Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Updated as per ITT-3584


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.

Warning
titleTAKE NOTE

This page uses excerpts to and from other OID pages. Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Edit pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Edit pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training 
Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference:

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status:

Status
colourGreen
titlePUBLISHED
 Expand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.Table of Contents
maxLevel2Excerpt

Zakres niniejszego opracowania

Może zaistnieć konieczność aktualizacji zapisanych w Systemie Rejestracji Organizacji danych organizacji. Wyróżnia się kilka przypadków, kiedy organizacja zmuszona jest do zmiany swoich danych:

 1. Przeniesienie danych organizacji z Portalu Uczestnika do nowego Systemu Rejestracji Organizacji
 2. Zmiana danych organizacji
 3. Zmiana osoby do kontaktu
 4. Zmiana uprawnionych użytkowników


Divbox
styleborder: 0px; background: white; width: 85%


Message Box
iconnone
titleUwaga
typegeneric
classborder-width: 1px

W sytuacji, gdy organizacja jest zarejestrowana zarówno w Systemie Rejestracji Organizacji, jak i w Portalu Uczestnika, zaleca się zaktualizować dane organizacji w obu systemach. 

Jak zmienić dane organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji?


Instrukcja skrócona

Table of Contents
maxLevel3
minLevel3


Div
stylepage-break-after:alwaysInstrukcja szczegółowa

Advanced Tables - Table Plus
autoNumberColStyleswidth:30px;
heading0
widthwidth:85%;
enableSortingfalse

Przejdź do listy „Moje organizacje” i przy aktualizowanej organizacji wybierz „Edytuj”

Multiexcerpt
MultiExcerptNameModify_basics


Z platformy Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przejdź do strony Moje organizacje.

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameMyOrgs
PageWithExcerptPL_OID Moje organizacje

System poprosi Cię o podanie loginu EU, chyba że już zalogowałeś(-aś) się do któregoś z systemów Komisji Europejskiej. Należy pamiętać, że System Rejestracji Organizacji nie obsługuje uwierzytelniania za pomocą eID. Możliwe jest wyłącznie uwierzytelnienie za pomocą adresu e-mail i hasła przypisanego do Twojego konta EU Login.

Wyświetla się lista organizacji, do których masz dostęp. Przejdź do danych organizacji klikając ikonkę niebieskiej strzałki w kolumnie Dane

System Rejestracji Organizacji wyświetli się w oknie danych Organizacji. Z tego miejsca, posiadasz dostęp do wszystkich aktualnie dostępnych danych organizacji.

Posłuż się Menu bocznym, aby poruszać się po poszczególnych częściach formularza.Div
stylepage-break-after:always


Wprowadź zmiany w „Danych Organizacji”

Aby zmieniać dane organizacji:

 1. Przejdź do sekcji Dane organizacji
 2. Wprowadź żądane zmiany. 
 3. Jeśli Twoja organizacja nie wymaga żadnych innych zmian, zapisz zmiany klikając ikonkę Zaktualizuj organizację


Div
stylepage-break-after:alwaysZmiana adresu

Aby zmienić dane dotyczące adresu instytucji:

 1. Przejdź do sekcji formularza Adres instytucji
 2. Wprowadź żądane zmiany. 
 3. Jeśli nie są wymagane żadne inne zmiany w odniesieniu do organizacji, zapisz zmiany klikając ikonkę Zaktualizuj organizację


Div
stylepage-break-after:always


Wprowadź zmiany w informacjach o „Osobie do kontaktu w organizacji”

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameEdit_orgContact
PageWithExcerptPL_OID Jak dodać Osoby do Kontaktu i Uprawnionych Użytkowników w Organizacji

Div
stylepage-break-after:always


Wprowadź zmiany w informacjach o „Uprawnionych użytkownikach”

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameEdit_AuthorisedUser
PageWithExcerptPL_OID Jak dodać Osoby do Kontaktu i Uprawnionych Użytkowników w Organizacji

Div
stylepage-break-after:always


Aktualizowanie dokumentów

Dokumentów dodanych w odniesieniu do organizacji nie można zmieniać, można je tylko usuwać. Jeśli wymagana jest nowa wersja dokumentu, należy ją przesłać. Starą wersję należy usunąć. 

Dalsze informacje, patrz Jak dodać dokument.

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%


Message Box
titleWażne!
typeerror
classmax-width:80%; border-width: 1px

Jeśli Twoja organizacja została już zatwierdzona i zamierza ubiegać się o nowe dofinansowanie lub akredytację, wymagana jest aktualizacja i ponowne dołączenie wszelkich dokumentów starszych niż 6 miesięcy.Prześlij zmiany

Po wprowadzeniu wszystkich zmian, kliknij ikonkę Zaktualizuj organizację. Wyświetla się komunikat o powodzeniu (Sukces) operacji. Zamknij klikając OK.

Powiadomienia

System Rejestracji Organizacji będzie przesyłać powiadomienia e-mail wszystkim użytkownikom organizacji za każdym razem, gdy dokonywane są zmiany, informując ich o wprowadzeniu w systemie zmian dotyczących danych organizacji.  
Div
stylepage-break-after:alwaysPowiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max25
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "oid" and label = "4_eac_naitdoc" and label = "pl" and space = currentSpace() and type = "page"