga nationella myndigheten.


Jag har redan en identifieringskod för deltagare (PIC). Behöver jag ett organisationsnummer?

Ja, organisationsnumret måste användas i alla framtida öppna ansökningsomgångar för åtgärder inom ramen för Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren som förvaltas av nationella myndigheter. Undantag görs för pågående ansökningar om Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke (ESC52/ansökningsår 2019), där man fortfarande kommer att använda identifieringskoden för deltagare (PIC) som erhållits från deltagarportalen, nu finansierings- och anbudsportalen för ett gemensamt område för utbyte av elektroniska uppgifter (SEDIA).

Om du redan tidigare har använt din identifieringskod för deltagare (PIC) för att ansöka om decentraliserade projekt inom ramen för Erasmus + eller Europeiska solidaritetskåren, behöver du inte registrera på nytt i systemet för registrering av organisationer. Organisationsuppgifterna har överförts från deltagarportalen, nu finansierings- och anbudsportalen för ett gemensamt område för utbyte av elektroniska uppgifter (SEDIA), till systemet för registrering av organisationer och din organisation har tilldelats ett unikt organisationsnummer.

Om du var självregistrerande användare, företrädare för juridisk person (LEAR) eller kontoadministratör som förvaltade din organisations identifieringskod för deltagare (PIC), då har du redan tillgång till det nya systemet för registrering av organisationer. Logga bara in på det nya systemet med hjälp av dina befintliga EU-inloggningsuppgifter och hantera dina organisationsuppgifter från OID My Organisations

Det går att hitta organisationsnumret med hjälp av den tillgängliga sökfunktionen och din identifieringskod för deltagare (PIC).


Div
stylepage-break-after:always


Jag vet inte om jag har ett organisationsnummer eller en identifieringskod för deltagare (PIC).

För säkerhets skull, dubbelkolla med hjälp av funktionen Search att din organisation inte har registrerats tidigare. När du väl är säker på att den inte är registrerad, registrera din organisation.

Om du hittar flera resultat som matchar dina organisationsuppgifter, be en kollega inom din organisation om vägledning rörande vilken du ska välja. Om någon av identifieringskoderna för deltagare (PIC) eller något av organisationsnumren är associerade med en ECHE-kod, anses denna anses vara den korrekta organisationen att använda i framtida webbaserade ansökningar.


Var registrerar man för Erasmus stadga för högre utbildning (ECHE)?

Eftersom Erasmus stadga för högre utbildning (ECHE) tilldelas av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea), måste en högre institution registrera sig på finansierings- och anbudsportalen för ett gemensamt område för utbyte av elektroniska uppgifter (SEDIA), och sedan använda identifieringskoden för deltagare (PIC) för att ansöka om stadgan. Om institutionen tilldelas ECHE, kan den:


Europeiska solidaritetskåren.

Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke tilldelas av nationella myndigheter eller Eacea.

Organisationer som önskar delta i Europeiska solidaritetskårens verksamhet måste för det första registrera sig för det pågående ansökningsåret, 2019, på finansierings- och anbudsportalen för ett gemensamt område för utbyte av elektroniska uppgifter (SEDIA) och erhålla en identifieringskod för deltagare (PIC). Denna identifieringskod för deltagare (PIC) används sedan för att ansöka om European Solidarity Corp Quality Label (ESC52/Call year 2019). För det andra måste organisationen registreras i systemet för registrering av organisationervarvid identifieringskoden för deltagare (PIC) måste anges under registreringsprocessen, och ett organisationsnummer erhållas. Organisationsnumret används sedan för att ansöka om annan verksamhet inom ramen för Europeiska solidaritetskåren, med undantag för ESC14 – Volontärgrupper på högprioriterade områden. 

Ungdomsgrupper som vill genomföra solidaritetsprojekt måste också registrera sig i systemet för registrering av organisationer och erhålla ett enda organisationsnummer.

Från och med ansökningsåret 2020 behöver organisationer som vill delta i Europeiska solidaritetskårens verksamhet endast registrera sig i systemet för registrering av organisationerDärmed kommer de att använda organisationsnumret för att ansöka om både kvalitetsmärkningen och därefter om annan verksamhet inom ramen för Europeiska solidaritetskåren.

