Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.

Warning
titleTAKE NOTE

This page is also "linked" in the SPORTITDOC Wiki, using EXCERPT macro. Make sure you check the page in SPORTITDOC if any changes are done on this page here or the page is archived/replaced with a new one.Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Edit pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Edit pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training 
Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Page labels:

Page info
labels
labels
page@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status:

Status
colourRedGreen
titleIT TRANSLATIONPUBLISHED
 Expand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.This page explains how to manage documents in the Organisation Registration system. 

After your organisation is registered in the Organisation Registration system you can add documents that are needed by the National Agency to certify your organisation. Information on the documents to be uploaded can be found in the Erasmus+ and European Solidarity Corps programme guides. 

If your organisation's information was automatically transferred from SEDIA to the Organisation Registration system, the available documents were also transferred and can be accessed in the Organisation Registration system. When checking and/or updating your organisation information, also check the documents section. Documents that are older than six months should be renewed. 

Accessing the Documents section of the Organisation Registration system is possible:

 1. Directly after initial submission of the organisation registration by accessing on the Documents section of the form or
 2. Via the list of My Organisations.
ExcerptQuick steps

Objaśniono tu, jak zarządzać dokumentami w Systemie Rejestracji Organizacji.


Po zarejestrowaniu organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji, możesz dodawać dokumenty wymagane przez Narodową Agencję celem uwierzytelnienia Twojej organizacji. Informacje o wymaganych dokumentach, które należy przesłać można znaleźć w przewodnikach po programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. 

Jeśli nastąpiło automatyczne przeniesienie danych Twojej organizacji z systemu SEDIA do Systemu Rejestracji Organizacji, znajdujące się tam dokumenty również zostały przeniesione i są dostępne w Systemie Rejestracji Organizacji. Podczas sprawdzania i/lub aktualizowania danych organizacji sprawdź również sekcję Dokumenty. Dokumenty, które są starsze niż sześć miesięcy należy uaktualnić. 


Dostęp do sekcji Dokumenty w Systemie Rejestracji Organizacji jest możliwy:

 1. bezpośrednio po zakończeniu pierwszej rejestracji organizacji, przechodząc do sekcji Dokumenty formularza, albo
 2. wybierając z listy Moje organizacje.

Dokumenty umieszczone w Systemie Rejestracji Organizacji nie mogą zostać usunięte.Excerpt

Instrukcja skrócona

Table of Contents
maxLevel4
minLevel3
outlinetrue
exclude1//2//3//4//5//
styleNone

Detailed steps

Div
stylepage-break-after:always


Instrukcja szczegółowa

columnStylesOpen "My Organisations".
Advanced Tables - Table Plus
autoNumber
width:30px;autoNumberColStyleswidth:30px;
width85%


Steps

Krok po kroku
true
1

Otwórz „Moje Organizacje”

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameMyOrgs
PageWithExcerptPL_2020_OID Moje organizacje

If you have not logged in to any European Commission system using your EU Login, you will be prompted to sign in. Please ensure that you use the same email address associated with your EU Login and organisation details. 

The list of your organisations will be displayed. Click on the blue arrow icon in the Details column to access the organisation details

Jeśli nie zalogowałeś(-aś) się do żadnego systemu Komisji Europejskiej przez konto EU Login, system poprosi Cię o to. Musisz posłużyć się tym samym adresem e-mail, powiązanym z Twoim kontem EU Login oraz danymi organizacji. Należy pamiętać, że System Rejestracji Organizacji nie obsługuje uwierzytelniania za pomocą eID. Możliwe jest wyłącznie uwierzytelnienie za pomocą adresu e-mail i hasła przypisanego do Twojego konta EU Login.

Wyświetli się lista Twoich Organizacji. Przejdź do danych organizacji klikając ikonkę niebieskiej strzałki w kolumnie Dane.

Image Modified

Anchor
docs
docs

Access the "Documents" section.

Access the Documents section via the left hand menu.  This will take you to the documents section of the form, displaying, if available, documents currently uploaded to your organisation information. 

Image Removed

Click "Add document".

