Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.

Warning
titleTAKE NOTE

This page provides/uses excerpts to/from other OID pages! Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference:  

Page labels:

Page info
labels
labels
page@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status:

Status
colourGreen
titlePUBLISHED
 Expand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.Table of Contents
maxLevel1
exclude.*\.[2//4]


Div
stylepage-break-after:alwaysKontakty a oprávnění uživatelé v systému pro registraci organizací

Po registraci organizace v systému pro registraci organizací musí být zaregistrována kontaktní osoba organizace a první oprávněný uživatel. Další oprávněné uživatele lze přidat okamžitě po zaregistrování organizace. 

Kontaktní osoba organizace představuje osobu, kterou může kontaktovat někdo, kdo má o organizaci zájem. Podrobnosti o kontaktní osobě však v současnosti nejsou pro neautorizované uživatele v systému pro registraci organizací nebo na portálu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity viditelné. Pokud kontaktní osoba organizace není v systému nastavena i jako oprávněný uživatel, nemá kontaktní osoba organizace žádná práva k úpravám informací o organizaci. 

Role oprávněného uživatele se použije na uživatele přidané osobou, která zaregistruje nebo aktualizuje informace o organizaci v systému pro registraci organizací. Oprávněný uživatel nemusí být nutně kontaktní osobou organizace. Osoby registrující organizaci jsou automaticky považovány za oprávněné uživatele. 
Oprávnění uživatelé mohou upravovat informace o organizaci, přiřadit nebo zrušit roli oprávněného uživatele jiným uživatelům a aktualizovat informace o kontaktní osobě organizace.

Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:85%


Message Box
titleDůležité
typeerror
classmax-width:80%; border-width: 1px

Než bude možné při registraci organizace přidat do podrobností organizace oprávněné uživatele, musí mít tito uživatelé přihlašovací údaje systému EU Login.
Přenos kontaktů a uživatelů do systému pro registraci organizací

Pokud byly informace o vaší organizaci automaticky převedeny do systému pro registraci organizací a vy jste byli na portálu účastníků nebo portálu SEDIA pro financování a výběrové řízení označeni jako kontaktní osoba, zástupce právnické osoby (LEAR) nebo jako osoba registrující sama sebe (self-registrant) pro vaši organizaci, máte již právo prohlížet a upravovat informace o vaší organizaci. 

Uživatelské role při převodu podrobností organizace z účastnického portálu se použijí takto: 

 1. Pro organizace, kde se kontaktní osoba a osoba registrující sama sebe liší: První osoba registrující sama sebe se zkopíruje jako kontaktní osoba organizace a oprávněný uživatel. 
 2. Pro organizace bez určeného LEAR: Osoba registrující sama sebe se zkopíruje jako kontaktní osoba organizace a oprávněný uživatel.
 3. Pro organizace s LEAR: LEAR se zkopíruje jako kontaktní osoba organizace a oprávněný uživatel. Pokud byly informace o vaší organizaci automaticky převedeny do nového systému pro registraci organizací a váš účet byl převeden jako účet oprávněného uživatele, budete mít snadný přístup k informacím o vaší organizaci včetně údajů o kontaktní osobě organizace a všech oprávněných uživatelích prostřednictvím seznamu Moje organizace (My Organisations). Další informace naleznete v oddílu Moje organizace (My Organisations)


Pokud jste byli přidáni jako osoba registrující sama sebe (self-registrant), jmenovaný zástupce právnické osoby (LEAR) nebo jako správce účtu na portálu účastníků nebo na portálu SEDIA pro financování a výběrové řízení po datu převodu organizace, aktualizované informace nebudou převedeny, a proto organizaci neuvidíte v seznamu Moje organizace (My Organisations).

Pokud jste byli přidáni jako jmenovaný zástupce právnické osoby centrálně ověřeného PIC před 22. říjnem 2019  a nově aktualizované údaje dosud nebyly znovu ověřeny, vaše údaje nebudou převedeny do systému pro registraci organizace.

Podrobnosti o jmenovaném zástupci právnické osoby (LEAR) lze v obou případech aktualizovat.

Chcete-li být přidán jako oprávněný uživatel, požádejte některého z ostatních oprávněných uživatelů, aby vás přidal v systému k podrobnostem o organizaci. Rychlý přístup 

draw.io Diagram
borderfalse
viewerToolbartrue
fitWindowfalse
diagramDisplayName
lboxfalse
revision4
diagramNameOID_Users_HowTo
simpleViewerfalse
width1024
linksauto
tbstylehidden
diagramWidth1406Div
stylepage-break-after:alwaysSouvisející články

Content by Label
showLabelsfalse
max25
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "oid" and label = "eac_naitdoc_search" and label = "cz" and space = currentSpace() and type = "page"