We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status:

Status
colourGreen
titlePUBLISHED
 Expand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.Ta strona wyjaśnia, jak zarejestrować organizację w Systemie Rejestracji Organizacji w przypadku, jeśli zamierzają Państwo uczestniczyć w jednym z działań zarządzanych przez Narodową Agencję w ramach programów Erasmus+ lub Europejski Korpus Solidarności.Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%


Message Box
titleWażne
typeerror
classmax-width:80%; border-width: 1px

 Przed rozpoczęciem rejestracji organizacji, upewnij się, że nie została już wcześniej zarejestrowana. Sprawdź, korzystając z funkcji Wyszukiwania w Systemie Rejestracji Organizacji.


Aby zakończyć rejestrację i zapisać zmiany, należy kliknąć przycisk Zarejestruj organizację. Przycisk nie będzie aktywny dopóki wszystkie obowiązkowe części formularza nie zostaną wypełnione. Dodatkowe części uaktywnią się po rejestracji umożliwiając przesłanie dokumentów lub przeglądanie powiązanych akredytacji. Obecnie wyświetla się tylko Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.


Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%


Message Box
iconnone
titleUwaga!
typewarning
classborder-width: 1px

System Rejestracji Organizacji nie posiada funkcji automatycznego zapisywania. Nie zamykaj przeglądarki ani nie przechodź do innej strony, jeśli nie zakończyłeś(-aś) procesu rejestracji klikając przycisk Zarejestruj organizację. W przeciwnym razie wszelkie podane przez Ciebie informację zostaną utracone i rejestrację będzie trzeba ponownie przeprowadzić od początku.


Table of Contents
maxLevel3
minLevel3

Div
stylepage-break-after:always
Advanced Tables - Table Plus
autoNumberColStyleswidth:30px;
heading0
width85%
enableSortingfalse

Dostęp do platformy programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności


Przed przystąpieniem do rejestracji, upewnij się, czy organizacja nie została już wcześniej zarejestrowana

Na wszelki wypadek, za pomocą funkcji wyszukiwania upewnij się, czy organizacja nie została już wcześniej zarejestrowanaPo upewnieniu się, że organizacja nie została wcześniej zarejestrowana można dokonać rejestracji rejestracji organizacji.

W przypadku, gdy do danych Twojej organizacji pasuje więcej wyników wyszukiwania, poproś kogoś ze swojej organizacji o pomoc w dokonaniu wyboru. Jeśli któryś z numerów PIC/ID Organizacji jest powiązany z kodem Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE), jest to właściwy numer identyfikacyjny organizacji do podania w formularzach wniosków online.


Kliknij przycisk „Zarejestruj organizację”

Przystąp do rejestracji organizacji:

 1. Klikając przycisk Zarejestruj organizację na stronie głównej platformy programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności lub
 2. za pomocą menu Organizacje, wybierając przycisk Zarejestruj organizację.

Zostaniesz przeniesiony(-a) na stronę Systemu Rejestracji Organizacji.

Div
stylepage-break-after:alwaysZaloguj się za pomocą konta EU login

Jeśli jeszcze nie zalogowałeś(-aś) się do jednego z systemów Komisji Europejskiej, system poprosi Cię o podanie loginu EU.

Jeśli nie dysponujesz jeszcze kontem EU login, możesz od razu Utworzyć konto na obecnej stronie. Należy pamiętać o podaniu powiązanego adresu e-mail z kontem EU login, stosowanego do logowania się do systemów Komisji Europejskiej. 

Uwierzytelnianie przy pomocy eID nie jest obsługiwane przez System Rejestracji Organizacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie EU Login.

Kliknij przycisk „Edytuj”, aby rozpocząć

Aby rozpocząć proces rejestracji, na ekranieWitamy w Systemie Rejestracji Organizacji kliknij przycisk Edytuj. Status rejestracji będzie miał status WERSJA ROBOCZA.

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width: 85%

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameNavigation
PageWithExcerptPL_2020_OID Podstawowe funkcje Systemu Rejestracji Organizacji


Div
stylepage-break-after:alwaysWypełnij pola w zakładce „Dane organizacji”

Wpisz wymagane dane odnoszące się do organizacji, takie jak nazwa urzędowa instytucji, nazwa handlowa, status prawny, kraj i pozostałe. W przypadku, gdy organizacja posiada już numer PIC, ale dane organizacji nie zostały jeszcze przesłane do Systemu Rejestracji Organizacji, należy wprowadzić je w tym oknie.  Dowiedz się więcej na temat pola PIC.

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%


Message Box
iconnone
titleNie zapomnij!
typegeneric
classborder-width: 1px

Pamiętaj o sprawdzeniu, czy dane organizacji zostały przeniesione, korzystając z funkcji Wyszukiwania. Jeśli wyszukanie organizacji jest możliwe, nie ma konieczności ponownej rejestracji.

Jeżeli podczas procesu rejestracji zostanie wykryta inna organizacja pod dokładnie taką samą nazwą prawną jak ta, którą podałeś, zostanie wyświetlony komunikat z ID tej organizacji. Może być to pomocne w sprawdzeniu, czy Twoja obecna organizacja jest już zarejestrowana, ale nie przeszkodzi w dokończeniu rejestracji.Wskazówki, oznaczone są ikoną (info), zawierają dodatkowe zalecenia i pomoc przy wypełnianiu każdego pola.