Ungdomsgrupper som vill genomföra solidaritetsprojekt måste också registrera sig i systemet för registrering av organisationer och erhålla ett enda organisationsnummer.
Div
stylepage-break-after:always
Multiexcerpt
MultiExcerptName5


Multiexcerpt
MultiExcerptNameOrganisationValidation


Advanced Tables - Table Plus
rowStyles,style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;"
width85%
columnAttributesstyle="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;",style="border:0;"
enableSortingfalse

Hur kommer organisationsinformationen att kontrolleras?

Organisationsuppgifterna kommer att kontrolleras av olika institutioner beroende på vilken del av programmet det handlar om och vilken institution som handlägger begäran. Kontrollen görs endast när det är nödvändigt, vanligtvis efter det att ett förslag till bidrag har utvärderats med positivt resultat. 

Certifikat från den nationella myndigheten.

Registrerade organisationer som ansöker om decentraliserade åtgärder kommer att få sina uppgifter certifierade av den nationella myndigheten i det berörda deltagarlandet. Alla handlingar som laddas upp i det nya systemet för registrering av organisationer kommer att kontrolleras av den nationella myndigheten. Om organisationen godkänns, anses den vara certifierad av den nationella myndigheten. Tills certifieringen är avslutad, visas statusen för organisationsnumret i systemet för registrering av organisationer som Registered.

Om en organisation ansöker om yrkesinriktad utbildning  (VET) och ackreditering för konsortier för högre utbildning kommer organisationen också att behöva certifieras av den nationella myndigheten. 

Efter det att certifieringen genomförts med tillfredsställande resultat av den nationella myndigheten, uppdateras statusen för ditt organisationsnummer i systemet för registrering av organisationer till NA Certified


Validering från genomförandeorganet för forskning (REA).

Ansökningar om bidrag för centraliserade projekt inom ramen för Kreativa Europa, Erasmus+, Ett Europa för medborgarna, EU-frivilliga för humanitärt arbete handläggs av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea), därför kontrolleras och valideras organisationen av genomförandeorganet för forskning (REA) i Bryssel.

Detta förfarande kallas  validering av rättslig enhet.


Div
stylepage-break-after:alwaysBegäran om ackreditering, som handläggs av EACEA.

Erasmus stadga för högre utbildning (ECHE)

Om en organisation tilldelas Erasmus stadga för högre utbildning (ECHE), kommer den varken att valideras eller certifieras under själva ackrediteringsprocessen. Detta kommer att ske senare beroende på bidragsansökan. Organisationen kommer att:

Kvalitetsmärkning som handläggs av Eacea

Eftersom Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärken tilldelas av EACEA, kommer även organisationsuppgifterna att certifieras av EACEA.

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%;


Message Box
titleNotera
typewarning
classmax-width:80%

Organisationer som deltar i Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens verksamhet som förvaltas av nationella myndigheter (såsom sökande, mottagare, partner, värdar eller konsortiemedlemmar) och som redan har en identifieringskod för deltagare (PIC), kommer att kopieras till det nya systemet för registrering av organisationer. Om en organisation redan validerats av genomförandeorganet för forskning (REA), kommer den automatiskt att vara certifierad av nationella myndigheter.

Om din organisation ansöker om centraliserade åtgärder, måste den gå igenom REA-valideringsprocessen, oavsett om den redan har certifierats för ett decentraliserat projekt eller inte.

Du kan bli ombedd om diverse dokumentation eller information i båda fallen. Om till exempel din organisation har valts ut för en centraliserad åtgärd, måste du utse en företrädare för juridisk person (LEAR) och bifoga rättsliga dokument med hänsyn till valideringen. I så fall måste de obligatoriska fälten för företrädaren för juridisk person (LEAR) fyllas i i portalen. Någon företrädare för juridisk person (LEAR) behöver inte utnämnas om identifieringskoden för deltagare (PIC) inte har validerats av genomförandeorganet för forskning (REA).


Webbadress

Den fullständiga webbadressen till systemet för registrering av organisationer för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren:  https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registrationDiv
stylepage-break-after:alwaysHur man gör det i verktygen

Page Tree
root@self