Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: updated layout for pdf export


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.

Warning
titleTAKE NOTE

This page uses excerpts to and from other OID pages. Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Edit pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Edit pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training 
Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference:

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status: 

Status
colourGreen
titlePUBLISHED


Expand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing 

Status
colourYellow
titleREVIEW
 If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleREVIEW NA WG
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAGED
but may remain on this wiki for reference.

Please, note this message is not visible to the NA user group.
Table of Contents
maxLevel2Div
stylepage-break-after:alwaysExcerpt

Mistä on kyse?

Organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään kirjattuja organisaation tietoja voidaan joutua päivittämään. Organisaation on muokattava tietojaan eri tilanteissa:

 1. Organisaatiotietojen siirtäminen osallistujaportaalista uuteen organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään
 2. Organisaatiotietoihin tehtävät muutokset
 3. Yhteyshenkilön vaihtuminen
 4. Valtuutettujen käyttäjien vaihtuminen


Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:750px;85%


Message Box
iconnone
titleTiedoksi
typegeneric
classborder-width: 1px

Jos organisaatiosi on rekisteröity sekä organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään että osallistujaportaaliin, on suositeltavaa päivittää organisaation tiedot molemmissa järjestelmissä. 

Organisaation tietojen muokkaaminen organisaatioiden rekisteröintijärjestelmässä


Pikaohjeet

Table of Contents
maxLevel3
minLevel3


Div
stylepage-break-after:alwaysTarkat ohjeet

Advanced Tables - Table Plus
columnStyleswidth:30px;
autoNumberColStyleswidth:30px;
heading0
widthwidth:85%;
autoNumbertrue
enableSortingfalse

Siirry luetteloon ”My Organisations” ja valitse ”Edit” päivitettävän organisaation kohdalla.

Multiexcerpt
MultiExcerptNameModify_basics


1

Siirry Erasmus+-ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen alustalta sivulle FI_OID Omat organisaatiot

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameMyOrgs
PageWithExcerptFI_OID Omat organisaatiot

Sinua pyydetään antamaan EU Login -tietosi, jos et ole vielä kirjautunut mihinkään Euroopan komission järjestelmään.

Näkyviin tulee luettelo organisaatioista, joiden tietoihin sinulla on käyttöoikeus. Avaa organisaation tiedot napsauttamalla Details-sarakkeen sinistä nuolikuvaketta.

Image Modified

Organisaatioiden rekisteröintijärjestelmässä avautuu näyttö Organisation data. Täällä voit käyttää kaikkia tällä hetkellä saatavilla olevia organisaatiotietoja. 

Voit avata lomakkeen tietyn osan helposti sivuvalikosta.

Image ModifiedDiv
stylepage-break-after:always


Muokkaa tietoja kohdassa "Organisation data".

1

Muokkaa organisaatiotietoja seuraavasti:

 1. Siirry osaan Organisation data
 2. Tee tarvittavat muutokset. 
 3. Jos organisaatiosi osalta ei tarvita muita päivityksiä, tallenna muutokset napsauttamalla Update my organisation -painiketta. 

Image Modified

Muokkaa virallista osoitetta kohdassa ”Legal Address”.

Muokkaa virallista osoitetta seuraavasti:

 1. Siirry lomakkeen osaan Legal Address
 2. Tee tarvittavat muutokset. 
 3. Jos organisaatiosi osalta ei tarvita muita päivityksiä, tallenna muutokset napsauttamalla Update my organisation -painiketta. 

Image RemovedDiv
stylepage-break-after:always


Muokkaa yhteyshenkilöä kohdassa "Organisation Contact Person".

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameEdit_orgContact
PageWithExcerptFI_OID Organisaation yhteyshenkilön ja valtuutettujen käyttäjien lisääminen

Div
stylepage-break-after:always
Muokkaa valtuutettuja käyttäjiä kohdassa "Authorised Users".

1

Image Added


Multiexcerpt include
MultiExcerptNameEdit_AuthorisedUser
PageWithExcerptFI_OID Organisaation yhteyshenkilön ja valtuutettujen käyttäjien lisääminen

Div
stylepage-break-after:always


Päivitä asiakirjoja.

Organisaatiollesi lisättyjä asiakirjoja ei voi muuttaa, vain poistaa. Jos asiakirjasta tarvitaan uusi versio, se on ladattava järjestelmään. Vanha versio on poistettava. 

Katso lisätietoja kohdasta OID - Asiakirjan lisääminen.

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%


Message Box
titleTärkeää
typeerror
classmax-width:80%; border-width: 1px

Jos organisaatiosi on jo sertifioitu ja aikoo hakea uutta avustusta tai akkreditointia, kaikki kuutta kuukautta vanhemmat asiakirjat on päivitettävä ja liitettävä uudelleen.Lähetä muutokset. 

Kun kaikki muutokset on tehty, napsauta painiketta Update my organisation. Näyttöön tulee onnistumisviesti Success. Sulje se napsauttamalla OK.

Ilmoitukset. 

Organisaatioiden rekisteröintijärjestelmä lähettää sähköposti-ilmoituksen kaikille organisaation valtuutetuille käyttäjille aina, kun muutoksia tehdään, ilmoittaen heille, että järjestelmässä on tehty muutoksia organisaation tietoihin.  

Div
stylepage-break-after:alwaysContent by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "oid" and label = "eac_naitdoc_search" and label in ("3_eac_naitdoc","4_eac_naitdoc") and label = "fi"