Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: updated layout for pdf export


Advanced Tables - Table Plus


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training

Advanced Tables - Table Plus


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
page@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status:

Status
colourGreen
titlePUBLISHED
 Expand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.

Div
stylepage-break-after:alwaysExcerpt

V oddílu Moje organizace (My Organizations) se zobrazí seznam organizací, u kterých můžete v systému upravovat informace.

Po přihlášení se podívejte na další podrobnosti o tom, jak upravit údaje o své organizaci. Zobrazí se také ID organizace ze seznamu Moje organizace (My Organisations).


Multiexcerpt
MultiExcerptNameUserRights

Máte práva prohlížet a upravovat podrobnosti organizace, pokud platí jedno z následujících kritérií:

 1. Zaregistrovali jste organizaci do systému pro registraci organizace.
 2. Začali jste navrhovat podrobnosti o své organizaci, ale dosud jste registraci neodeslali.  
 3. Byli jste přidáni jako oprávněný uživatel organizace v systému pro organizace.
 4. Vaše organizace již dříve odeslala decentralizované akce programu Erasmus+ nebo akce Evropského sboru solidarity a jste na účastnickém portálu označeni jako osoba registrující sama sebe (self-registrant), nebo jako jmenovaný zástupce právnické osoby (LEAR) a informace o organizaci byly převedeny do systému pro registraci organizací.  

Anchor
NoOrgs
NoOrgs

Pokud nevidíte své organizace v seznamu Moje organizace (My Organisations) a nezaregistrovali jste organizaci do systému osobně, obraťte se na svého kolegu, který registraci provedl. Požádejte ho, aby ověřil, zda je zadaná e-mailová adresa správná, a zda je spojena s vaším EU Login účtem používaným pro přístup k nástrojům Evropské komise. Ověřte také, zda dokončil registraci kliknutím na tlačítko Zaregistrovat mou organizaci (Register My Organisation). Pokud je vše nastaveno správně, ale stále se vám nedaří zobrazit podrobnosti organizace, obraťte se na svou místní národní agenturu a poskytněte jí ID organizace, ke které vám váš kolega udělil přístup, ale kterou v seznamu Moje organizace (My Organisations) nevidíte.

Pokud byly podrobnosti organizace definovány v účastnickém portálu nebo portálu SEDIA pro financování a výběrové řízení, ověřte si u svých kolegů svůj přístup k úpravám údajů o organizaci na jednom z těchto portálů. Požádejte kolegu, aby ověřil, zda je zadaná e-mailová adresa správná, a zda je spojena s vaším EU Login účtem používaným pro přístup k ostatním systémům Evropské komise. Pokud je e-mailová adresa správná a stále podrobnosti nemůžete zobrazit, ověřte, že PIC, který byl použit ve formulářích žádostí, je správný. Pokud stále nemůžete zobrazit podrobnosti organizace, obraťte se na místní národní agenturu a uveďte PIC, jehož správnost jste ověřili, a pro které máte práva provádět úpravy v portálu účastníků nebo v portálu SEDIA pro financování a výběrová řízení, avšak které se vám v systému pro registraci organizací nedaří v oddílu Moje organizace (My Organisations) zobrazit.

Datum úvodního převodu organizací je 22. října.

Pokud jste byli přidáni jako osoba registrující sama sebe (self-registrant), jmenovaný zástupce právnické osoby (LEAR) nebo jako správce účtu na portálu účastníků nebo na portálu SEDIA pro financování a výběrové řízení po tomto datu, aktualizované informace nebudou převedeny, a proto organizaci neuvidíte v seznamu My Organisations (Moje organizace).

Pokud jste byli do 14. října přidáni jako jmenovaný zástupce právnické osoby centrálně ověřeného PIC a nově aktualizované údaje dosud nebyly znovu validovány, nebudou vaše údaje do systému pro registraci organizací převedeny.

Podrobnosti o jmenovaném zástupci právnické osoby (LEAR) lze v obou případech aktualizovat.

Chcete-li být přidán jako oprávněný uživatel, požádejte některého z ostatních oprávněných uživatelů, aby vás přidal do systému pro registraci organizací k podrobnostem o organizaci. 


Table of Contents
maxLevel4
minLevel3
exclude1//2//3//4//5//

Div
stylepage-break-after:alwaysAdvanced Tables - Table Plus
multiplefalse
width90%
enableSortingfalse


Otevřete úvodní stránku.

Přejděte na portál programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.


Klikněte na „Moje organizace" (My Organisations).


Multiexcerpt
MultiExcerptNameMyOrgs

Chcete-li otevřít seznam svých organizací, použijte:

 1. Nabídku Organizace (Organizations ) a vyberte možnost Moje organizace (My Organisations), nebo
 2. Stiskněte tlačítko Moje organizace (My Organisations) přímo na stránce. 

Image ModifiedDiv
stylepage-break-after:alwaysPřihlášení protřednictvím EU Login.

Pokud nejste přihlášeni do žádného systému Evropské komise přes svůj EU Login účet, budete vyzváni k přihlášení. Ujistěte se, že používáte stejnou e-mailovou adresu, která je uvedena v systému EU Login a v údaji o organizaci, jak je uvedeno výše.

 Image Modified


Zobrazí se seznam Moje organizace (My Organisation).

Zobrazí se seznam organizací, ke kterým máte přístup. Zobrazí se organizace, které jste zaregistrovali. 

Kliknutím na ikonu modré šipky ve sloupci Detaily (Details) zobrazíte podrobnosti o organizaci.  

Image Modified

Systém pro registraci organizací otevře obrazovku Údaje o organizaci (Organisation data). Z tohoto místa máte přístup ke všem aktuálně dostupným informacím o organizaci. Po přihlášení se podívejte na další podrobnosti o tom, jak upravit údaje o své organizaci.

V seznamu není zobrazena žádná organizace.
Pokud vaše organizace není v seznamu uvedena, postupujte podle výše uvedených pokynů.

Image Modified

Div
stylepage-break-after:alwaysSouvisející články

Content by Label
showLabelsfalse
max25
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "oid" and label = "eac_naitdoc_search" and label = "cz" and space = currentSpace() and type = "page"