Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: updated layout for pdf export


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.

Warning
titleTAKE NOTE

This page uses excerpts to and from other OID pages. Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Edit pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Edit pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training 
Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference:

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status:

Status
colourGreen
titlePUBLISHED
 Expand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.Table of Contents
maxLevel2
Excerpt

Čeho se toto téma týká?

Podrobnosti o organizaci zaznamenané v systému pro registraci organizací mohou vyžadovat aktualizaci. Pokud organizace potřebuje upravit své údaje, existuje několik scénářů:

 1. Přenos údajů o organizaci z účastnického portálu do nového systému pro registraci organizací
 2. Úprava podrobností o organizaci
 3. Změna kontaktní osoby
 4. Změna oprávněných uživatelů


Divbox
styleborder: 0px; background: white; width: 85%


Message Box
iconnone
titleInformace
typegeneric
classborder-width: 1px

Pokud je vaše organizace registrována v systému pro registraci organizací i v účastnickém portálu, doporučujeme vám aktualizovat podrobnosti organizace v obou systémech (týká se v případě, že se organizace účastní centralizovaných i decentralizovaných akcí).

Jak upravit podrobné údaje o organizaci v systému pro registraci organizací?


Rychlý průvodce

Table of Contents
maxLevel3
minLevel3


Div
stylepage-break-after:alwaysPodrobný návod

Advanced Tables - Table Plus
autoNumberColStyleswidth:30px;
heading0
widthwidth:85%;
enableSortingfalse

Chcete-li aktualizovat údaje o organizaci, otevřete oddíl „Moje organizace" (My Organisations) a vyberte možnost „Upravit“ (Edit).

Multiexcerpt
MultiExcerptNameModify_basics


Z portálu programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity přejděte na stránku CZ_OID Moje organizace

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameMyOrgs
PageWithExcerptCZ_OID Moje organizace

Pokud ještě nejste přihlášeni do některého ze systémů Evropské komise, budete vyzváni k zadání svých přihlašovacích údajů systému EU Login.

Zobrazí se seznam organizací, ke kterým máte přístup. Kliknutím na ikonu modré šipky ve sloupci Podrobné údaje (Details) zobrazíte podrobnosti o organizaci.

Image Modified

Otevře se stránka Údaje o organizaci (Organisation data). Zde jsou dostupné informace o organizaci. 

Ke snadnému přístupu ke konkrétním oddílům formuláře použijte postranní nabídku.

Image ModifiedDiv
stylepage-break-after:always


Úprava "Údajů o organizaci" (Organisation data).

Chcete-li upravit údaje o organizaci:

 1. Přejděte do oddílu Údaje organizace (Organisation data)
 2. Proveďte požadované změny. 
 3. Pokud již není třeba provést další změny, uložte provedené změny kliknutím na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation)

Image ModifiedÚprava „Sídla organizace" (Legal Address).

Chcete-li upravit informace o sídle:

 1. Přejděte do oddílu Sídlo organizace (Legal Address) formuláře. 
 2. Proveďte požadované změny. 
 3. Pokud již není třeba provést další změny, uložte provedené změny kliknutím na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation)

Image Modified


Div
stylepage-break-after:always


Úprava "Kontaktní osoby organizace" (Organisation Contact Person).

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameEdit_orgContact
PageWithExcerptCZ_OID Přidání kontaktních údajů organizace a oprávněných uživatelů

Div
stylepage-break-after:always


Úprava "Oprávněných uživatelů" (Authorised Users).

Multiexcerpt include
MultiExcerptNameEdit_AuthorisedUser
PageWithExcerptCZ_OID Přidání kontaktních údajů organizace a oprávněných uživatelů

Aktualizace dokumentů.

Dokumenty přidané k údajům vaší organizace nelze měnit, pouze odstraňovat. Pokud je potřeba nová verze dokumentu, musíte jej nahrát. Starou verzi je pak třeba odstranit. 

Podrobnosti najdete v části OID – Jak přidat dokument.

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%


Message Box
titleDůležité
typeerror
classmax-width:80%; border-width: 1px

Pokud je vaše organizace již certifikována a má v úmyslu požádat o nový grant nebo akreditaci, musí být všechny dokumenty starší 6 měsíců aktualizovány a znovu připojeny.Potvrďte změny. 

Po provedení všech úprav klikněte na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation). Zobrazí se zpráva Úspěch (Success). Kliknutím na OK okno zavřete

Oznámení. 

Systém pro registrace organizací zašle e-maily s oznámením všem oprávněným uživatelům organizace pokaždé, když jsou odeslány změny, a informuje je o tom, že v systému byly provedeny změny údajů o organizaci
Div
stylepage-break-after:alwaysSouvisející články

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "oid" and label = "eac_naitdoc_search" and label = "cz"