 Click on the Add document button. It will open a popup asking you to upload a document.  

Image Removed

Select a file to upload.

 • Select a file: Click Choose File and choose the file to upload from your computer. 
 • Document Type: Once you have chosen your file, indicate the Document type from the drop-down list. If you do not find your chosen type of document, choose the "Other" option. 

Image Removed

 • Once you have made sure that you have chosen the correct file and selected the correct document type, click on Upload.

Image Removed

Your documents list will be updated with your new document. Repeat this for all the documents you need to upload to your organisation.

Image Removed

Update organisation.

Once you added all documents, finalise the document upload by clicking on the Update my organisation button. Close the Success message.

If this is not done, the uploaded files will not be saved in the Organisation Registration system.

Image Removed

After the successful update, a blue download button will become available for each file.  

Image Removed

The documents list has the options to sort per column and search for a specific document. See List Functionalities for details. 

Download documents.

To download an uploaded file, simply click on the blue download button for the file you want to download. Follow the on-screen instructions to save or open the file. 

Image Removed

Deleting documents.

It is possible that you may want to delete a document from your organisation. To do this, find the document you intend to delete in the documents list and click the the red bin icon.

Confirm the deletion in the Warning window. 

Image Removed

To finalise the deletion, click the Update my organisation button and close the success message. The document is now removed. 

Image Removed

Related articles
2

Przejdź do sekcji „Dokumenty”

Przejdź do sekcji „Dokumenty” za pomocą menu po lewej stronie. W ten sposób zostaniesz przeniesiony do sekcji formularza, gdzie w miarę ich dostępności wymienione są dokumenty dodane do danych Twojej organizacji

Image Added

Div
stylepage-break-after:always3

Kliknij „Dodaj dokument”

 Kliknij przycisk Dodaj dokument. Otworzy się okienko dialogowe z prośbą o dodanie dokumentu.  

Image Added

4

Maksymalny rozmiar pliku to 50 MB.

Nie ma limitu całkowitego rozmiaru ani całkowitej liczby załączników, ale każdy pojedynczy plik nie może być większy niż 50 MB.

Div
stylepage-break-after:always5

Wybierz plik do przesłania

 • Wybierz plik: Prześlij plik z komputera klikając na Wybierz plik
 • Rodzaj dokumentu: Po wybraniu pliku z rozwijanej listy wybierz jedną z opcji, aby określić Rodzaj dokumentu. Jeśli nie możesz znaleźć żądanego typu dokumentu, wybierz opcję „Inne”

Image Added

 • Po ponownym sprawdzeniu, czy wybrałeś(-aś) żądany plik i rodzaj dokumentu, kliknij Prześlij.

Image Added

Lista Twoich dokumentów zostanie poszerzona o przesłany nowy dokument. Powtórz powyższe kroki w przypadku wszystkich dokumentów, które chcesz przesłać w odniesieniu do organizacji.

Image Added

Div
stylepage-break-after:always6

Zaktualizuj organizację

Po dodaniu wszystkich dokumentów, zakończ przesyłanie dokumentów klikając ikonkę Zaktualizuj moją organizację. Zamknij komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu (Success).

W przypadku, gdy nie wykonasz tej czynności, przesłane pliki nie zostaną zapisane w Systemie Rejestracji Organizacji.

Image Added

Po pomyślnej aktualizacji, dla każdego pliku uaktywni się niebieska ikonka pobierania.  

Image Added

Lista dokumentów posiada funkcję porządkowania według kolumn oraz wyszukiwania konkretnego dokumentu. Dalsze informacje, patrz Funkcje Listy

Div
stylepage-break-after:always7

Pobieranie dokumentów

Aby pobrać przesłane dokumenty, wystarczy kliknąć niebieską ikonkę przy pobieranym pliku. Zapisz lub otwórz plik postępując według wyświetlanych poleceń. 

Image Added

Div
stylepage-break-after:alwaysPowiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max25
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "oid" and label = "4_eac_naitdoc_search" and label = "pl" and space = currentSpace() and type = "page"