Po wprowadzeniu wszystkich obowiązkowych danych, ikonka menu Dane organizacji zmieni kolor na zielony i będzie można będzie przejść do części Adres instytucji.


Div
stylepage-break-after:alwaysWypełnij pola w zakładce „Adres instytucji”

Wybierz zakładkę Adres instytucji z menu bocznego i wpisz wymagane dane

Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól, ikonka menu Adres instytucji zmieni kolor na zielony i będzie można będzie przejść do części Osoba do kontaktu w organizacji


Div
stylepage-break-after:always


Dodaj „Osobę do kontaktu w organizacji”

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameContact_NoPIC
PageWithExcerptPL_2020_OID Jak dodać Osoby do Kontaktu i Uprawnionych Użytkowników w Organizacji

Div
stylepage-break-after:always


Dodaj pierwszego „Uprawnionego użytkownika”

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameAdd_SRUser
PageWithExcerptPL_2020_OID Jak dodać Osoby do Kontaktu i Uprawnionych Użytkowników w Organizacji

Div
stylepage-break-after:always


Prześlij formularz rejestracyjny

Po wpisaniu do formularza rejestracji wszystkich danych uaktywni się przycisk Zarejestruj organizację. Za jego pomocą prześlij formularz i zakończ proces rejestracji.

Wyświetli się komunikat potwierdzenia oraz nowo utworzony numer identyfikacyjny ID Organizacji. Numer ID Organizacji składa się z 8 cyfr poprzedzonych literą „E”

U góry ekranu status rejestracji zmienił się z Wersja robocza na Zarejestrowany oraz wyświetlony jest nowy numer ID Organizacji.

Status Zarejestrowano oznacza, że złożenie formularza powiodło się. Nie oznacza to, że organizacja została uwierzytelniona przez Narodową Agencji. 

Po zarejestrowaniu organizacji, dostępne staną się dwie nowe zakładki:

Ponadto możliwe będziedodawanie kolejnych Uprawnionych użytkowników. Zaleca się dodanie co najmniej jednego dodatkowego Uprawnionego Użytkownika.

Anchor
accreditation
accreditation
Zakładka Akredytacje

Zakładka Akredytacje wyświetla się w bocznym menu po zakończeniu rejestracji. W tym momencie nic nie będzie wyświetlane. Gdy Twoja organizacja zostanie certyfikowana i akredytowana, w tej sekcji zostaną wymienione wszystkie ważne akredytacje związane ze zdecentralizowanymi działaniami programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.


Div
stylepage-break-after:always


Anchor
docs
docs
Zakładka Dokumenty

Po zarejestrowaniu organizacji, możesz dodać niezbędne dokumenty, wymagane przez Narodową Agencję w celu uwierzytelnienia Twojej organizacji. Informację o wymaganych dokumentach, które należy przesłać, można znaleźć w przewodnikach po programach Erasmus+ i Europejski Korpous Solidarności. Dalsze informacje dotyczące zamieszczania i zarządzania dokumentami organizacji organizacji znajdziesz w Zarządzanie dokumentami.


Powiadomienia

System Rejestracji Organizacji wyśle powiadomienie w wiadomości e-mail do osoby, która zarejestrowała organizację i wszystkich osób, które zostały wskazane jako uprawnione. W powiadomieniu będą podane numer ID Organizacji oraz dodatkowe informacje i odpowiednie odnośniki.Status certyfikacji w Systemie Rejestracji Organizacji

Organizacja może mieć jeden z następujących statusów certyfikacji Systemie Rejestracji Organizacji:

 1. Początkowy status organizacji:
  • Wersja robocza (Draft) - Wyświetlana podczas procesu rejestracji, przed przesłaniem formularza. 
  • Zarejestrowano (Registered) - Organizacja została pomyślnie zarejestrowana w Systemie Rejestracji Organizacji lub informacje o organizacji zostały pomyślnie przeniesione z Portalu Użytkownika do Systemu Rejestracji Organizacji.

 2. Status organizacji po otrzymaniu danych organizacji w systemie zarządzania projektami Narodowej Agencji: 
  • Oczekiwanie na certyfikację NA (Waiting for NA Certification) - Dane organizacji zostały odebrane przez system zarządzania projektami Narodowej Agencji i nie zostały poświadczone przez NA. 
  • Oczekiwanie na potwierdzenie (Waiting for Confirmation) - Dane certyfikowanej już organizacji zostały zaktualizowane w Systemie Rejestracji Organizacji i aktualizacja ta została odebrana przez system zarządzania projektami Narodowej Agencji, ale nie została jeszcze poświadczona przez NA.
  • Certyfikowano przez NA (NA Certified) - Organizacja została certyfikowana w systemie zarządzania projektami Narodowej Agencji.
  • Unieważniono (Invalidated) - Organizacja została unieważniona w systemie zarządzania projektami Narodowej Agencji.

Status wyświetlany jest na górze ekranu pomiędzy ID organizacji a jej nazwą.

Div
stylepage-break-after:always
Content by Label
showLabelsfalse
max25
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "oid" and label = "eac_naitdoc_search" and label = "pl" and label = "4_eac_naitdoc" and space = currentSpace() and type = "page"