Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Updated as per ITT-3584


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.

Warning
titleTAKE NOTE

This page is also "linked" in the SPORTITDOC Wiki, using EXCERPT macro. Make sure you check the page in SPORTITDOC if any changes are done on this page here or the page is archived/replaced with a new one.Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Edit pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status:

Status
colourGreen
titlePUBLISHED
 Expand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.
Advanced Tables - Table Plus
width90%

Objaśniono tu jak wyszukiwać organizacje w Systemie Rejestracji Organizacji na stronie domowej platformy programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Narzędzie wyszukiwania przydaje się szczególnie, jeśli chcesz zarejestrować organizację i nie masz pewności, czy nie została zarejestrowana już wcześniej. Umożliwia ono również odnalezienie ogólnych informacji o organizacji zarejestrowanej na platformie programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%


Message Box
titleWażne
typeerror

Jeśli masz zamiar zarejestrować organizację, przed rozpoczęciem procesu rejestracji zaleca się wyszukanie podobnych organizacji, aby uniknąć wielokrotnej rejestracji. W efekcie będzie można zdecydować, czy we wniosku możemy posłużyć się już istniejącym numerem ID organizacji, czy należy kontynuować rejestrowanie organizacji przed przystąpieniem do składania wniosku.

Dodatkowo, status już istniejącej organizacji widoczny jest również w wynikach wyszukiwania (zarejestrowana, certyfikowana przez Narodową Agencję lub unieważniona).


Advanced Tables - Table Plus
width90%


Excerpt


Table of Contents
maxLevel4
minLevel3
exclude1//2//3//4//5//

Div
stylepage-break-after:always


Dostęp do wyszukiwania

Objaśnienie i przykład

Dostęp do wyszukiwania możliwy jest na kilka sposobów:

 1. Bezpośrednio na stronie domowej platformy Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Logowanie za pomocą konta EU Login nie jest wymagane, żeby skorzystać z wyszukiwania na tej stronie. Domyślnie wyświetla się wyszukiwanie podstawowe.
 2. Na stronie Wyszukiwania organizacji, do której dostęp jest możliwy z menu Organizacji. Po wyborze tej opcji otworzy się Wyszukiwanie zaawansowane.

Wyszukiwanie organizacji

Wyszukiwanie podstawowe

Wyszukiwanie podstawowe jest wyświetlane domyślnie.

W pasku wyszukiwania wpisz pełną lub częściową nazwę urzędową instytucji, nazwę handlową lub , stronę internetową organizacji i , ID organizacji lub numer PIC, kliknij przycisk wyszukiwania (Szukaj). W Wynikach wyszukiwania zostaną pokazane wszystkie organizacje o podobnych danych do tych wpisanych przez Ciebie. Więcej informacji, patrz: Sekcja listy wyników poniżej. Wyszukiwanie częściowe wykonywane jest po wpisaniu co najmniej 3 znaków według dowolnego kryterium wyszukiwania. 


Div
stylepage-break-after:alwaysWyszukiwanie zaawansowane

Na stronie domowej platformy Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności:

 1. Otwórz wyszukiwanie zaawansowane bezpośrednio wybierając opcję wyszukiwania (SzukajWyszukaj organizację) z menu Organizacje.
 2. Na stronie głównej kliknij ikonkę Rozwiń wyszukiwanie zaawansowane obok paska wyszukiwania.
 3. Zostaną wyświetlone dodatkowe pola Wyszukiwania zaawansowanego, co pozwoli na zawężenie wyszukiwania.

Zawężanie wyszukiwania

Jeśli chcesz znaleźć pojedynczą organizację, najlepiej będzie posłużyć się numerem PIC lub ID organizacji (jeżeli posiada), który jest indywidualny dla każdej organizacji. Jeśli w danym momencie nie dysponujesz numerem PIC lub ID organizacji, skorzystaj z któregoś z pozostałych kryteriów wyszukiwania.

Kliknij przycisk wyszukiwania (Szukaj).

W naszym przykładzie wyszukiwania jako kryteriów użyjemy części oficjalnej nazwy organizacji i Kraju.

W zależności od użytych kryteriów wyszukiwania, w wynikach będą uwzględnione:

 • wszystkie organizacje zawierające podobne dane do tych podanych przez nas dotyczących oficjalnej nazwy, nazwy handlowej lub strony internetowej oraz
 • tylko te organizacje, które dokładnie odpowiadają podanym przez nas danym, np. w odniesieniu do kraju, PIC, ID organizacji, numeru rejestracji, numeru VAT i kodu Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

W naszym przykładzie znaleziona została tylko jedna organizacja spełniająca podane kryteria wyszukiwania.

Aby skasować wprowadzone kryteria wyszukiwania, kliknij przycisk Resetuj.

Div
stylepage-break-after:alwaysLista wyników wyszukiwania

Objaśnienie i przykład

Organizacje spełniające kryteria wyszukiwania zostają wymienione poniżej pól wyszukiwania.

Liczba znalezionych rekordów zostaje wyświetlona na górze listy. Domyślnie wyświetlane jest dziesięć rekordów na stronę. W przypadku znalezienia więcej niż dziesięciu rekordów, przewiń listę za pomocą strzałek na dole strony, aby przeglądać więcej wyników.

Klikając strzałki góra/dół w poszczególnych kolumnach możesz porządkować listę według kolumn, w kolejności rosnącej lub malejącej.

Dalsze wyszukiwanie w liście wyników możliwe jest w pasku wyszukiwania dostępnym na górze po prawej stronie listy wyników. Wpisz szukaną oficjalną nazwę i kliknij przycisk (Szukaj).

Lista wyników zostanie zawężona zgodnie z Twoimi szczegółowymi kryteriami.


Powiązane strony

Content by Label
showLabelsfalse
max25
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "oid" and label = "4_eac_naitdoc" and label = "pl" and space = currentSpace() and type = "page"